3
4
1
2
Clicks1.6K
Peter(skala)
Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ... Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ... 2. Zjavenie sv.Malachiáša (... o posl…More
Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ...

Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ...

2. Zjavenie sv.Malachiáša
(... o posledných pápežoch)