WEF a WHO - prinesú svetu chaos.

PS: Preklad z ruštiny

Služobníci diabla majú veľkú moc.
WEF a WHO prinesú veľkú skazu a veľký chaos. ( Poznámka WEF je world economic fórum. )

Poznámka - Drahí bratia a sestry! Antikrist a jeho služobníci prešli do ofenzívy a snažia sa poraziť celé ľudstvo a podrobiť všetky krajiny sveta ich jedinej moci. Práve kvôli tomu sa o 3 dni, 22. mája 2022, zíde celá svetová elita na Svetovom zhromaždení WHO, kde sa budú rozhodovať o nadradenosti tejto dôležitej štruktúry svetovej vlády nad národnými vládami až 194 krajín sveta. Krajiny, ktoré podpísali tieto rozhodnutia, úplne stratia svoju národnú suverenitu a zaniknú ľudské práva.

S cieľom posilniť a vyvinúť tlak na svetové spoločenstvo počas zhromaždenia WHO sa na rovnakom mieste súčasne uskutoční výročné stretnutie svetovej antikristovskej elity v Davose (WEF). Tento rok bol prvýkrát presunutý z januára na 22. až 26. mája , aby sa presne zhodoval s dátumom prelomového stretnutia WHO. ( Miesto stretnutia WHO je v Ženeve vo Švajčiarsku, na rovnakom mieste ako CERN a Davos je neďaleko.)

Stojí za to pripomenúť, že Svetové ekonomické fórum (WEF) propaguje digitálnu identitu ako základnú súčasť svojej globalistickej agendy veľkého resetu zameraného na pretvorenie svetovej ekonomiky a všetkých sociálnych štruktúr.

V januári 2020 WEF spolupracovala s alianciou FIDO na vytvorení 26-stranovej správy s názvom „Autentifikácia bez hesla“, v ktorej tieto dve organizácie predstavili spôsoby overenia digitálnej identity pomocou biometrických princípov FIDO.

FIDO, čo je skratka pre Fast IDentity Online, vyvinul štandard overovania, ktorého cieľom je eliminovať potrebu hesiel a nahradiť ich biometrickými používateľskými ID prostredníctvom rozpoznávania hlasu a tváre, skenovania dúhovky a odtlačkov prstov. Nech im to Pán zakáže!


ZNIČENIE SUVERENITY PO CELOM SVETE.
WHO AKO ZBRAŇ OVLÁDANÉ POMOCOU GLOBALISTOV NA RÔZNE ŠTÁTY. PUTIN NIKDY NEVYVEDIE RUSKO Z TEJTO PASCE.

Kým psi (teda uvedomelí občania všetkých krajín) štekajú, karavána (t. j. projekt globalistov s názvom WHO) pokračuje v pohybe a rozširuje svoj vplyv na štáty. 75. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je naplánované na 22. až 28. mája, kde sa budú posudzovať zmeny a doplnenia sprísňujúce Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR).


MZP je jedinou prísnou medzinárodnou zmluvou, ktorú musí dodržiavať všetkých 194 členských krajín po celom svete s podporou WHO . Stále to vyzerá relatívne mierne, ale body pripravené Spojených štátov a Nadáciou Billa a Melindy Gatesových (hlavní sponzori WHO) zmenia implementáciu dohody na skutočné otroctvo, hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Všetci rozumní ľudia v Rusku už uviedli veľa argumentov v prospech dôležitosti vystúpenia našej krajiny z WHO, ale žiaľ... Putin a jeho kremeľský kahal sa tvária, že nič nepočujú a nerozumejú.

Radikálne zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov vážne zmenia systém WHO a nakoniec z neho urobia nebezpečnú zbraň v rukách svetovej vlády. Konajú sa rovnako ako aj pripravovaná (a takmer dohodnutá) „pandemická dohoda“ v útrobách kancelárie Rockefellerovej nadácie, údajne s cieľom „boja s nebezpečnými infekciami“.

Je potrebné pochopiť, že členovia WHO jednoducho nemajú právo odmietnuť dodržiavanie MZP a teraz hrozí, že správanie všetkých vlád v prípade „globálnych infekčných hrozieb“ prestane byť suverénne.

MZP je dnes hlavne o schopnosti WHO prijímať informácie, ponúkať pomoc, dávať dôrazné odporúčania v prípade reálnej hrozby. Nové americké dodatky zahŕňajú radikálne rozšírenie moci WHO nad členskými štátmi, konkrétne:

- navrhuje sa vytvorenie mechanizmu globálneho dohľadu nad implementáciou MZP štátmi s pravidelným podávaním správ a zasielaním rôznych požiadaviek/odporúčaní štátom. Teraz podobný mechanizmus – monitorovacie výbory a „univerzálne periodické správy“ – existuje v OSN v oblasti ľudských práv. USA a ich spojenci a hlavne globalistická lobby ho neustále využívajú na šikanovanie nežiaducich štátov ich obviňovanie, vyvíjanie na ne politický nátlak (napríklad smerom k schvaľovaniu interrupcií a sexuálnych zvráteností). Teraz sa to isté vytvára v oblasti zdravia v rámci WHO;

- spolu s konceptom globálnej zdravotnej núdze (ako bola vyhlásená v súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu) sa zavádzajú aj koncepty regionálnej „núdzovej situácie“ a priebežného varovania, ktoré ešte viac rozšíria silu a slobodu činnosť WHO;

- WHO má právo konať častejšie v rámci MZP jednostranne, bez konzultácie s dotknutým štátom;

- WHO jednostranne ponúkne štátu „pomoc“ v boji s chorobou v duchu „ponuky, ktorá sa neodmieta“. Štát bude povinný na takýto návrh odpovedať v krátkom čase (do dvoch dní). Odmietnutím „pomoci“ bude musieť štát svoje správanie verejne odôvodniť a vysvetliť;

- Štáty budú musieť poskytnúť zástupcom WHO prístup do zariadení na svojom území v prípade rizika ochorenia, aby mohli posúdiť situáciu na mieste. Ak niektorá krajina odmietne takýto prístup predstaviteľom WHO bude to tiež musieť vysvetliť;

- ostatné „dotknuté“ (čítaj „zainteresované“) štáty sa budú môcť aktívnejšie podieľať na rozhodovaní vo vzťahu ku každému štátu. Napríklad Spojené štáty, ktoré sú „postihnuté“ čímkoľvek, po celej planéte.

Inými slovami, existujú vážne príležitosti na politický tlak na štáty a ich zdravotné systémy pod zámienkou boja proti nebezpečným chorobám. Tlaky na následné prijímanie rozhodnutí, ktoré sú pre globalistov prospešné a žiaduce, samozrejme.

Po prijatí zmien a doplnení je veľmi možný nasledujúci scenár.

V určitom stave, ktorý je pre Spojené štáty nepriaznivý ("čistá náhoda"!), dôjde k "náhlemu" vypuknutiu ktovie čoho, vyzerajúceho ako keby veľmi niečo nebezpečné. Moderná biotechnológia poskytuje veľa príležitostí na organizovanie takýchto „nehôd“, ako aj stovky laboratórií v koloniálnych krajinách, ako je Ukrajina. A WHO, samozrejme, okamžite začína konať – za aktívnej účasti Ameriky, „zasiahnutej“ potenciálnym nebezpečenstvom, a za jej chrbtom – Antikrist a jeho svetovláda.

Osobitný výbor WHO okamžite odporúča štátu prijať opatrenia, ktoré sú pre jeho ekonomiku deštruktívne, politicky alebo vojensky nebezpečné. To všetko je prezentované ako „nevyhnutné“ na boj s chorobou. Štát je buď nútený poslúchnuť, alebo sa z času na čas ponižujúco ospravedlňuje a odmieta dodržiavať odporúčania.

Po niekoľkých takýchto výhovorkách je vyhlásený za hrozbu pre svetovú biologickú bezpečnosť, za „zloducha“, ktorý nechce chrániť svet pred hroznou hrozbou. Uplatňujú sa proti nemu sankcie a dokonca aj priama invázia – výlučne s „dobrým“ účelom, aby „poslúchal rady lekárov“ a „chránil svet pred chorobami“.

Kto sa stane vlastníkom tejto mocnej geopolitickej zbrane, nie je ťažké pochopiť – stačí sa pozrieť na zoznam sponzorov WHO. Ide o Spojené štáty americké, s nimi spojené satelitné krajiny a súkromné nadácie „filantropov“ – milovníkov univerzálneho očkovania ľudstva. Všetky sú štruktúrami svetovej vlády antikrista!

Správanie Spojených štátov a krajín NATO na pozadí ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine, príbeh biolaboratórií Pentagonu pri našich západných hraniciach jasne ukázal, že takéto hrozby treba brať vážne. A WHO, mimochodom, v službe vyhlásila, že vedela o práci ukrajinsko-amerických biologických laboratórií s nebezpečnými patogénmi .

Ak sa dnes Spojené štáty takýmto spôsobom snažia urýchlene rozšíriť právomoci WHO, znamená to, že to potrebujú pre nové kolo geopolitickej vojny. Preto hovoríme o vážnom nebezpečenstve pre Rusko. A nič na tom nezmení ani samotný hlas našej krajiny proti novým MSME, ani protest proti Pandemickej dohode – jednoducho sa „zoberieme“ bez našej účasti.

V článku 11 predbežného plánu Pandemic Guide sa uvádza, že medzinárodné a vnútroštátne právo, ktoré sa vyvinulo po druhej svetovej vojne, sa radikálne zmení. Základom takéhoto práva, ako je známe, je suverenita a integrita štátu a ľudské práva.

Zrušenie tohto všetkého znamená okrem iného povinné očkovanie, odoberanie detí rodičom, ktorí majú svoj názor na „prevenciu chorôb“ a odmietnutie lekárskej pomoci prípadným „prenášačom nákazy“, ktorí nešli na ďalší „rýchly test“ a iné hrôzy . To znamená, že hŕstka príjemcov si bude môcť robiť s krajinami a národmi čo chcú bez strachu a zodpovednosti.

Riešenie problému je zrejmé - Rusko musí okamžite vystúpiť z WHO a tento prezretý krok na všetkých úrovniach vytrubujú jednotliví poslanci, senátori a veľká vlastenecká komunita pri okrúhlych stoloch, v apeloch na úrady atď. Petícia ruských občanov za odchod z WHO zhromaždila viac ako 150 tisíc podpisov , ale nikdy sa nebrala vážne „na vrchole“.

So správnym geopolitickým vektorom je Rusko jednoducho povinné nahlas vyhlásiť celému svetu, že aktivity WHO pod záštitou neoconov, ako aj pripravovaná Pandemická dohoda ohrozujú úplné zrušenie Norimberského kódexu, ktorý zakazuje medicínske zásah bez informovaného dobrovoľného súhlasu osoby.

Nie je náhoda, že šéf WHO Ghebreyesus na mimoriadnom zasadnutí WHA v Ženeve povedal, že „dobrovoľné mechanizmy neboli úspešné v boji proti pandémii“ a globalisti už dlho snívajú o premene celého sveta podľa čínskeho modelu - keď vôľa a sloboda jednotlivého občana nestojí ani cent ani nad ľuďmi, dá sa robiť akýkoľvek experiment nad nimi.

Podobné informácie

WHO směřuje k celosvětovému uchvácení moci

Corbettův report: CBDC (digitální měny) – průvodce po jednotlivých zemích

RUSKO SA NIKDY NEVZDALO A NEVZDIALILO OD WHO

90% zemí světa plánuje digitální měnu centrální banky

Bill Gates 2022 - neúnavný vrah národov 01/05/2022

Mier, láska & spravodlivosť - ak ich chceš
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
WHO mění své mezinárodní zdravotní předpisy, mělo by k tomu dojít na probíhajícím summitu.

Dnes nezačíná jen summit Schwabova WEF, ale také summit WHO. A jakápak náhoda – i ten probíhá ve stejnou dobu ve Švýcarsku, jen pro změnu v sídle WHO v Ženevě.

WHO plánuje zavést celosvětovou zdravotní diktaturu, ovšem nemá se to týkat výlučně zdraví, ale i klimatu či otázky potravin. Každopádně by …More
WHO mění své mezinárodní zdravotní předpisy, mělo by k tomu dojít na probíhajícím summitu.

Dnes nezačíná jen summit Schwabova WEF, ale také summit WHO. A jakápak náhoda – i ten probíhá ve stejnou dobu ve Švýcarsku, jen pro změnu v sídle WHO v Ženevě.

WHO plánuje zavést celosvětovou zdravotní diktaturu, ovšem nemá se to týkat výlučně zdraví, ale i klimatu či otázky potravin. Každopádně by většině členských zemí vládla nikým nevolená WHO, jejímž hlavním akcionářem je Bill Gates, případně investiční firmy Black Rock a Vanguard, které jsou již nyní vlastníky většiny globálních korporací.

Ve skutečnosti tak přes WHO povládnou právě globalisté, v jejichž zájmu je celosvětová diktatura zaváděna…

22. května začíná v Ženevě 75. výroční shromáždění Světové zdravotnické organizace. Souběh se summitem WEF dozajista není náhodný.

V předvečer těchto velkých dnů v globalistickém kalendáři se hodně diskutovalo o „pandemické smlouvě“ navržené WHO.

Smlouva představuje obrovskou hrozbu pro národní suverenitu a svobodu jednotlivce, protože navrhované doložky mimo jiné poskytují mezinárodní digitální průkazy totožnosti a dokonce poskytují pobídky zemím třetího světa, aby zveličovaly nebo dokonce vytvářely budoucí „mimořádné zdravotní situace“.

Očekává se, že příští týden budou přijaty změny Mezinárodních zdravotních předpisů (IHR) navržené americkou misí. Samotná pandemická smlouva (nedávno přejmenovaná na „dohodu“) by měla být schválena o něco později.

Co jsou IHR?

IHR jsou posilující legislativou WHO, která stanoví podmínky a limity jejích pravomocí. Jakákoli změna těchto pravidel má téměř okamžité globální důsledky.

I když to nemusí představovat tak velkou hrozbu pro svobodu jako „pandemická smlouva“, je to určitě naléhavější. Kromě toho je mnohem snazší uvést IHR v platnost.

Zatímco zcela nová smlouva má být vypracovávána měsíce a poté podepsána každým ze 194 členských států WHO, změna stávající legislativy může být přijata jednoduchým hlasováním na zdravotnickém shromáždění.

Tímto způsobem by mohli dokonce použít smlouvu jako krytí.

Lze dokonce tvrdit, že vyhlídka na smlouvu za dva roky odvádí pozornost od pravidel, která by mohla být schválena již dnes odpoledne. Není to nemožné.

Jaká jsou nová pravidla?

Změny v IHR byly poprvé navrženy v lednu americkou misí při WHO. Jsou dlouhé a nesouvislé, ale pokud chcete, můžete si přečíst celý dokument v angličtině zde.

V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější změny.

Zrychlení procesu

Poslední pozměněné nařízení je prvním, kterým se zde chceme zabývat. Článek 59 odst. 1 IHR v současné době stanoví:

Lhůta stanovená v článku 22 Ústavy WHO pro zamítnutí nebo výhradu tohoto Řádu nebo jeho změny činí 18 měsíců ode dne, kdy generální ředitel oznámil přijetí tohoto Řádu nebo jakékoli změny tohoto Řádu Zdravotnickým shromážděním.

Americký návrh by zcela vypustil tučnou zmínku o pozměňovacích návrzích a přidal by nový pododstavec, který by zkrátil dobu, po kterou můžete vznést připomínky, z osmnácti měsíců na pouhých šest měsíců.

Lhůta stanovená v článku 22 Ústavy WHO pro zamítnutí nebo výhradu změny těchto pravidel činí šest měsíců ode dne oznámení generálního ředitele o přijetí změny těchto předpisů Zdravotnickým shromážděním. Odmítnutí nebo výhrada, kterou generální ředitel obdrží po uplynutí této lhůty, nenabývá účinku.

To znamená, že se očekává, že všechna nařízení, o kterých se bude hlasovat dnes či v následujících dnech, vstoupí v platnost do konce tohoto roku. Mnohem dříve, než by mohla vstoupit v platnost jakákoli smlouva.

Výbor pro dodržování předpisů

Pozměňovací návrhy přidávají do nařízení zcela novou kapitolu – kapitolu IV – a vytvářejí tzv. „Výbor pro dodržování předpisů“ (CC). Hypotetický výbor by se skládal z nevolených regionálních „odborníků“, jejichž úkolem by bylo posoudit, jak dobře každý členský stát prosazuje nová pravidla.

Mezi mnoha povinnostmi tohoto sboru technokratů by byli zmocněni například:

Doporučit příslušné smluvní straně a/nebo WHO doporučení, jak může smluvní strana zlepšit dodržování předpisů, jakož i technickou pomoc a finanční pomoc.

„Finanční podpora“ není nic jiného než mezinárodní úplatkářství. CC je v podstatě oprávněna rozdělovat úplatky, pokud na oplátku národní vlády souhlasí s tím, že budou hrát jim určenou roli při prezentování pandemie. Viděli jsme to během programu Covid, kdy po náhlé smrti tanzanského prezidenta Johna Magufuliho, který pravidla WHO odmítl zavádět, rychle následoval odklon od jeho politiky a zavedení tvrdší covidové politiky – a půjčka 600 milionů dolarů od MMF.

Uvolnění definice „pandemie“

IHR je legislativa, která zmocňuje generálního ředitele Světové zdravotnické organizace prohlásit nemoc za pandemii nebo ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC).
Cílem pozměněných pravidel je výrazně rozšířit tuto pravomoc následujícími způsoby:

1) možností vyhlášení PHEIC v případě „potenciálního“ stavu nouze

12 odst. 2 […] Pokud se generální ředitel na základě posouzení podle tohoto nařízení domnívá, že existuje potenciální nebo skutečná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu

2) vytvořením zcela nové třídy „incidentů v oblasti veřejného zdraví“, „přechodného varování v oblasti veřejného zdraví“, což je termín, který není v dokumentu absolutně definován, a který se zdá být zcela předmětem svévole generálního ředitelství WHO:

12 odst. 6 Pokud bylo zjištěno, že událost nesplňuje kritéria pro mezinárodní ohrožení zdraví, ale generální ředitel rozhodl, že vyžaduje zvýšenou mezinárodní pozornost a potenciální mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví, může generální ředitel na základě obdržených informací kdykoli rozhodnout o vydání předběžného varování v oblasti veřejného zdraví.

3) Zmocněním regionálních ředitelů WHO k vyhlášení (také zcela nového) ohrožení veřejného zdraví regionálního významu (PHERC):

čl. 12 odst. 7. Regionální ředitel může rozhodnout, že událost představuje zdravotní ohrožení regionálního významu, a poskytnout vhodné pokyny smluvním stranám v regionu, a to buď před, nebo poté, co byl generální ředitel informován o události, která by mohla představovat zdravotní krizi mezinárodního významu.

Nouzový výbor

Na rozdíl od „Výboru pro dodržování předpisů“ již nouzový výbor (EK) existuje ve starém rámci IHR a byl vytvořen na žádost generálního ředitele poté, co by byla situace prohlášena za PHEIC. Panel by se skládal výhradně z pečlivě vybraných členů „adresáře odborníků IHR“ a trval by tak dlouho, jak to generální ředitel uzná za vhodné.

To je dost špatné, ale nová pravidla by drasticky změnila složení výboru.

Dříve čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o složení výboru…

Alespoň jeden člen výboru pro mimořádné situace by měl být odborníkem určeným účastnickým státem, na jehož území k události dochází.

Pozměněná verze zní…

Členy Nouzového výboru by měl být alespoň jeden odborník jmenovaný účastnickým státem, na jehož území k události došlo, jakož i odborníci jmenovaní jinými dotčenými smluvními státy.

Ano, všechny „postižené státy“ nyní automaticky dostávají křeslo ve výboru. V případě, že vás to zajímá, „postižený stát“ je definován v článku 48 jako:

Účastnický stát, který je buď zeměpisně blízký, nebo jinak ovlivněný dotyčnou událostí.

… neuvěřitelně vágní koncept, který by mohl být aplikován prakticky na jakoukoli zemi na světě.

Dobrou zprávou je, že přinejmenším tato nevolená skupina technokratů, obdařená nouzovými pravomocemi během pandemie (nebo „potenciální“ pandemie), bude milá a rozmanitá…

Článek 48 odst. 2 […] Generální ředitel vybírá členy výboru pro mimořádné situace na základě odborných znalostí a zkušeností požadovaných pro dané zasedání a s náležitým ohledem na zásady vyváženého zastoupení věku, pohlaví a zeměpisného původu.

Podkopávání suverenity

Útok na národní suverenitu obsažený v těchto pozměňovacích návrzích není jen jedinou klauzulí nebo změnou formulace, ale opakujícím se tématem dokumentu. Skutečným účelem každého navrhovaného dodatku je oslabit jednotlivé národy ve prospěch „Krizového výboru“, „mezinárodního společenství“ a samozřejmě samotné WHO.

Existuje příliš mnoho případů, než abychom je zde mohli vyjmenovat, ale zde jsou nejkřiklavější příklady.

Článek 11(3) dříve uváděl: „WHO bude konzultovat se smluvní stranou“…

nový text zní „WHO informuje účastnický stát“.

Jasná a zřejmá reformulace jazyka k vytvoření mocenské dynamiky. V této formulaci je NYNÍ WHO v čele národního státu. Nic nekonzultuje, jen restriktivně přikazuje.

Článek 12(5) začínal dříve slovy „Když generální ředitel po konzultaci se státem, na jehož území došlo k ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“…

nové znění zní: „Je-li generální ředitel po konzultaci s Výborem pro mimořádné události a dotčenými účastnickými státy“.

Ve skutečnosti je prakticky pokaždé v celém dokumentu výraz „stát, na jehož území došlo k mimořádné události“ nahrazen výrazem „dotčené smluvní strany“.

Jak již bylo zmíněno dříve, definice pojmu „postižené státy“ je tak vágní, že téměř každá země na světě by mohla tvrdit, že k nim patří. V praxi to znamená, že moc jednoho státu kontrolovat svou vlastní zdravotní politiku je oslabena, zatímco mocnější země mají zároveň možnost zasahovat do jakékoli „nouzové situace“ a kontrolovat, co se stane.

Nejznepokojivější je však čl. 9 odst. 1, který odkazuje na zprávy třetích stran o mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví, tj. zprávy, které vláda formálně nepředkládá ve vztahu ke svému vlastnímu veřejnému zdraví, ale z externího zdroje.

Toto ustanovení v současné době zní:

WHO může vzít v úvahu zprávy z jiných zdrojů než oznámení od národních vlád a vyhodnocuje tyto zprávy podle zavedených epidemiologických zásad a poté předává informace o události smluvní straně, na jejímž území k události údajně došlo. Před přijetím opatření na základě těchto zpráv WHO konzultuje a pokusí se získat potvrzení od smluvní strany, na jejímž území k události údajně došlo.

V novém návrhu tohoto odstavce je tučná věta zcela vypuštěna.

To znamená, že podle nových pravidel by WHO mohla přijímat údaje od třetích stran, které tvrdí, že nová nemoc zabila tisíce lidí v zemi X, a nemusela by tyto údaje přezkoumávat s vládou země X před vyhlášením mezinárodní pandemie. Tu může vyhlásit bez jakékoli konzultace s dotčenou zemí.

To zcela zbavuje národní stát moci a zároveň dává obrovské pravomoci těmto „třetím stranám“, mezi něž patří zahraniční vlády a zpravodajské agentury, nadnárodní korporace, neziskovky, think tanky a mezinárodní organizace (včetně samotné WHO).

Poznáváte zde ten vzorec? Rozumíte jemnému prolínání narativní kontroly, které tyto pozměněné předpisy skutečně vytvářejí?

Tyto předpisy uvádějí do pohybu mašinérii, která může vytvořit „potenciální pandemii“ z ničeho, kdykoli bude chtít. A WHO může již záhy začít třeba u relativně neškodných opičích neštovic…
fiat33
čaptavá letela do švajcu do Cernu ....
1cesta.cz
To je jí podobné
Frog
Je ještě poslední možnost podepsat protestní petici proti "pandemické dohodě". Dal jsem zde včera příspěvek
PETICE: Zastavte Tedrosovu WHO pandemickou dohodu /
Odtud je třeba kliknout na stránky LifeSiteNews, kde se nachází podpisový formulář. Sám jsem to podepsal, i když mám pochybnosti, zda to vůbec ještě bude nějak nápomocné.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ja na petície neverím lebo nepomôžu nikdy.