Christmas Campaign: Financial Insights
Weronika....S
Zapewne takie czy inne spodziewane oczyszczenie ze zła, a obecnie dominacja jego jest przeogromna, będzie wynikiem Bożego Miłosierdzia, choćbyśmy, winni i nie winni, mieli cierpieć lub bardzo cierpieć. Miłosierdzie Boże nie oznacza braku naszego cierpienia. Oznacza raczej otwarcie nam drogi dla dobra i przestrzegania nauki Chrystusa, przekazanej przez Apostołów.
Miłosierdzia Bożego nie można pojm…More
Zapewne takie czy inne spodziewane oczyszczenie ze zła, a obecnie dominacja jego jest przeogromna, będzie wynikiem Bożego Miłosierdzia, choćbyśmy, winni i nie winni, mieli cierpieć lub bardzo cierpieć. Miłosierdzie Boże nie oznacza braku naszego cierpienia. Oznacza raczej otwarcie nam drogi dla dobra i przestrzegania nauki Chrystusa, przekazanej przez Apostołów.
Miłosierdzia Bożego nie można pojmować w kategoriach ,,przypodobywania się,, Pana Boga człowiekowi i umilania mu życia. Sam Chrystus jako Najniewinniejszy Baranek podjął się cierpienia, a człowiekowi oznajmił ,,weź swój krzyż,,.
Radek33
Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.


P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).

S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, …
More
Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.


P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).

S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.