Clicks350
Stano Kobella
1

Proroctvo: skryjú sa vo svojich horských jaskyniach, vyhľadám ich, vraví Pán

27. 11. 2021 - od Pána Ježiša Krista prijala sestra Barbara.

Izaiáš 2:11-21: "Pyšné pohľady ľudí sa pokoria a hrdosť ľudí sa skloní a jedine PÁN bude vyvýšený v ten deň. 12 Lebo deň Pána Zástupov sa blíži na každého pyšného a povýšeného i na každého hrdého, a bude ponížený, 13 aj na všetky cédre Libanonu, vysoké a hrdé, i na všetky duby Bázana, 14 na všetky vysoké vrchy a na všetky hrdé kopce, 15 na každú vežu vysokú a na každý múr ohradený, 16 na všetky lode Taršíša a na všetky vzácne maľby. 17 A tak sa skloní hrdosť človeka a zníži vysokosť ľudí, a bude vyvýšený len sám PÁN toho dňa. 18 A modly celkom zmiznú. 19 A vojdú do jaskýň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Pánovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. 20 Toho dňa odhodí človek svoje strieborné modly a svoje zlaté modly, ktorých mu narobili, aby sa klaňal krtom a netopierom. 21 A vojde do dutín skál a do trhlín brál pred strachom Pánovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane aby mocne zatriasol zemou."

Slovo: "Nadúvajú sa. Sú arogantní a pyšní. Uctievajú seba a ich peniaze. Nepomáhajú núdznym a chudobným. Chcú ich eliminovať. Vo svojom srdci veria, že sú bohmi a mali by byť uctievaní. Pýcha vždy predchádza pád. Odstrihnem ich od svetských modiel. Pokorím a uzemním ich. V tajnosti uctievajú Bála, ale vidím, ako sa pokúšajú skryť. Každý skrytý skutok bude osvetlený. Každá vysoká veža bude zborená. Zničím zamorenú cirkev človeka. V čase môjho ničenia a súdu skryjú sa vo svojich horských jaskyniach. Vyhľadám ich a zničím ich s Mojou silou a mocou. Kľajú a posmievajú sa Mi, lebo som ich nikdy nepoznal. Patria ich otcovi, diablovi. Niektorí povedia: Modlil som sa v Tvojom mene, ušetri Ma. Ja poviem: odíďte odo Mňa, činitelia zla. V ten deň tam bude plač a škrípanie zubami. Viedli rovnako, jednoduchých i vyvolených, preč od pravdy.

Sú to vaši lídri. Sú to vaši radcovia. Sú to vaši cirkevní starší. Sú to vaše celebrity. Sú to vaši šíritelia správ. Skrývajú sa pod pláštikom zla. Svetlo v nich nesvieti. Napomínajte ich, utekajte od nich. Ja som pravda. Poďte ku Mne. Dám vám Môj pokoj a budete potešení a môcť odpočívať so Mnou. Milujem vás, Moje deti."


youtube.com/watch?v=EYw-00O7euw
Public domain
dyk
Bola zaockovana a tak sa jej nič nemohlo stať, iba keď tie vakciny su určené na niečo uplne iné ako udavajú vyrobcovia a fašisti :

magazin1.sk/…bali-nas-teraz-musime-cakat-kym-neockovani-pokapu/