Bob
1990
Bob
Rok 2030 i wszystko będzie inne - Rok 2030 i wszystko będzie inne