Ukraina. Upadek skrajnego nacjonalizmu ! ■ ZACHÓD i wieczna wojna vs ROSJI .

Rosja musi wygrać z kolektywnym Zachodem. By zniszczyć na Ukrainie skrajny nacjonalizm.

Nacjonalizm ukraiński upadnie wraz z państwem ukraińskim.

Rosja musi wygrać z kolektywnym Zachodem.

Tam, gdzie na Ukrainie rządzi ideologia i praktyczna eksterminacja sprawiedliwości i zniewolenie Rosjan w imię Szuchewycza i Bandery przedstawicieli inicjatyw ludobójstwa, obecna i całkowita likwidacja ich popleczników jest nieunikniona.

To są wyznawcy tej ideologii samego szatana są częścią ogólnego obrazu stanu zapalnego na Europejskim Kontynencie.

Tak więc zaledwie w ciągu minionych 7 lat od krwawego Majdanu zbezczeszczono pomniki ofiar ukraińskiego Holokaustu Polaków, Rosjan i Żydów. Wyznawcy bandery UPA ozdobili Ukrainę widłami trzech zębów i swastykami.

Dlaczego nikt poza Rosją nie widzi tego bestialstwa junty jej armii i popleczników nazizmu i banderowskiej Ukrainy ? !.

Gdzie byli i gdzie są obrońcy wartości demokracji, sprawiedliwości i praw człowieka ?
Milczenie jest zgodą na dokonywane zbrodnie przez reżim kijowski na Ukrainie !


Ale tak bez zgody nornalnych ludzi być nie musi ... !

W 2015 roku Andrij Vadzhra, specjalizujący się w psychologii społecznej, napisał artykuł „Ukraiński nacjonalizm taki, jaki jest”, w którym dogłębnie przeanalizował ideologię ludzi, których powszechnie nazywa się ukraińskimi nacjonalistami. W materiale tym autor rozwiał mity o naturze idei „narodu ukraińskiego”, skupiając się bardziej na masowym szaleństwie społeczeństwa inspirowanym i sponsorowanym przez USA i kolektywny Zachód.

Teraz siedem lat później każdy z nas może sam ocenić obecny stan ukraińskiego reżimu i ukraińskiego nacjonalizmu na którym obecnie opiera się rządząca kijowska junta.

Więc na jakim etapie po siedmiu latach jest obecna dynamika rozwoju ideologii ukraińskiego nacjonalizmu ?
Czy się zmienia i w jakim kierunku ? Z obserwacji można powiedzieć, że dynamika nie zmieniła się od lat 90. XIX wieku. Wszystko, co obecnie posiada tzw. ukraiński nacjonalizm, powstało na przełomie XIX i XX wieku. Punkt powstania ukraińskiego nacjonalizmu wyznaczył Dmitrij Doncow publicysta, teoretyk ukraińskiego nacjonalizmu, twórca nowoczesnej wersji teorii ukraińskiego nacjonalizmu integralnego a po nim nic nowego w tym kierunku się nie wydarzyło. To, co teraz widzimy, to realizacja idei skrajnego nacjonalizmu Dmitrija Doncowa, który nawet nie wymyślił ani nie stworzył ukraińskiego nacjonalizmu. Po prostu on podsumował koncepcyjnie to, co zostało wynalezione i zrobione przed nim w austriackiej Galicji Wschodniej, zaczynając od Austriaków i Niemców a kontynuowane było przeciwko Polsce w czasie trwania II RP. Dontsow wszystko podsumował i skonceptualizował. Współcześni skrajni nacjonaliści ukraińscy powtarzają te im wszczepione aksjomaty, być może nawet czasami nie rozumiejąc i nie zdając sobie z tego sprawy.

Samo pojęcie ukraińskiego nacjonalizmu nie oznacza żadnego rozwoju ani zmiany.

Pierwsza teza to psychopatyczna rusofobia i że zachodnia Ukraina jest antyrosyjska.
Po drugie, cała ludność zamieszkująca terytorium "Ukrainy" a tak naprawdę mieszkająca na Południowo-Zachodnim Terytorium Rosji aż po Odessę, które do referendum w 2022 roku nazywało się jeszcze „Ukrainą”, jest uznana za rosyjską.
Po trzecie, to ruch banderowskiej Ukrainy w kierunku Europy, integracja europejska w obecnym ujęciu. Wykreowana przez skrajnych nacjonalistów czyli tzw ukraińskość nigdy się nie zmieni, bo ideologia ukraińskiego nacjonalizmu jest w istocie ideologią antyrosyskości tak jak była w czasach 2 RP i w 2 WŚ ideologią antypolskości.

ZACHÓD i wieczna walka przeciwko ROSJI.
Stworzenie skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu.
Dokonano tego na rzecz Zachodu.

Sama ludność Ukrainy jest dla nich zbędnym materiałem walki z Rosją. Można go było wykorzystać, podobnie jak w Galicji Wschodniej, gdy w czasie I wojny światowej dokonywano tam ludobójstwa (masowe mordy, pierwsze obozy koncentracyjne).

Był to pierwszy etap etnocydu, czyli "nawrócenia" Rosjan na nie-Rosjan na tym terytorium. A kontynuacja tego etapu była przede wszystkim w polityce *OUN*. // Ta organizacja jest zakazana w Rosji.//
Teraz jesteśmy świadkami trzeciego etapu, tylko cały algorytm ukraińskiego nacjonalizmu końca XIX wieku nakłada się na całe terytorium Południowo-Zachodniego Terytorium Rosji, obecnie jeszcze nazywanego „Ukrainą”.

Czy ukraiński nacjonalizm jest subiektywny czy marionetkowy ?
Historia pokazuje, że dopóki reżim w Kijowie nie przyjął go jako swojego filaru społecznego i nie rozpoczą terrorem zmuszanie do zmian w edukacji po przez usunięcie nauczycieli, wykładowców nie pasujących do ideologii banderyzmu, oraz po przez usunięcie z podręczników faktów historycznych i tym samym sfałszowaniu historii, ukraińscy nacjonaliści nie mogli wygrać żadnych wyborów.

Rewolta w Kijowie i krwawa rzeź dokonana przez ukraińskich nacjonalistów na Majdanie wraz ze zmianą reżimu w Kijowie spowodowało że ukraiński nacjonalizm cofnął się do epoki ludobójstwa.

Jednak jest zasadnicze i ważne pytanie, czy skrajny nacjonalizm zaraził już dużą część społeczeństwa ?

Ukraiński nacjonalizm, zarówno pod względem ideologii, jak i ruchu politycznego, nigdy nie był czymś samowystarczalnym. Ideologia ukraińskiego nacjonalizmu została zapożyczona w Europie, zapożyczona od pewnej liczby europejskich filozofów, z których teorii Doncow po prostu wyjął niektóre z ich pomysłów i wykorzystał je do zbudowania swojej koncepcji. Na początku XX wieku włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm stały się główną podstawą ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu w kategoriach ideologicznych. Te dwa zjawiska ideologiczne stanowiły podstawę ukraińskiego nacjonalizmu. Jako ruch polityczny nacjonalizm ukraiński również nie był samowystarczalny, był tylko narzędziem w rękach Austro-Węgier, potem w rękach
III Rzeszy hitlerowskich Niemiec. A obecnie każdy już wyraźnie sam doskonale widzi, że tym razem instrument ukraińskiego nacjonalizmu jest w rękach Amerykanów kreatorów obecnej banderowskiej Ukrainy i niestety też po raz kolejny popierany na wszelkie sposoby przez kolektywny Zachód.

Problem w tym przypadku nie tkwi w istocie ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, ale w psychologii masowej.

Jeśli masz kontrolę nad mediami, kontrolę nad państwowym mechanizmem przymusu fizycznego, to możesz wbić każdy pomysł w głowę głównej masy ludności. Oznacza to, że z takim samym sukcesem możliwe jest przestawienie dużej części populacji na ideę nawet kanibalizmu.

Zauważmy co stało się z młodym pokoleniem u nas w Polsce od czasu likwidacji PRL i przejęciu władzy, środków edukacji, mediów przez wrogów PRL i Rosji. Jak w ciągu tych tylko 30 lat wyprano całemu młodemu pokoleniu mózgi. Przecież obecnie, nowe pokolenia urodzone po roku 1989 kompletnie nie mają pojęcia o ludobójstwach Polaków dokonanych przez Ukraińców z OUN - UPA - SSgalitzien !!!
A te osoby które mają jakąś na ten temat wiedzę, nie domagają się poszanowania prawdy i jest im to zupełnie obojętne
.

W tym przypadku ideologia nie ma znaczenia. Jeśli możesz psychicznie i fizycznie zmusić ludzi i możesz zaszczepić jakiekolwiek chore pełne nienawiści spojrzenie na życie w znacznej części populacji.

Ale faktem jest, że dana osoba jest tak ukonstytuowana, że jeśli manipulacja i przymus zostanie usunięty, to konsekwencje tego przymusu również zostaną zniszczone. Psychika ludzka jest bardzo elastyczna: dziś można po przez socjotechnikę, perswazję, manipulację, intensyfikacja lęku (m.inymi przykład covidu-19) narzucać ludziom sposób myślenia i rozumowania. A skutki działania ? łącza się w nacisku wywieranym na drugiego człowieka. Ale jeśli jutro zostanie wyłączony mechanizm ciągłej manipulacji i przymusu, to ta narzucona idea, myśl traci swoją moc i przestaje zmuszać ludzi do działań z niej wynikających.

Ukraiński banderowski nacjonalizm NIE niesie ze sobą rzeczy pożytecznych dla ludności Ukrainy.

Ukraiński skrajny nacjonalizm jest bardzo agresywną, krwawą ideologią, ideologią irracjonalną, a jej irracjonalność to uroiona wyższość. Sam Doncow odrzucił na bok merytoryczną podstawę działań i wysunął na pierwszy plan czysty „pęd”, czyli walka tylko po to by niszczyć. We współczesnym slangu: „walka jest wszystkim, cel jest niczym”. Zadanie współczesnych „działaczy ukraińskich” pochodzi właśnie z tego cyklu: muszą coś zniszczyć, muszą gdzieś walczyć i nienawidzieć, muszą kogoś mordować !. Ale kierunek całej tej działalności nie jest wyznaczany przez ukraiński nacjonalizm, był on zawsze wyznaczany przez tych, którzy kontrolują przywódców ukraińskiego nacjonalizmu – Zachód.

Dla Ukraińców najważniejsze jest to, że są tam, gdzie wskazują im cel nawet kosztem ich życia.

W tej sytuacji Rosja podjęła się bardzo trudnego zadania, zniszczenia wpływów Zachodu na społeczeństwo Ukrainy i likwidację zainstalowanej przez Zachód nazistowskiej junty.

Rosja musi obecną wojnę z Zachodem wygrać i wygra.

A tym samym upadnie antyludzki reżim polityczny na Ukrainie, upadnie też ideologia ukraińskiego nacjonalizmu w głowach ludzi.

W Rosji, szczególnie wśród żołnierzy walczących o wyzwolenie Ukrainy od skrajnego nacjonalizmu zadają sobie pytanie, jak radzić sobie z ukraińskim nacjonalizmem ?
Wśród rosyjskich żołnierzy z ▪Z▪V▪O▪ patriotów panuje powszechna opinia, że można go zniszczyć tylko razem z jego nosicielami. Uważam taki pomysł za ... . Ponieważ wszystko wynika z tego, że w społeczeństwie ukraińskim istnieje oczywiście pewna wąska warstwa faktyczych fanatyków. Ich dusze ogarnia ideologia ukraińskiego fanatyzmu czyli skrajnego nacjonalizmu nie dlatego, że jest to korzystne, ale dlatego, że ich struktura psychologiczna wymaga pewnych nadwartościowych idei, bardzo chorych idei. Tak się złożyło, że ci ludzie, o specyficznej psychice, byli pod wpływem tej chorej ideologii i z takim samym sukcesem mogli być kimkolwiek, nawet patriotami Rosji czy innego kraju. Znaleźli się pod wpływem chorych wzorców i ich los potoczył się tak, że ich świadomość okazała się zakładnikami ideologii ukraińskiego skrajnego nacjonalizmu. Dla tego typu fanatyków nie ma faktycznie żadnego lekarstwa.

Rzeczywiście, ta wąska warstwa nie może zostać zmieniona odzyskana, wyleczona. To już jest ich sens życia, ich światopogląd i nie da się ich zmienić. Na przykład to samo dotyczy islamskich terrorystów i ekstremiśtów: z nimi nie można negocjować ani ich przekonać, więc są po prostu niszczeni. Ukraińscy nacjonaliści, czyli warstwa wiodąca (tzw. „foresighters”), ci aktywni, którzy „zwariowali” na podstawie przewartościowanej idei, naprawdę muszą podlegać destrukcji. To są psychopaci, są agresywni. Lubią zabijać w imię swoich chorych przekonań i pomysłów. Nie można się z nimi porozumieć, bo oni przy odpowiedniej dla nich okazji wbiją człowiekowi nóż w plecy.

Dlatego, jak powiedział niegdyś Stalin, „jeśli wróg jest fanatykiem i się nie podda, to nie ma innej możliwości, zostanie zniszczony”.

Gdy tylko zniknie źródło nacisku fizycznego i psychicznego w postaci nacjonalistycznych fanatyków, większość ludności Ukrainy, która jest okryta tą ideologią, natychmiast opamięta się. Cały ideologiczny blichtr ukranazizmu zniknie. Dlatego by przeprowadzić denazizację po przez zabijanie jest kompletnym nonsensem.

Władze Rosji postępują słusznie oszczędzając ludność i selektywnie wybierając strategiczne cele. Ale jakaś część, mam na myśli nazistowskich fanatyków, którzy są jawnymi zbrodniarzami i są na to dowody, którzy nie przestaną, którzy będą wściekle propagować swoje chore antyludzkie bzdury i będą mordować bezbronnych ludzi, to tego rodzaju zwyrodniałe bestie będą musieli zostać całkowicie zlikwidowani. Nie ma innej opcji.

Wywołane kontrowersje.
Niedawne uwolnienie „Azowitów” – co to było ?W jakim stopniu wzmocniło to ukraiński nacjonalizm na Ukrainie i uderzyło w społeczeństwo rosyjskie ? Większość ludności Ukrainy, która jest pod presją propagandy, będzie ich oceniać. Dlatego nie ma znaczenia, co stało się z Azowem (organizacją zakazaną przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości), nawet jeśli "naród Azowski" byli "wielkimi bohaterami", nie ma to na nic wpływu.

W tej sytuacji „Azowici” okazali się tchórzami, którzy się poddali – nie zginęli. Chociaż w ramach ich ideologicznej doktryny ukraińskiego nacjonalizmu wszyscy powinni byli tam zginąć, dając przykład wielkiego heroizmu. Przez sam fakt swojego tchórzostwa, zdrady swojej „wielkiej idei”, zaprzeczają ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, a to oznacza poddania się nikczemnym „orkom”, „rosyjskim podludziom” i oznacza uznanie porażki, poddali się tym samym hańbiąc się w obliczu banderowskiego „narodu”.

Ukraiński nacjonalizm nie ma przyszłości. To archaiczna rzecz, którą „przyjaciele anglosascy i germańscy ” przynieśli na podatny grunt na Ukrainę, aby osiągnąć tylko i wyłącznie swoje własne cele.
Takie jak całkowite zniszczenie Rosji i grabierze jej surowców i bogactwa.▪ Ukraiński nacjonalizm jako ideologia i jako ruch polityczny to czysta psychiatria ▪.

Cóż, jaka może być perspektywa trwającej choroby psychicznej ?
Gdy zajmą się tą chorobą psychiatrzy !

Alfax
Alfax - ⭐ Refleksje i własne niezależne poglądy. ● NIE KAŻDY NIEWIDOMY JEST ŚLEPY tak jak NIE KAŻDY WIDOMY JEST WIDZĄCYM PRAWDĘ ● Tematy dotyczące nas ludzi a także wszechświata. ⭐⭐ Każdy ma prawo krytykować, oby to była krytyka merytor