Varovanie
1K

TENTO HLADOMOR JE NEZBYTNÝ PRO ANTIKRISTA.

Poselství Ježíše ze dne 21. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
MUSÍTE VĚŘIT, ŽE NEJSTE SAMI

Moji milovaní lidé:
Přijměte mé Nejsvětější Srdce spolu s mým požehnáním.
ZŮSTÁVÁM S KAŽDÝM Z VÁS.
KAŽDÝ ČLOVĚK SE ROZHODNE, ZDA MI CHCE OTEVŘÍT DVEŘE SVÉHO SRDCE.

Celé nebe stojí před mými dětmi, aby jim pomohlo, a vy byste se neměly bát toho, co přijde, ale měly byste důvěřovat mé ochraně. Musíte věřit tomu, že nejste sami.
Žijete v rámci Očišťování, které je v této době nezbytné pro záchranu mých dětí.
"Vlci v rouchu beránčím" [Mt 7, 15] se snaží plnit příkazy antikrista a živit pekelného draka, aby mohl růst podporou nemravnosti, vyvražďování nevinných a ničení rodiny prostřednictvím zákonů odporujících této milované instituci.
MÁ MATKA VÁS VYZVALA K POKÁNÍ, A PŘESTO JSTE SE NEKÁLI…
Praporem této generace je hanebnost a nemravnost. Člověk podal ruku ďáblu, a proto tresty nepřestanou. Budou tak silné, že si je nemůžete představit.
Utrpení lidstva není daleko od vás, ale jen okamžik. I nadále budete pošetile přehlížet a popírat znamení a signály, dokud lidstvo nezachvátí hladomor a nářek spojený se sociálními nepokoji se nebude rozléhat po celé zemi.
TENTO HLADOMOR JE NEZBYTNÝ PRO ANTIKRISTA, ABY NA NÁRODY PŮSOBIL SVOU SILOU A PŘINUTIL JE SE ZAPEČETIT (*), ABY SI OPATŘILY POTRAVINY, LÉKY, A NAKONEC JE OVLÁDL.
Můj milovaný lide, nemoc postupuje, jedna za druhou jsou posílány k lidstvu, aby je udržovaly ve strachu a omezenosti. Toto kožní onemocnění bylo pro vás předvídáno, nemoci nepřicházejí samy od sebe.
Modlete se, pojďte ke Mně, JÁ JSEM VÁŠ BŮH [Jan 8, 28].
Moji milovaní lidé, není to jen bolest, kterou bude trpět můj lid.
V HLAVNÍCH SVATYNÍCH KAŽDÉ ZEMĚ ZASVĚCENÝCH MÉ NEJSVĚTĚJŠÍ MATCE SE BUDE PO TŘI HODINY KONAT ZÁZRAK MATEŘSKÉ LÁSKY. MOJE MATKA VÁS UPOZORNÍ PŘEDEM.
Děti, nejste samy, udržujte svou víru živou a pevnou. JÁ JSEM VÁŠ BŮH.
Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude silně trpět.


Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude třást s velkou silou.
Modlete se, mé děti, modlete se, moji lidé nebudou opuštěni bez ohledu na to, jak kritická bude doba.

Modlete se, mé děti, modlete se, noc přijde v mžiku oka.
Můj lide, můj kříž je znamením spásy a vykoupení, noste jej s sebou.
JÁ JSEM VÁŠ BŮH A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM.

Žehnám vám mou Láskou.
Váš Ježíš

(*) Přijmout značku antikrista (čip).

poselstvi-zbytku.org/html1/2026.html