Deponativ.info
To není od Dobrého, ale od toho Zlého
Frog
Dnes jsem měl jeden hovor se známým, který byl velmi uchvácen programem ChatGPT a ptal se mě, zda ho také využívám. Řekl jsem, že vůbec nevím, oč jde, a tak jsem si ho našel na Wikipedii.
en. w i k i p e d i a . o r g /wiki/ChatGPT
ChatGPT is an artificial-intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI's GPT-3 family of large language models …More
Dnes jsem měl jeden hovor se známým, který byl velmi uchvácen programem ChatGPT a ptal se mě, zda ho také využívám. Řekl jsem, že vůbec nevím, oč jde, a tak jsem si ho našel na Wikipedii.

en. w i k i p e d i a . o r g /wiki/ChatGPT

ChatGPT is an artificial-intelligence chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022. It is built on top of OpenAI's GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned (an approach to transfer learning) using both supervised and reinforcement learning techniques. ChatGPT was launched as a prototype on November 30, 2022, and quickly garnered attention for its detailed responses and articulate answers across many domains of knowledge. Its uneven factual accuracy, however, has been identified as a significant drawback. Following the release of ChatGPT, OpenAI's valuation was estimated at US$29 billion in 2023.

Citoval jsem pak známému tam uvedená omezení tohoto programu:

Limitations: ChatGPT suffers from multiple limitations. OpenAI acknowledged that ChatGPT "sometimes writes plausible-sounding but incorrect or nonsensical answers". This behavior is common to large language models and is called artificial intelligence hallucination. The reward model of ChatGPT, designed around human oversight, can be over-optimized and thus hinder performance, otherwise known as Goodhart's law (Goodhart's law is an adage often stated as, "When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure". It is named after British economist Charles Goodhart, who is credited with expressing the core idea of the adage in a 1975 article on monetary policy in the United Kingdom: "Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes".)

On mi odpověděl, že výhody značně převyšují nevýhody, a že si tam může nechat napsat celou diplomku nebo si nechat udělal rešerše z vybraných článků. Tak jsem mu ocitoval další úryvky z Wikipedie o selekci informací a o ovlivňování tazatele ve prospěch mainstreamových tendencí:

To prevent offensive outputs from being presented to and produced from ChatGPT, queries are filtered through OpenAI's company-wide moderation API, and potentially racist or sexist prompts are dismissed... ChatGPT has limited knowledge of events that occurred after 2021. According to the BBC, as of December 2022, ChatGPT is not allowed to "express political opinions or engage in political activism". Yet, research suggests that ChatGPT exhibits a pro-environmental, left-libertarian orientation when prompted to take a stance on political statements from two established voting advice applications.

On řekl, že je sám natolik inteligentní, že se dokáže virtuální Aničky zeptat takovým způsobem, že už mu nemůže dál vnucovat progresivní názory. Já mu oponoval, že ho ten program nakonec dostane na lopatky, že funguje jako osobní terapeut ve stylu psychiatra nebo kněze:

Unlike most chatbots, ChatGPT remembers previous prompts given to it in the same conversation; journalists have suggested that this will allow ChatGPT to be used as a personalized therapist.

On trval na svém, že se napálit nenechá, a získá odtud, co bude sám chtít. Řekl jsem mu protiargument, že ne on od nich, ale oni od něj a o něm získají všechny informace:

In addition, OpenAI continues to gather data from ChatGPT users that could be used to further train and fine-tune ChatGPT.

Tak nakonec přiznal, že mu bylo divné, aby mohl tuto službu používat, musel kromě své e-mailové adresy jim dát své plné údaje - jméno, příjmení a číslo telefonu kvůli ověření identity. Řekl jsem mu, tak vidíš, toto je satanské, a tys na to skočil, protože ses nechat opíchat koronavakcínou, která mění lidské myšlení a rozlišovací schopnosti. Normální člověk by přece na tuto past neskočil. On se rozčílil, že to sprosté baby bez vzdělání, co vyšly pět tříd obecných, dnes píší konspirační nesmysly na Facebook, Twitter, Glorii atd. o nebezpečnosti vakcín a hmyzu v potravě. Pak začal nadávat na von Lejnovou, ale ne proto, že povolila cvrčky v potravě, ale proto, že povolila teprve druhý druh hmyzu, a že měla povolit veškerý hmyz. Je to prý diskriminace menšin, chudáci Vietnamci u nás, riskují kriminál, když si z Vietnamu načerno dovážejí hmyz, na který byli doma zvyklí.

Názorný příklad, jak dochází k radikálnímu dělení obyvatelstva na dva tábory: za Boha nebo proti Bohu, za Krista nebo za Antikrista.