olek19801
22K

Rząd z powodu rozdawnictwa szuka kasy i planuje ściągać od Polaków przedawnione zobowiązania

Obecnie przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres ten wydłuża się, jeżeli dojdzie do zawarcia układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcia egzekucji czy podjęcia postępowania karnego skarbowego. Jednak władza działająca obecnie na szkodę swoich obywateli zamierza to zmienić. Czyżby nieudolna władza poszukiwał finansów w związku z rozdawnictwem publicznych pieniędzy na rzecz swoich „gości” z Ukrainy.
Szykowana nowelizacja kodeksu karnego skarbowego, państwo będzie mogło ściągać nawet przedawnione należności – informuje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Kontrowersyjny projekt ustawy w tym zakresie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który jak wynika z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” który już po konsultacjach publicznych na podstawie uchyleniu art. 44 par 2 kodeksu karnego skarbowego.
Obecne brzmienia tego przepisu nie pozwala karać za przestępstwo polegające na niepłaceniu podatku, jeżeli sam podatek już się przedawnił.
Po uchyleniu tego przepisu, nawet jeśli fiskusa z powodu przedawnienia zobowiązania, sąd i tak będzie mógł ukarać podatnika za przestępstwo skarbowe.

Ale to nie wszystko. Będzie mógł również zasądzić od skazanego kwotę 'na poczet należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym’. Nie będzie przy tym zastrzeżenia, że chodzi o nieprzedawnioną należność” – podkreśla gazeta.
Dziennik podaje, że pomysł resortu sprawiedliwości krytykują nie tylko eksperci i organizacje przedsiębiorców, lecz także inne ministerstwa. Resort rozwoju i technologii ostrzegł już, że skutkiem tej zmiany będzie „nałożenie obowiązku uiszczenia należności, która w świetle przepisów prawa podatkowego nie istnieje”. Wątpliwości ma też rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Rząd z powodu rozdawnictwa szuka kasy i planuje ściągać od Polaków przedawnione zobowiązania
==========================================

Ukrainiec może unikać płącenia podatków w Polsce. Władza bardzo dba o swoich „gości”

Przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta ustawa o pomocy „gościom” z Ukrainy posiada wiele wad i „furtek” z jakich Ukraińcy z pewnością będą korzystać. Specustawa wprowadziła możliwość składania oświadczeń, że już od początku pobytu w Polsce są naszymi rezydentami podatkowymi. W konsekwencji nadany przez pisowski rząd takiego uprawnienia „gościom” daje im możliwość rozliczenia podatków w Polsce. Wszystko jak do tej pory wygląda pięknie jednak w przypadku gdy „gości” pisowskiego rządu takiego dokumentu nie złożą i wyjadą przed upływem 183 dni pomimo licznie przyznanych przez władze udogodnień do polskiego budżetu nie wpłynie ani jedna złotówka co w konsekwencji powoduje straty dla budżetu. Jest to kolejny przykład nieudolności władzy i przyznawania Ukraińcom przywilejów, o jakich Polacy mogą jedynie pomarzyć.


Niedawne wprowadzenie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52 zj . umożliwiło „gościom” z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z nasileniem konfliktu na wchodzie, złożenie oświadczenia o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie statusu polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do RP. Bez takiego oświadczenia, status obywatela Ukrainy podlega ocenie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT.

Jeśli obywatel Ukrainy nie złoży oświadczenia o polskiej rezydencji, dla celów podatkowych będzie traktowany jako nierezydent. W takim przypadku jeśli wyjedzie z Polski przed upływem 183 dni, w świetle przepisów nie zapłaci w Polsce żadnego podatku. Taki zapis na tle niesionej przez PiS-owski rząd pomocy „gościom” która oburza wielu Polaków uznać, należy za bardzo niekorzystny przywilej.

Powyższe twierdzenie znajduje prawną podstawę w polsko-ukraińskiej konwencji z 12 stycznia 1993 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz konwencji MLI, podpisanej przez Polskę 23 stycznia 2018 r., natomiast przez Ukrainę 8 sierpnia 2019 r. Art. 24 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 i 4 nadal przewidują metodę wyłączenia z progresją; nie uległy one zmianie wskutek Konwencji MLI.

Ukrainiec może unikać płącenia podatków w Polsce. Władza bardzo dba o swoich "gości"
Neo Kowalski
Kolejna Ustawa nieRZĄDU niezgodna z jakimkolwiek prawem i logiką. Żadna ustawa nie może działać wstecz!!!!
Na przykład dzisiaj nie można uchwalić Ustawy, która będzie karała za podlewanie ogródka 'wodą z kranu' 3 lata temu! Jeżeli 3 lata temu prawo pozwalało nam na podlewanie ogródka, to nie ma znaczenia, że dzisiaj jest susza i brakuje wody!!!
Ale sługusy masońskie już dawno nie przestrzegają …More
Kolejna Ustawa nieRZĄDU niezgodna z jakimkolwiek prawem i logiką. Żadna ustawa nie może działać wstecz!!!!
Na przykład dzisiaj nie można uchwalić Ustawy, która będzie karała za podlewanie ogródka 'wodą z kranu' 3 lata temu! Jeżeli 3 lata temu prawo pozwalało nam na podlewanie ogródka, to nie ma znaczenia, że dzisiaj jest susza i brakuje wody!!!
Ale sługusy masońskie już dawno nie przestrzegają żadnego prawa dlatego wciąż uchwalają nowe bezprawie. Uchwalane przez nich bezprawie ma służyć tylko jednemu chcą wyprowadzić Polaków na Ulicę i doprowadzić do zamieszek, bo to pozwoli im wprowadzić Stan Nadzwyczajny na terenie Polski, który da im nieograniczone prawo działania, a teraz tego zrobić nie mogą bo nie mają powodu dlatego szukają pretekstu.