Varovanie
41.8K

INTELIGENCE BEZ BOHA.

Poselství Matky Spásy ze dne 6. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

INTELIGENCE BEZ BOHA NEZÍSKÁ NEBE

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vás svou láskou.
Lidé mého Syna:
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE BYLI BRATRŠTÍ, ZACHOVÁVALI SI VÍRU, [Mt 17, 20-24], DÁVALI, ABYSTE PŘIJÍMALI, POZORNĚ SLEDOVALI ZNAMENÍ A SIGNÁLY [Lk 12, 4-56], ABYSTE SE STALI LIDMI, KTEŘÍ ROZJÍMAJÍ O TOM, CO SE DĚJE.
Můj Syn trpí za každý čin a jednání, které jsou v rozporu s jeho vůlí.
Přišel čas, kdy mé děti nevidí, neposlouchají a nekážou: zůstávají slepé, hluché a němé, aby se zalíbily těm, kdo nejsou v souznění s Boží vůlí.
Lidé jsou poblázněni hlukem všednosti a škodí svému tělu i duchu, nemodlí se a odvrátili se od mého Syna. Jsou to lidé bez Boha.
LIDSTVO JE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ A VY TO NEVIDÍTE, naopak, neustále se bavíte, aniž byste mysleli na urážky, kterými zraňujete mého Syna.
Tato generace žije v tak velkém hříchu, že je větší než Sodoma a Gomora [Gn 19, 1-30].
V tuto chvíli je pohár [trpělivosti] téměř prázdný.
JSEM MATKA A UČITELKA, NEJSEM NOSITELKOU STRACHU, NAOPAK, PŘEJI SI, ABYSTE SE PŘIPRAVILI A OBRÁTILI.
Lidstvo žije v naprostém násilí, je vnitřně prázdné, uspokojuje své nízké pudy a je snadnou kořistí zla.
Můj Syn vás miluje a tato Matka a Učitelka vás miluje, proto vás přicházím vyzvat k duchovní proměně a připravit se na utišení hladu a zmírnění chladu. Mějte doma modlitební knihy, duchovní knihy, které musíte mít v tištěné podobě.
Kráčíte v temnotě, v téže temnotě, která přijde na Zemi a zcela ji zahalí; pak přijde Boží světlo a osvítí vše, co existuje.
LÁSKA BUDE V TĚCH DĚTECH, KTERÉ SE KAJÍ, A STANOU SE MÝMI SYNY, MAJÍCÍ NOVÝ ŽIVOT.
Lidé mého syna:
VÁLKA SE STÁLE ROZŠIŘUJE! Lidská rasa jde bezcílně, aniž by viděla, jak zájmy zejména jednoho národa rozdmychávají oheň, aby konflikty neustávaly.
Utrpení lidstva se prohlubuje: hlad člověku ukáže svou tvář a nastane nářek. Země se budou muset zatemnit, aby nebyly v noci vidět, aby tak ochránily své obyvatele.
DĚTI MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE, BEZE STRACHU, STÁLE POKRAČUJTE V RŮSTU VÍRY, PŘIBLIŽUJTE SE MÉMU BOŽSKÉMU SYNU, MODLETE SE K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI A JEHO LEGIÍM.
Buďte bytostmi vnitřního pokoje, beze sporů a závisti a bez arogance; pamatujte, že inteligence bez Boha nezíská nebe, ale jen moudrost, pokora, mírnost, tichost, poslušnost, láska k bližnímu a vytrvalost.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, země se ve svých útrobách probudila a z jejího nitra vše, co obsahuje, stoupá ven skrze sopky.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, modlete se, Francie pláče, Anglie upadá do chaosu, modlete se, děti.
Lidé mého Syna, modlete se, modlete se, lidský čas není Božím časem, spěchejte k obrácení. V mžiku oka se ocitnete v chaosu.
Jste milováni Nejsvětější Trojicí. Buďte lidmi, kteří praktikují modlitbu, milosrdenství, lásku, bratrství, pokoru a víru, aniž byste zapomínali na Boží Zákon, skutky milosrdenství, svátosti a slovo Písma svatého.
JAKO VAŠE MATKA VÁS CHRÁNÍM A ŽEHNÁM VÁM.
VAŠE MODLITBY A POTŘEBY S LÁSKOU PŘEDKLÁDÁM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI. POKRAČUJTE NA SVÉ CESTĚ BEZE STRACHU.

Děti mého Neposkvrněného Srdce:
MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Miluji vás, lidé mého Syna, miluji vás. Nosím vás ve svém lůně, abych vás chránila. Nebojte se, jsem s vámi.
Matka Maria
TerezaK
LÁSKA BUDE V TĚCH DĚTECH, KTERÉ SE KAJÍ, A STANOU SE MÝMI SYNY, MAJÍCÍ NOVÝ ŽIVOT.
TerezaK
... Můj Syn trpí za každý čin a jednání, které jsou v rozporu s jeho vůlí.
Přišel čas, kdy mé děti nevidí, neposlouchají a nekážou: zůstávají slepé, hluché a němé, aby se zalíbily těm, kdo nejsou v souznění s Boží vůlí.
TerezaK
MODLETE SE K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI A JEHO LEGIÍM.
TerezaK
pamatujte, že inteligence bez Boha nezíská nebe, ale jen moudrost, pokora, mírnost, tichost, poslušnost, láska k bližnímu a vytrvalost.