hr.news
247

Nema pojma: Franji nedostaje osnovno znanje iz katekizma

U svojoj propovijedi u nedjelju nakon Tijelova, Franjo je moralizirao da "ne možemo lomiti kruh u nedjelju ako su naša srca zatvorena za našu braću i sestre. Ne možemo sudjelovati u tom kruhu ako gladnima ne damo kruha. Taj kruh ne možemo dijeliti ako ne dijelimo patnju braće i sestara kojima je potreban."

To je podsjetilo na njegovu neugodnu propovijed za Tijelovo u lipnju 2019. u kojoj je tvrdio da je Euharistija "Isus koji postaje kruh".

U katoličkoj vjeri koju su apostoli prenijeli, obrnuto je: kruh postaje Kristovo tijelo jer transupstancijacija mijenja supstancu kruha u supstancu Kristova tijela (CCC 1376).

#newsFkzdcpgjxs