Spotkania modlitewne Krucjata Modlitwy "Jezus Do Ludzkości"

Zapraszamy na globalne seminarium pt. „Medalik Zbawienia: Dar nawrócenia dla całego świata”, które odbędzie się w sobotę 15 stycznia 2022 o godz. 14:00 polskiego czasu na platformie zoom. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, będzie dostępne polskie tłumaczenie na żywo.

Link do rejestracji: bit.ly/JTMGlobalJanuary15

W tych Ostatecznych Czasach, w tym okresie Wielkiego Ucisku na świecie, prowadzącym do Powtórnego Przyjścia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Miłości i Miłosierdziu Boga, świat otrzymał potężny Medalik, który przynosi wielkie Dary nawrócenia, zbawienia i ochronę.

Medalik Zbawienia, potężniejszy niż jakikolwiek Dar z Nieba, który był wcześniej, został przekazany przez Dziewicę Maryję, Matkę Zbawienia w Księdze Prawdy.

Matka Zbawienia mówi w Orędziu z 4 czerwca 2014 r.: "Medalik Zbawienia jest wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, jaką darzy on wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną mi z polecenia mojego Ojca Przedwiecznego, Medalik ten przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo skoro tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia."

Dołącz do nas na to 1-godzinne Światowe Seminarium, podczas którego dowiemy się o znaczeniu Medalika Zbawienia oraz o tym, jakim jest on darem, przyczyniającym się do nawrócenia i ochrony dla całego świata.

Udostępnij link rejestracyjny do tego globalnego seminarium swoim przyjaciołom, rodzinie, współpracownikom, znajomym i wszystkim innym.

To Globalne Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, ale będzie dostępne tłumaczenie na żywo w innych językach: chińskim – niemieckim – francuskim – ukraińskim – portugalskim – hiszpańskim – koreańskim – polskim – węgierskim – kantońskim – albańskim – rumuńskim
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
Proszę, udostępnij link rejestracyjny do tego globalnego seminarium swoim przyjaciołom, rodzinie, współpracownikom, znajomym i wszystkim innym.