Przewlekłe choroby nerek (PChN). Efekt Long „COVID"? - Portal-polski.pl

Czy będzie epidemia przewlekłej choroby nerek po COVID? „COVID wpływa nie tylko na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy …