Malleus Hæreticorum
What a pity.
ptyś
Czy Davidek to ks Małkowski?
Czy to oficjalne konto Księdza?
tagina
🥴