Záborskej „potratový“ zákon bude možno ešte bezzubejší

Záborskej „potratový“ zákon bude možno ešte bezzubejší. Už aj tak dosť bezzubý zákon novelizujúci potratovú legislatívu na Slovensku, bude možno ešte bezzubejší. Anna Záborská, predkladateľka noveliz…More
Záborskej „potratový“ zákon bude možno ešte bezzubejší.
Už aj tak dosť bezzubý zákon novelizujúci potratovú legislatívu na Slovensku, bude možno ešte bezzubejší.

Anna Záborská, predkladateľka novelizácie pripúšťa totiž kompromis s liberálnymi kritikmi uprostred vlastnej strany OĽaNO. Mal by sa týkať povinnosti pre ženu, mať druhý lekársky posudok v prípade genetického poškodenia plodu.
Anna Záborská sa teda posunula do ešte defenzívnejšej polohy, než v akej bola pri predkladaní zákona a povedala v online relácii Na telo plus: „My sme ochotní v našom pozmeňovacom návrhu diskutovať o tom, či to musí byť povinné. Uvidíme, budeme rokovať.“
Liberálom v OĽaNO vadia tri body predloženej novelizácie: zákaz reklamy na potrat (tu môžeme vidieť pravdepodobne vplyv EÚ, ktorá podobné osvetové feministické reklamy – bilboardy rada financuje a rozčuľuje sa nad ich odstránením, viď Maďarsko), predĺženie lehoty na rozmyslenie zákroku zo 48 na 96 hodín a dva nezávislé posudky pri potrate do 24. týždňa …More
Dana22
katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie verejnej morálky

(Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014)
Antiliberálny pápež Pius IX. v roku 1864 uverejnil články Syllabus of Errors a Quanta Cura v ktorých osvetľuje nebezpečenstvo liberalizmu, zablúdenie, nepriateľstvo proti Kristovi a Jeho Cirkvi. Toto novopohanstvo inšpirované slobodomurárst…More
katolik5.webnode.sk/rozvracenie-moralky/

Zámerné rozvracanie verejnej morálky

(Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014)
Antiliberálny pápež Pius IX. v roku 1864 uverejnil články Syllabus of Errors a Quanta Cura v ktorých osvetľuje nebezpečenstvo liberalizmu, zablúdenie, nepriateľstvo proti Kristovi a Jeho Cirkvi. Toto novopohanstvo inšpirované slobodomurárstvom malo a má od časov Francúzskej revolúcie jeden cieľ: zničiť Katolícku cirkev a celú kresťanskú civilizáciu. Otec Denis Fahey nazval tento boj “Pius IX. versus panteistic deification of man”. Panteizmus je učenie stotožnujúce prírodu s Bohom. Panteisti chcú urobiť z vesmírneho chudáka človeka Boha.
Diabol nestarne. Neopúšťa jeho plán. Naopak. On pokračuje rôznymi novými metódami v jeho práci. Sme to my, ktorí sa klameme a myslíme si, že dnešný boj už nie je taký nebezpečný ako voľakedy bol. Že plán sekularizmu už nechce zničiť Katolícku cirkev a kresťanstvo. Pokojná koexistencia cez dialóg vraj je vzájomné obohatenie. Svätá naivnosť. Bitka medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a diablom, zúri naďalej. Vidíme výsledky síl vyše 150-ročného antikresťanského plánu síl organizovaného naturalizmu. Síl, ktoré otupujú našu duchovnosť a pozornosť.
“Spopularizujme neresť medzi ľudstvom.” Cieľ Francúzskej slobodomurárskej revolúcie bol zničiť trón a oltár. Vytiahnuť civilizáciu z kresťanských základov, položiť ju na teóriu naturalizmu, kde Láska a Sila Stvoriteľská Boh a Ježiš Kristus nemajú miesto. Pápež Lev, v r. 1884, v jeho Encyklike proti slobodomurárstvu poukázal na tajné spoločenstvá ktorých úlohou je skorumpovať morálku v ľudskej spoločnosti. Človek, ktorý je morálne oslabený sa skôr poddá naturálnemu bezbožnému učeniu a bezbožným protiľudským činom. Pápež Lev varoval, že ľudia s oslabenou, narušenou morálkou ľahšie uveria rafinovaným, prešibaným teoretikom “modernej, pokrokovej ideológie” ako je komunizmus a liberalizmus. Títo slobodomurárski “vedci” prefíkaným spôsobom ľahšie popletú myslenie ľuďom s oslabeným duchom a prenesú ich do radov protikresťanských. Ich cieľ je ohlúpnuť ľudstvo s neviazanou sexuálnou neresťou a tak ich dostať do zveráka slobodomurárskej neviazanosti, svojvôle, do falošnej slobody.
V dnešnej dobe sa vo zvýšenej miere zameriavajú na morálne zmätenie žien. V slobodomurárskom dokumente Alta Vendita z 19. storočia majú takúto radu: „Cieľom je rozšíriť neviazanosť, nemorálnosť, svojvoľnosť žien. Dostať ženy do falošnej slobody. Aby sme ľahšie mohli zničiť katolicizmus je veľmi potrebné správne pôsobiť na ženy”. Slobodomurári a ich antikresťanskí spojenci objasňujú ich podvod na ženy takto: “Pretože my nemôžeme príliš tlačiť na ženy musíme ich skorumpovať. Musíme im nahovoriť, že sú mužmi utláčané. V cirkvi nemajú žiadnu reprezentáciu. Muži sú proti ženám. Zvolili sme korupciu na masovej škále. Kresťanský teológ Tertulian mal pravdu keď povedal, že krv kresťanov je semeno kresťanov. Tak nebudeme prelievať krv martýrov, ale rozšírime nemravnosť, neresti, zlo medzi ľudstvom. Musíme to natlačiť do všetkých pórov človeka, do všetkých piatych zmyslov, musíme ich presýtiť neresťou, nemravným chovaním. KEĎ PRESÝTIME ICH SRDCIA NERESŤOU, NEMRAVNOSŤOU, ZVRÁTENOSŤOU – NEBUDE VIAC KATOLÍKOV. Podujali sme sa na zvrátenie všetkých normálností. Veľa sme už dosiahli. Zvrátili sme školstvo, univerzity, všetko vzdelávanie, úrady vlád, populárne zábavy. Médiá dostali špecifické mandáty od tajných organizácií korumpovať ženy v obliekaní, vo všetkom. Lžami a nemravnosťou rozložíme celú spoločnosť. Ženy robia ohromnú prácu na tomto diabolskom poli.”.
KOMUNIZMUS pod rôznymi menami pokračuje v rozvracaní spoločnosti. Msgr. Dillonová kniha Grand Orient Freemasonry Unmasked, s podtitulom Tajná sila komunizmu odhaľuje málo známe pravdy. Zločiny 20. storočia sú svedkom krvavej práce tajných organizácií.
Leon Skousen dokumentoval 45 cieľov komunizmu ako rozvrátiť Ameriku zvnútra. Uveďme z ich niektoré :
Cieľ 25: Odstráňme kultúrne štandardy a morality a povoľme propagáciu pornografie a oplzlostí v časopisoch, knihách, filmoch, v rádiu a TV.
Cieľ 26: Prezentujme homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé.
Cieľ 27: Preniknime do cirkví. Vymeňme duchovné hodnoty cirkví za sociálne.
Cieľ 40: Zneuctime rodinu ako dôležitú spoločenskú inštitúciu. Podporujme promiskuitu a ľahké rozvody.
Kultúrna dekadencia musí byť považovaná za normálny stav. Podporujme homo-manželstvá a feminizmus. Zničenie rodiny je zničenie kresťanskej kultúry.
Žiaľ, dnes vidíme viacerých katolíckych prelátov tvrdiť na Synode 2014, že homosexuálna degenerácia má určité “pozitívne aspekty”.
Homosexuálni stratégovia, najmä Kirk a Madsen (Pill) ešte v roku 1987 píšu inštrukcie v článku “The Overhauling of Strait America” v ich časopise Guide ako navodiť normálnu Ameriku na homosexuálne scestie. Ide im o morálne zmätenie nielen priemerného Američana, ale aj zmätenie časti katolíckej hierarchie. Boh miluje aj hriešnika.
Vypracovali šesť stupňový plán, ktorý vyzerá úspešný.
1. Hovorme o homosexuáloch hlasno a tak často ako je len možné.
2. Predstavujme gayov ako obete, ako prenasledovanú a diskriminovanú
3. časť ľudstva.
4. Vysvetľujme protestujúcim občanom dôvody prečo existujú gayovia.
5. Predstavujme gayov ako dobrotivých a užitočných ľudí.
6. Urobme z občanov, ktorí sú proti homosexualite, zlých, zaostalých, netolerantných ľudí, ktorí patria do ďalekej minulosti.
7. Žiadajme finančnú a psychologickú podporu.
Neskôr Kirk and Pill v ich knihe After the Ball vysvetľovali: “ … Po obrátení ľudí pôjdeme ďaleko hlbšie, dômyselnejšie a vyhrážajúco proti americkému spôsobu života. Inak hlbšia spoločenská zmena nenastane. My chceme celú zmenu priemerného Američana. Jeho myslenie, cit a vôľu zmeníme plánovaným psychologickým útokom. To sa stane formou propagandy natlačenej do národa informačnými médiami. Najprv musíme zamútiť kresťanské morálne vody. To znamená publikovanie každej podpory homosexuálneho spôsobu života akú dostávajú od rôznych organizácií. Zmierňovanie teologických námietok proti homosexualite. Rozglejenie biblického učenia. Vyzdvihovanie kresťanského učenia o láske k blížnemu. A musíme využívať vedecké argumenty. Takéto spôsoby dobre zabrali v minulosti proti cirkvám aj v takých oblastiach ako sú rozvody a umelé potraty. Aj sám pápež počas Synody 2014 povedal: Homosexuáli majú určité dary a kvality použiteľné pre kresťanské komunity. Jednoducho musíme zahmliť myseľ antihomosexuálom. Musíme ich presýtiť neresťami, musíme dosiahnuť taký stav, že srdcia kresťanov budú naplnené nemravnosťami a to bude koniec katolíkom.
Homosexualita a prenasledovanie kresťanstva.
Pozoruhodné je, že na Synode 2014 sa nespomína prenasledovanie kresťanstva homosexuálmi, zvlášť v kontexte “homosexuálneho manželstva”. Je množstvo protikresťanských súdov proti katolíkom i proti protestantom. Mnohí kresťania odmietajú obsluhovať a v ich obchodoch predávať homosexuálnym manželom. Manželstvo so sexuálne rovnakým človekom je taká hlúposť ako suchá voda, alebo štvorcové kruhy.
“Homosexuálne manželstvá” sú výsledok panteistického zbožstvenia človeka. Je to taký istý omyl ako že ľudská vôľa je najvyššia vo vesmíre a je nezávislá od Boha (Pius IX. Syllabus). Už existuje veľa kresťanských obchodníkov odsúdených , pokutovaných ktorí odmietajú predávať alebo posluhovať homosexuálnym svadbám. Deštruktívne plány vypracované slobodomurármi, modernými komunistami a homosexuálnymi stratégmi a právnikmi sú zbrane, ktoré tlačia kresťanov do podzemia tak ako za čias pohanského Ríma a či komunizmu.
Sestra Lucia z Fatimy upozornila svet pred štyridsiatimi rokmi: Zatiaľ vzdycháme pod “diabolskou dezorientáciou vyššej cirkevnej hierarchie”. Musíme nasledovať rozkazy a rady pápeža Piusa IX. a ďalších antiliberálnych veličín. Nesmieme sa kompromitovať a ustupovať nepriateľom Ježiša Krista, nášho kráľa.
(Z angličtiny preložil a skrátil Jerry Jaroslav Krúpa, Apríl 2015.)
P.S. Tak ako stojí ľudstvo dnes všetci by sme sa mali podívať do nebeského zrkadla aby sme jasne videli našu morálnu biedu.

Zámerné rozvracanie morálky?
Prečo aj na Slovensku dochádza ku rapídnemu pádu morálky? Ku nárastu rozvodov manželstva alebo narušených vzťahov medzi mužom a ženou, či vzťahmi medzi ľuďmi vôbec? Môže ísť o cielený zámer rozvraciať morálku vo svete? Ďalšia z konšpirácii, či skutočnosť a pravda?

Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014:

Pápež Pius IX. v roku 1864 uverejnil články Syllabus of Errors a Quanta Cura v ktorých osvetľuje nebezpečenstvo liberalizmu, zablúdenie, nepriateľstvo proti Kristovi a Jeho Cirkvi. Toto novopohanstvo inšpirované slobodomurárstvom malo a má od časov Francúzskej revolúcie jeden cieľ: zničiť Katolícku cirkev a celú kresťanskú civilizáciu. Otec Denis Fahey nazval tento boj “Pius IX. versus panteistic deification of man”. Panteizmus je učenie stotožnujúce prírodu s Bohom. Panteisti chcú urobiť z vesmírneho chudáka človeka Boha.

Diabol nestarne. Neopúšťa jeho plán. Naopak. On pokračuje rôznymi novými metódami v jeho práci. Sme to my, ktorí sa klameme a myslíme si, že dnešný boj už nie je taký nebezpečný ako voľakedy bol. Že plán sekularizmu už nechce zničiť Katolícku cirkev a kresťanstvo. Pokojná koexistencia cez dialóg vraj je vzájomné obohatenie. Bitka medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a diablom, zúri naďalej. Vidíme výsledky síl vyše 150-ročného antikresťanského plánu síl organizovaného naturalizmu. Síl, ktoré otupujú našu duchovnosť a pozornosť.

“Spopularizujme neresť medzi ľudstvom.” Cieľ Francúzskej slobodomurárskej revolúcie bol zničiť trón a oltár. Vytiahnuť civilizáciu z kresťanských základov, položiť ju na teóriu naturalizmu, kde Láska a Sila Stvoriteľská Boh a Ježiš Kristus nemajú miesto. Pápež Lev, v r. 1884, v jeho Encyklike proti slobodomurárstvu poukázal na tajné spoločenstvá ktorých úlohou je skorumpovať morálku v ľudskej spoločnosti. Človek, ktorý je morálne oslabený sa skôr poddá naturálnemu bezbožnému učeniu a bezbožným protiľudským činom. Pápež Lev varoval, že ľudia s oslabenou, narušenou morálkou ľahšie uveria rafinovaným, prešibaným teoretikom “modernej, pokrokovej ideológie” ako je komunizmus a liberalizmus. Títo slobodomurárski “vedci” prefíkaným spôsobom ľahšie popletú myslenie ľuďom s oslabeným duchom a prenesú ich do radov protikresťanských. Ich cieľ je ohlúpnuť ľudstvo s neviazanou sexuálnou neresťou a tak ich dostať do zveráka slobodomurárskej neviazanosti, svojvôle, do falošnej slobody.

V dnešnej dobe sa vo zvýšenej miere zameriavajú na morálne zmätenie žien. V slobodomurárskom dokumente Alta Vendita z 19. storočia majú takúto radu: „Cieľom je rozšíriť neviazanosť, nemorálnosť, svojvoľnosť žien. Dostať ženy do falošnej slobody. Aby sme ľahšie mohli zničiť katolicizmus je veľmi potrebné správne pôsobiť na ženy”. Slobodomurári a ich antikresťanskí spojenci objasňujú ich podvod na ženy takto: “Pretože my nemôžeme príliš tlačiť na ženy musíme ich skorumpovať. Musíme im nahovoriť, že sú mužmi utláčané. V cirkvi nemajú žiadnu reprezentáciu. Muži sú proti ženám. Zvolili sme korupciu na masovej škále. Kresťanský teológ Tertulian mal pravdu keď povedal, že krv kresťanov je semeno kresťanov. Tak nebudeme prelievať krv martýrov, ale rozšírime nemravnosť, neresti, zlo medzi ľudstvom. Musíme to natlačiť do všetkých pórov človeka, do všetkých piatych zmyslov, musíme ich presýtiť neresťou, nemravným chovaním. KEĎ PRESÝTIME ICH SRDCIA NERESŤOU, NEMRAVNOSŤOU, ZVRÁTENOSŤOU – NEBUDE VIAC KATOLÍKOV. Podujali sme sa na zvrátenie všetkých normálností. Veľa sme už dosiahli. Zvrátili sme školstvo, univerzity, všetko vzdelávanie, úrady vlád, populárne zábavy. Médiá dostali špecifické mandáty od tajných organizácií korumpovať ženy v obliekaní, vo všetkom. Lžami a nemravnosťou rozložíme celú spoločnosť. Ženy robia ohromnú prácu na tomto diabolskom poli.”.

KOMUNIZMUS pod rôznymi menami pokračuje v rozvracaní spoločnosti. Msgr. Dillonová kniha Grand Orient Freemasonry Unmasked, s podtitulom Tajná sila komunizmu odhaľuje málo známe pravdy. Zločiny 20. storočia sú svedkom krvavej práce tajných organizácií.

Leon Skousen dokumentoval 45 cieľov komunizmu ako rozvrátiť Ameriku zvnútra. Uveďme z ich niektoré :

Cieľ 25: Odstráňme kultúrne štandardy a morality a povoľme propagáciu pornografie a oplzlostí v časopisoch, knihách, filmoch, v rádiu a TV.

Cieľ 26: Prezentujme homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé.

Cieľ 27: Preniknime do cirkví. Vymeňme duchovné hodnoty cirkví za sociálne.

Cieľ 40: Zneuctime rodinu ako dôležitú spoločenskú inštitúciu. Podporujme promiskuitu a ľahké rozvody.

Kultúrna dekadencia musí byť považovaná za normálny stav. Podporujme homo-manželstvá a feminizmus. Zničenie rodiny je zničenie kresťanskej kultúry.

Žiaľ, dnes vidíme aj niektorých katolíckych prelátov tvrdiť na Synode 2014, že homosexuálna degenerácia má určité “pozitívne aspekty”.

Homosexuálni stratégovia, najmä Kirk a Madsen (Pill) ešte v roku 1987 píšu inštrukcie v článku “The Overhauling of Strait America” v ich časopise Guide ako navodiť normálnu Ameriku na homosexuálne scestie. Ide im o morálne zmätenie nielen priemerného Američana, ale aj zmätenie časti katolíckej hierarchie. Boh miluje aj hriešnika.

Vypracovali šesť stupňový plán, ktorý vyzerá úspešný.

Hovorme o homosexuáloch hlasno a tak často ako je len možné.
Predstavujme gayov ako obete, ako prenasledovanú a diskriminovanú
časť ľudstva.
Vysvetľujme protestujúcim občanom dôvody prečo existujú gayovia.
Predstavujme gayov ako dobrotivých a užitočných ľudí.
Urobme z občanov, ktorí sú proti homosexualite, zlých, zaostalých, netolerantných ľudí, ktorí patria do ďalekej minulosti.
Žiadajme finančnú a psychologickú podporu.

Neskôr Kirk and Pill v ich knihe After the Ball vysvetľovali: “ … Po obrátení ľudí pôjdeme ďaleko hlbšie, dômyselnejšie a vyhrážajúco proti americkému spôsobu života. Inak hlbšia spoločenská zmena nenastane. My chceme celú zmenu priemerného Američana. Jeho myslenie, cit a vôľu zmeníme plánovaným psychologickým útokom. To sa stane formou propagandy natlačenej do národa informačnými médiami. Najprv musíme zamútiť kresťanské morálne vody. To znamená publikovanie každej podpory homosexuálneho spôsobu života akú dostávajú od rôznych organizácií. Zmierňovanie teologických námietok proti homosexualite. Rozglejenie biblického učenia. Vyzdvihovanie kresťanského učenia o láske k blížnemu. A musíme využívať vedecké argumenty. Takéto spôsoby dobre zabrali v minulosti proti cirkvám aj v takých oblastiach ako sú rozvody a umelé potraty. Jednoducho musíme zahmliť myseľ antihomosexuálom. Musíme ich presýtiť neresťami, musíme dosiahnuť taký stav, že srdcia kresťanov budú naplnené nemravnosťami a to bude koniec katolíkom.

Homosexualita a prenasledovanie kresťanstva?

Je množstvo protikresťanských súdov proti katolíkom i proti protestantom. Mnohí kresťania odmietajú obsluhovať a v ich obchodoch predávať homosexuálnym manželom. Manželstvo so sexuálne rovnakým človekom je taká hlúposť ako suchá voda, alebo štvorcové kruhy.

“Homosexuálne manželstvá” sú výsledok panteistického zbožstvenia človeka. Je to taký istý omyl ako že ľudská vôľa je najvyššia vo vesmíre a je nezávislá od Boha (Pius IX. Syllabus). Už existuje veľa kresťanských obchodníkov odsúdených , pokutovaných ktorí odmietajú predávať alebo posluhovať homosexuálnym svadbám. Deštruktívne plány vypracované slobodomurármi, modernými komunistami a homosexuálnymi stratégmi a právnikmi sú zbrane, ktoré tlačia kresťanov do podzemia tak ako za čias pohanského Ríma a či komunizmu?

Sestra Lucia z Fatimy upozornila svet pred štyridsiatimi rokmi: Zatiaľ vzdycháme pod “diabolskou dezorientáciou vyššej cirkevnej hierarchie”. Musíme nasledovať rozkazy a rady pápeža Piusa IX. a ďalších antiliberálnych veličín. Nesmieme sa kompromitovať a ustupovať nepriateľom Ježiša Krista, nášho kráľa.

(Z angličtiny preložil a skrátil Jerry Jaroslav Krúpa, Apríl 2015.)

P.S. Tak ako stojí ľudstvo dnes všetci by sme sa mali podívať do nebeského zrkadla aby sme jasne videli našu morálnu biedu.

(Editor John Vennari: Catholic Family News, Niagara Falls, USA, December 2014)

slovenskeslovo.sk/…-rozvracanie-verejnej-moralky/
Dana22
nový návrh EK o migrácii a jeho záludnosti

voxpopuliblog.cz/…-nichz-nemate-nejmensi-tuseni/

V novém azylovém a migračním systému EU se skrývají záludnosti, o nichž nemáte nejmenší tušení

Vzhledem k tomu, že se tomuto tématu věnuji již přes dva měsíce – o chystaných změnách azylové a migrační politiky EU jsem psala již zde, zde a zde – tak jsem si stihla nastudovat mnohé a to nejen záležitos…More
nový návrh EK o migrácii a jeho záludnosti

voxpopuliblog.cz/…-nichz-nemate-nejmensi-tuseni/

V novém azylovém a migračním systému EU se skrývají záludnosti, o nichž nemáte nejmenší tušení

Vzhledem k tomu, že se tomuto tématu věnuji již přes dva měsíce – o chystaných změnách azylové a migrační politiky EU jsem psala již zde, zde a zde – tak jsem si stihla nastudovat mnohé a to nejen záležitosti, které jsou z nových, velmi záludně vymyšlených “kvót” patrné, ale i ty, které z nově stanovených azylových pravidel 4. říše nevyčtete. Ti, kdo často čtou moje články nejspíš ví, že se hodně věnuji především nejvíce islamizovaným zemím EU a to především proto, že de facto jdeme v jejich šlépějích. Proto mám například velmi dobrý přehled o tom, jak probíhají – či spíše neprobíhají – deportace.
Podle nových azylových nařízení máme možnost na vlastní náklady přidělené vetřelce deportovat. Pomineme-li fakt, že naše vláda, která již odsouhlasila několik migračních paktů, postavila již v roce 2018 několik integračních center a nyní připravuje výstavbu dalších, nijak zásadně protimigrační není, tak právě v údajných možnostech deportací se skrývá největší záludnost.
Nemyslete si, že nám přidělí vetřelce, my ho následně vyhostíme a budeme mít tímto splněno a klid. Pomineme-li opět tu skutečnost, že se náklady na vyhoštění mohou při větších počtech přidělených invazistů pohybovat natolik vysoko, že naše nyní již velmi zadlužená země nebude tyto deportace finančně zvládat, jsou zde dvě záludnosti, o nichž má jen málokdo z vás tušení a předpokládám, že o nich neví ani mnozí politici. Nebo ví, ale záměrně je tají.
Prvním problémem, který může zabránit vyhoštění muslimského vetřelce z naší země je fakt, že značný počet z nich přijíždí do Evropy bez dokladů. Tedy ani vlastně není jasné, kam je možné ho vyhostit, takovýto vetřelec tedy zůstane u nás, případně – budeme-li mít štěstí – se sám přemístí do Německa či jinam, kde je už větší muslimská komunita. V současné době se však i počty muslimů u nás velmi výrazně zvedly, což ovšem můžete vidět sami na tom, jak u nás rostou kebabárny doslova “jako houby po dešti”. Pokud tedy vetřelec dostane Bruselem slibované štědré dávky, nebude mít žádný důvod od nás utíkat.
Další případ, o němž nemá zřejmě většina našich politiků ani tušení je případ, který poměrně často zmiňuji ve svých článcích o kriminálnících z řad muslimských vetřelců, kteří mnohokrát nejsou vyhoštěni ani tehdy, kdy byl dán příkaz k deportaci. To se děje nejen z důvodu laxnosti vetřelci okupovaných zemí, ale i z toho důvodu, že některé země své občany nepřijímají. Tedy přijmou je, ale výhradně se souhlasem deportovaného. Proto například nefungují deportace Somálců, které právě z důvodu takto nastavených pravidel zpět do Somálska nelze deportovat.
Takových zemí je několik a jde vesměs právě o ty země, které se zbavují svých vlastních kriminálníků či teroristů právě tím, že je posílají do Evropy, která je vítá s otevřenou náručí, bydlením často v luxusních hotelech a štědrými dávkami. Kriminálník pak pokračuje ve své nekalé činnosti i na území EU, přičemž moc dobře ví, že nebude vyhoštěn.
Navíc, falešná pseudohumanita, kterou dlouhodobě většina evropských zemí ve vztahu k muslimským vetřelcům projevuje, jim zajišťuje nejen setrvání na území země, kde páchá kriminalitu, ale v případě dopadení i fešácký kriminál, kde se má dotčený mnohem lépe, než doma v Africe. Střecha nad hlavou, 5x denně halal strava, žádná povinnost pracovat, televize, PC, posilovna, služby imáma i vězeňská modlitebna. To má být ten kriminál, který má muslimské vetřelce odradit od páchání kriminality? Kriminál, v němž většinou navazují další vazby se svými stejně radikálními soukmenovci?
Ostatně, nedávno jsem zde popisovala, jak to chodí třeba v rakouských věznicích, kde jsou muslimští teroristé běžně v kontaktu přes mobil se svými soukmenovci na svobodě a na cele mohou mít dokonce vyvěšenu vlajku ISIS. Myslíte, že podobné podmínky v evropských kriminálech kohokoli odradí od páchání trestné činnosti?
Ale to už jsem hodně odbočila. Chtěla jsem však především naznačit, že spousta muslimských vetřelců je nedeportovatelná a navíc zde není nic, co by je odradilo od páchání kriminality či je přimělo k tomu, aby souhlasili s deportací do své domovské země. Deportovat je nelze, tresty za kriminální činnost jsou velmi mírné a zločinec je často v půlce propuštěn, přičemž i tak je pro ně pobyt ve vězení skoro jako pobyt v nějakém sanatoriu.
Samostatnou kapitolou pak jsou vetřelci, kteří do Evropy dorazí s falešnými pasy, na nichž je uvedeno takové datum narození, které ukazuje nejčastěji věk mezi 14-17 lety.
Nezletilce totiž nelze deportovat a falešné pasy jsou skutečně dokonalé, neboť se jedná o dokumenty, které ukradli vojáci ISIS většinou v Sýrii na úřadech okupovaných území. Vojákům ISIS pak uvádí do pasů falešné informace, většina jich má v pase uvedeno datum narození 1. ledna, rok je pak uveden tak, aby v době vstupu na území EU ještě nebyli zletilí.
Evropa se plní džihádisty a to vše za maximální podpory pro Evropany genocidní EU. Už jen blázen může chtít být nadále součástí tohoto spolku, který se roky vehementně snaží vyměnit původní Evropany za Afričany a Araby. Nový azylový systém pak islamizaci o poznání urychlí a plně zapojí i země, kterým se zatím invaze ve velkém vyhýbala. Ostatně, náš kontinent není nafukovací, muselo vám být jasné, že k něčemu podobnému jednou dojde.
Nebo jste skutečně tak naivní, že jste uvěřili eurohujerským politikům, kteří vám soustavně tvrdí, že lze být součástí EU a zároveň invazi a s ní spojenou islamizaci dlouhodobě odmítat??

podobné články

voxpopuliblog.cz/…a-azylova-a-migracni-politika/

voxpopuliblog.cz/…ry-urychli-islamizaci-zemi-eu/

/voxpopuliblog.cz/…ce-rozhodovat-vyhradne-brusel/
One more comment from Dana22
Peter(skala)
"Všimol som si, že kto je za potraty, sa už narodil"
😊
Dobrý postreh
Peter(skala)
Taraba tiež použil podobný argument proti Ciganikovej:
youtube.com/watch?v=8A_HqsbJ5yc
Dudko
Veď s cudzieho krv netečie, ako sa vraví.
Peter(skala)
lebo katolici nevolia :)
apredsasatoci
Záhorská permanentne dokazuje, že je had!
johanika
Časť poslancov za OĽaNO nepodporí Záborskej interrupčný zákon zavádzajúci pomoc matkám
Za novelu nezahlasujú Juraj Krúpa, Kristián Čekovský, Ján Krošlák, Martina Brisudová, Rastislav Jílek, Andrej Stančík, Jarmila Vaňová, Mária Šofranko, Monika Kozelová, Jaromír Šíbl, Igor Hus, Vladimír Zajačik, Anna Mierna, Róbert Halák, Jana Majorová Garstková a Richard Nemec.
„Podobne ako viacerým inštitúciá…More
Časť poslancov za OĽaNO nepodporí Záborskej interrupčný zákon zavádzajúci pomoc matkám
Za novelu nezahlasujú Juraj Krúpa, Kristián Čekovský, Ján Krošlák, Martina Brisudová, Rastislav Jílek, Andrej Stančík, Jarmila Vaňová, Mária Šofranko, Monika Kozelová, Jaromír Šíbl, Igor Hus, Vladimír Zajačik, Anna Mierna, Róbert Halák, Jana Majorová Garstková a Richard Nemec.
„Podobne ako viacerým inštitúciám a iniciatívam ani nám sa nepozdáva cesta, ktorú si naši kolegovia zvolili. Akékoľvek nové obmedzenia a povinnosti nie sú skutočnou pomocou, ktorú ženy v ťažkých situáciách potrebujú,“ ozrejmilo časť poslancov vládneho hnutia. Súčasnú právnu úpravu v tejto oblasti považujú za dostačujúcu.
hlavnespravy.sk/…pori-interrupcny-zakon/2300610
Peter(skala)
Mária alebo Šofranko?
😲
Cigániková to tiež zabila!
Keby sa nechala premenovať podľa manžela, tak by už konečne sa jej nevysmievali kvôli priezvisku, aj ked priezvisko jej manžela nie je velká výhra: Bittó
🤔

Bittóová ???