Clicks1K

List vizionára Ivana Dragičeviča pre mladých pri príležitosti 31. Festivalu mladých v Medžugorí

„Očakávam, že prejdem týmto svetom iba raz. Všetko dobro, ktoré môžem urobiť alebo akúkoľvek láskavosť, ktorú môžem preukázať inému stvoreniu, nech urobím teraz..., pretože už neprejdem tou istou cestou.“

Drahí kňazi, drahí priatelia v Kristovi a zvlášť mladí, takí nežní a drahí môjmu srdcu. Chcem vás srdečne pozdraviť počas tohoto neobyčajného Festivalu mladých, kde sa modlíme a oslavujeme Ježišovu a Máriinu lásku. Panna Mária hovorí: „Kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti.“

Nemusí sa báť. Moji drahí mladí, nemusíte sa báť budúcnosti. Všetky udalosti sú v Božích rukách. Ježiš vás pozýva, aby ste mu dôverovali a modlili sa, rozprávali sa s ním a zdieľali sa s ním vo svojich srdciach. Vošli sme do ťažkého obdobia v Cirkvi i vo svete, ale nezabúdajme, že sme pre toto obdobie zrodení v Božej múdrosti.
Panna Mária ďalej hovorí: Deti moje, potrebujem vás, aby ste mi pomohli uskutočniť moje plány“. Toto pozvanie je aj pre vás. Panna Mária si zvlášť, vás mladých chráni ako zreničku svojho oka. Miluje vás nežnou láskou. Je veľmi ťažké opísať lásku, ktorú má k vám, keď pozerá na každého z vás – osobitne na každého jedného. Je to neopísateľná láska, tak nádherná, tak nežná a vznešená. Panna Mária vás potrebuje.

Najskôr potrebuje, aby ste otvorili svoje srdcia modlitbe. Modlite sa viac srdcom. V jednom zo svojich posolstiev povedala: „...zvlášť nech mladí z tejto farnosti budú aktívnejší v modlitbe.“ Pri inej príležitosti povedala: „Chcem povedať, zvlášť mladým, aby boli otvorenejší na Ducha Svätého, pretože Boh si vás chce pritiahnuť k sebe v týchto dňoch, keď satan pôsobí.“
Panna Mária nad vami neustále bdie, vedie vás viac ako inokedy doteraz v týchto nepokojných časoch.

Kráľovná pokoja žiada od všetkých, aby sa vrátili k Bohu. Drahí moji mladí, svet nemôže ponúknuť nádej a pokoj, ktorý dáva Kristus. Pravý pokoj prichádza len od Ježiša.
Ježiš je tvoj pokoj. Proste o tento pokoj. Nemilosrdné časy sa rodia v srdciach ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Toto sa tebe nemusí stať. Otvorte svoje srdcia a modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste lepšie spoznali Boha a aby každý mohol pocítiť tú lásku a Boží pokoj podľa vášho príkladu.

Modlitba v Kristovi prináša pokoj do srdca. Len keď duša nájde pokoj v Bohu, bude spokojná. Dnes, moji drahí mladí, žite toto posolstvo pokoja, túto nádej. Prinášajte ho každému vo vašich rodinách, priateľom, svetu.

Milí moji mladí, často prijímajte sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Sviatosti sú vašou obnovou a silou.

Drahí moji mladí, neustále sa modlite ruženec.
S ružencom prekonáte všetky nešťastia, ktoré sa satan snaží spôsobiť vám i svetu. Denne odpovedajte na jej pozvania k modlitbe ruženca. Ruženec vám
prináša pokoj.

Moji drahí mladí, nájdite si čas na poklonu Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Trávte čas v tichu, aby ste jasnejšie počuli hlas Ducha Svätého vo vašich životoch.

Moji drahí mladí, žite posolstvá Kráľovnej pokoja. Staňte sa vynikajúcimi žiakmi v jej škole lásky. Nebojte sa, „kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti“. Ježiš v Svätom písme hovorí: „Nebojte sa“. Posiela nám svoju matku a káže jej hovoriť deťom, aby sa nebáli. Panna Mária sem prichádza najmä preto, aby mladých sveta pozvala modliť sa za pokoj. Ona ťa potrebuje. Vy ste budúcnosť Cirkvi; vy ste budúcnosť sveta a svet pokoja je možný. Je možný skrze teba. Nečakaj, že začne niekto iný – to bude strata času.

Začni už dnes a nasleduj Máriino pozvanie a lepšie ži jej posolstvá. Boh vás žehnaj. Sme spojení v modlitbe, drahí mladí, a všetkých vás počas týchto dní odovzdávam Márii, našej Matke, Kráľovnej pokoja.

Božie požehnanie,
Ivan Dragičevič

zdroj: medjugorje-news.com
Dana22
V utorok uplynie 55 rokov od smrti spišského biskupa Jána Vojtaššáka

biskup-jan.sk/zivot-biskupa-jana-vojtassaka/
biskup-jan.sk/zivotopis/

www.hlavnespravy.sk/…/2250254

Bratislava 3. augusta 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

V utorok uplynie 55 rokov od vtedy, čo zomrel spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák.
Zomrel 4. augusta 1965 vo vyhnanstve v Říčanoch pri Prahe, pretože mu bol zakázaný …
More
V utorok uplynie 55 rokov od smrti spišského biskupa Jána Vojtaššáka

biskup-jan.sk/zivot-biskupa-jana-vojtassaka/
biskup-jan.sk/zivotopis/

www.hlavnespravy.sk/…/2250254

Bratislava 3. augusta 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

V utorok uplynie 55 rokov od vtedy, čo zomrel spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák.
Zomrel 4. augusta 1965 vo vyhnanstve v Říčanoch pri Prahe, pretože mu bol zakázaný pobyt na Slovensku.
Zomrel v 88. roku života, v 64. roku kňazstva a v 44. roku biskupskej služby.

Po prepustení z väzenia žil krátko v Oravskej Lesnej a neskôr v Senohraboch pri Prahe. Pochovaný bol 7. augusta 1965 v rodnej obci Zákamenné


V roku 1990 bol rehabilitovaný zrušením rozsudku. V roku 2003, v priebehu beatifikačného procesu, boli jeho pozostatky exhumované a prenesené do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Podnet k začatiu procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka dal pápež Ján Pavol II. pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995.
Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v Zákamennom na Orave ako siedme z jedenástich detí. Študoval na gymnáziu v Trstenej a Ružomberku a od roku 1895 študoval teológiu v seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1901. Ako kňaz pôsobil na mnohých miestach, neskôr sa stal riaditeľom Biskupského úradu. Biskupskú vysviacku prijal 13. februára 1921 v Nitre.
Aj keď bol Ján Vojtaššák 44 rokov spišským biskupom, diecézu spravoval iba 29 rokov, kvôli vtedajšiemu politickému režimu. 15. januára 1951 bol v Bratislave vo vykonštruovanom procese odsúdený na 24 rokov ťažkého väzenia. Vo väzení bol až do amnestie 5. októbra 1963. Po nej žil krátko v Oravskej Lesnej a neskôr v Senohraboch pri Prahe. Zomrel vo vyhnanstve v Říčanoch pri Prahe. V roku 1990 bol rehabilitovaný zrušením rozsudku v plnom rozsahu.
Svätý Ján Pavol II. pri bohoslužbách na Mariánskej hore v Levoči o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi povedal: „Starší z vás si zaiste pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe Cirkvi na Slovensku.“
www.youtube.com/watch
Dudko
Dana22
doteraz nerozumiem jednému, akože vás Slovákov (a nielen Slovákov) a veriacich mohla po vojne ovládnuť skupina gaunerov, ktorí terorizovali krajinu i Cirkev, brali vám majetky a držali vás tu za ostnatým drôtom 40 rokov. Toto mi vysvetli, prečo ste sa vtedy nebránili. Veď ste sa predsa mohli postaviť na odpor, proste nemlčať.
Peter(skala)
... lebo slovakov oklamali KDAaci, SDKUhaci a hlavne Mačiarovci... ale čo sa čuduješ?

Ved 30 rokov PO.... a ešte dnes ich volia, tak prečo NIE vtedy?

Jendnoducho ak sa niekto dá oklamať, tak zrejme sa rád klame-rád žije v klamstve pre svoju lenivosť, sebeckosť, namyslenosť... alebo prinajmenšom neznalosť, ktorá aj tak neospravedlnuje, lebo po 30 rokoch a aj tak urobiť rovnaku chybu?

Ibažeby …More
... lebo slovakov oklamali KDAaci, SDKUhaci a hlavne Mačiarovci... ale čo sa čuduješ?

Ved 30 rokov PO.... a ešte dnes ich volia, tak prečo NIE vtedy?

Jendnoducho ak sa niekto dá oklamať, tak zrejme sa rád klame-rád žije v klamstve pre svoju lenivosť, sebeckosť, namyslenosť... alebo prinajmenšom neznalosť, ktorá aj tak neospravedlnuje, lebo po 30 rokoch a aj tak urobiť rovnaku chybu?

Ibažeby to bol nejaký mladík, či novoobratenec

Avšak, ked sa pýtaš len na starších resp. starších veriacich, tak ako vravím je to človek, ktorý rád žije v klamstve, lebo sa nerád zbavuje svojich hriechov, ale rád poukazuje na tie iných...
Dana22
Prepáč,ale tvoja poznámka je zvláštna.
Neviem,či si tu žil v tom čase a preto sa tak pýtaš.
To,čo sa dialo po vojne, bolo výsledkom dosiahnutých víťazstiev vo vojne a dohovorov predstaviteľov mocností.
Vo vnútri štátov boli rozdiely v tom,ako moc uplatňovala svoje nároky.
Iste sa dajú nájsť fundované vedecké práce,ktoré sa tej spletitej záležitosti venujú.
dalila
Dudko. Kto sa postavil proti, po ňom išli. A dusili nás aj cesi. Teda česká vláda.
Dudko
Áno, pripúšťam že je neobvykle formulovaná, ale ja som jednak vyšiel z neveriacej rodiny a jednak veľa Slovanskej krvi nemám. Pýtam sa teda katolíkov a ich starých rodičov, ako to, že si vtedy nebránili svoju cirkev pred nejakými vlkmi, ktorí mali zálusk na majetok súkromný aj cirkevný?
Dokonca mnohí formálni kresťania vstupovali do komunistickej sekty a tento rozpor si vedeli taktne ospravedlniť…More
Áno, pripúšťam že je neobvykle formulovaná, ale ja som jednak vyšiel z neveriacej rodiny a jednak veľa Slovanskej krvi nemám. Pýtam sa teda katolíkov a ich starých rodičov, ako to, že si vtedy nebránili svoju cirkev pred nejakými vlkmi, ktorí mali zálusk na majetok súkromný aj cirkevný?
Dokonca mnohí formálni kresťania vstupovali do komunistickej sekty a tento rozpor si vedeli taktne ospravedlniť.
A som zvedavý, keby dnes znova k niečomu prišlo, že by napríklad bolo treba brániť kňaza a rehoľníka, alebo kostol, či by ste mali odvahu, alebo by ste sa opäť tvárili že vy nič.
Dudko
Dalila, ale toto vraj bol v tej dobe kresťanský národ, a komunistov tu nebolo veľa. Ako to že sa väčšina podvolila? Bola v tom ľahostajnosť, zbabelosť, hlúposť, individualizmus, ľudská faloš a pokrytectvo? Slováci ma ohromne sklamali už vtedy za vojny, keď kolaborovali z Hitlerom, potom po vojne, keď kolaborovali so Sovietmi, a napokon dnes, keď kolaborujú s dnešnými nepriateľmi Pravdy.
Požehnan…More
Dalila, ale toto vraj bol v tej dobe kresťanský národ, a komunistov tu nebolo veľa. Ako to že sa väčšina podvolila? Bola v tom ľahostajnosť, zbabelosť, hlúposť, individualizmus, ľudská faloš a pokrytectvo? Slováci ma ohromne sklamali už vtedy za vojny, keď kolaborovali z Hitlerom, potom po vojne, keď kolaborovali so Sovietmi, a napokon dnes, keď kolaborujú s dnešnými nepriateľmi Pravdy.
Požehnanú noc
Peter(skala)
Ruuuuuuža, odkedy "...slovákov.." sa píše s velkým S ???????
🤔
Peter(skala)
Dudko....vieš prečo katolici sa častokrat daju oklamať v tejto zaležitosti?
Lebo im naslubuju MIESTO, kde sa budu môcť realizovať a až ked sa tam dostanu, tak zistia že nič nepresadia. Oni tam už maju svojich ludí a tých katolikov, čo prijali potrebovali len na oklamanie dalších katolikov. Po nejakom čase vysačkuju aj nich.

Vid. Kufa, vsade bol a nakoniec odišiel
Ak chce katolik niečo dosiahnuť …More
Dudko....vieš prečo katolici sa častokrat daju oklamať v tejto zaležitosti?
Lebo im naslubuju MIESTO, kde sa budu môcť realizovať a až ked sa tam dostanu, tak zistia že nič nepresadia. Oni tam už maju svojich ludí a tých katolikov, čo prijali potrebovali len na oklamanie dalších katolikov. Po nejakom čase vysačkuju aj nich.

Vid. Kufa, vsade bol a nakoniec odišiel
Ak chce katolik niečo dosiahnuť musí začať od piki:
Tomaš ako so svätými... nakoniec aj tak prišli na to, že musia založiť reholu, lebo v tej ktorej boli, im branili ju zdokonaliť.

Politika sa dá robiť ale musí sa robiť od piki: nová tvár, nová strana, nová vláda, lebo všetko je prehnité
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Lenže velke S sa píše, ked to slovo začína na začiatku vety - ako každé iné slovo. Nie však uprostred vety. Capisco? Rosario

Inač zaujimave ako niekto priraduje velke pismena na kadečo, takže aj spojky: "a, alebo" píše s velkým písmenom a to len preto, že ich dá na začiatok vety.

Lenže prečo ich dáva na začiatok vety, ked su to spojky, ktore maju vety spájať a nie rozdelovať?

napr.
A ten druhý…More
Lenže velke S sa píše, ked to slovo začína na začiatku vety - ako každé iné slovo. Nie však uprostred vety. Capisco? Rosario

Inač zaujimave ako niekto priraduje velke pismena na kadečo, takže aj spojky: "a, alebo" píše s velkým písmenom a to len preto, že ich dá na začiatok vety.

Lenže prečo ich dáva na začiatok vety, ked su to spojky, ktore maju vety spájať a nie rozdelovať?

napr.
A ten druhý si myslel, že ....
Alebo môžeš to urobiť aj ináč...
🤔
Zaujimave, že keby to urobil počas študia, tak slovenčinarka by mu dala zlu znamku, ale ked už je dospelý a dokonca píše v mediach, tak mu to prejde, lebo samotný riaditel tých novín má na haku nejake gramaticke chyby, hlavne že to vyznie coooolovo :)