Peter(skala)
1557

8 dňová pobožnosť za nenarodených a duše v Očistci

Cirkev nám ponúka počas 8dňovej oktávy (od sviatku: "Všetkých svätých") mimoriadne odpustky pre zosnulých, čiže duše v Očistci, ale pritom môžeme myslieť aj na "nenarodených", ktorí ešte nemôžu …More
Cirkev nám ponúka počas 8dňovej oktávy (od sviatku: "Všetkých svätých") mimoriadne odpustky pre zosnulých, čiže duše v Očistci, ale pritom môžeme myslieť aj na "nenarodených", ktorí ešte nemôžu vidieť Boha z tváre do Tváre.
Všetky tieto duše potrebuju naše modlitby, pretože sami si nemôžu pomôcť a jedine ľudské utrpenie (obeta) spojene s Božou obetou im môže priniesť vyslobodenie, či priblíženie sa k Bohu.
Nenarodení:

Rodina Božej nevinnosti
Duše v Očistci:
Očistec - miesto Nádeje
Peter(skala)