Quas Primas
Zdrajcy, bandyci, sprzedawczyki ! Bez honoru, bez godności.
Od kilkudziesięciu lat SPRZEDAJĄ POLSKĘ, kraj ongiś bogaty.
Jak można mieć w pogardzie nas Polaków, włażąc w 4 litery każdemu wrogowi Polski.
Odpowiecie wszyscy - od Lewicy, Psl-u, PO, PiS za zdradę Narodu Polskiego!
Odpowiecie przed Bogiem Sprawiedliwym.
Bos016
Lemingrad dzieli się dziś na platformiarski i na pisowski. Obydwa gatunki lemingów w spokoju patrzą na zagładę ich świata.