Clicks288

Kardinál Pell bol jednomyseľným rozhodnutím súdu oslobodený

Karmelitánsky kláštor v Melbourne, kde kardinál Pell zostáva po oslobodení z väzenia (AFP or licensors)

SVET


Kardinál Pell bol jednomyseľným rozhodnutím súdu oslobodený

Najvyššia súdna inštancia v Austrálii definitívne oslobodila 78-ročného kardinála Georgea Pella, odsúdeného na 6 rokov väzenia za zneužívanie maloletých. Kardinál Pell ktorý od začiatku neochvejne nástojil na svojej nevinne, bol prepustený z väznice v Barwone a odobral sa do karmelitánskeho rehoľného domu v Melbourne.

Austrálsky Vysoký súd (High Court) v pondelok 6. apríla zrušil rozsudok odvolacieho súdu z augusta minulého roka, ktorý pomerom hlasov 2 ku 1 potvrdil rozhodnutie Súdu štátu Victoria v Melbourne z decembra 2018. Sedem sudcov v High Court jednomyseľne rozhodlo na základe skutočnosti, že existuje oprávnená možnosť, že zločin spáchaný nebol, a teda by mohlo dôjsť k odsúdeniu nevinného.

Pôvodné potvrdenie viny melbournským súdom viedlo k vyneseniu rozsudku 13. marca 2019 sudcom Petrom Kiddom v bezprecedentnom televíziou prenášanom súdnom pojednávaní s rozsiahlym úvodným expozé sudcu, po ktorom kardinál Pell nastúpil do výkonu trestu.

Vo väzení tak strávil takmer 400 dní.

Obvinenie zo skutkov, ktoré sa mali stať v 90-tych rokoch v sakristii katedrály v Melbourne, pochádzalo od muža, ktorý bol v tom čase miništrantom resp. spevákom v zbore. Kardinál George Pell sa vo svojom vyhlásení po zverejnení oslobodzujúceho rozsudku vyjadril, že k dotyčnému neprechováva zášť a želá si, aby sa teraz nevytvárala ďalšia trpkosť. Ako uviedol, „jedine pravda je základom pre dlhodobé uzdravenie a jedine pravda je základom pre spravodlivosť, pretože spravodlivosť znamená pravdu pre všetkých“.

Kardinál poďakoval svojim právnikom a všetkým, ktorí sa za neho modlili,

a pomáhali mu povzbudeniami v tomto ťažkom čase.

Na zrušenie obvinení kardinála Georgea Pella zo zneužívania maloletých a zvrátenie jeho rozsudku austrálskym Vysokým súdom reagovala Svätá stolica potvrdením svojej dôvery v austrálsku justičnú autoritu a opätovným potvrdením „svojho záväzku prevencie a stíhania každého zneužívania maloletých.“

Zasadenie sa Cirkvi za ochranu maloletých vo svojom vyhlásení podobne potvrdila aj Konferencia biskupov Austrálie.
Dana22
www.svetlosveta.sk/…/vyhlasenie-kard…

www.vaticannews.va/…/vyhlasenie-kard…
Austrálsky súd High Court v pondelok 6. apríla (7. apríla nad ránom nášho času) jednomyseľne rozhodol o oslobodení kardinála Georgea Pella z rozsudku Súdu štátu Victoria o jeho vine zo spáchania trestných činov zneužívanie mladistvých. Kardinál George Pell po oslobodení z väzenia, v ktorom už zo šesťročného trestu …More
www.svetlosveta.sk/…/vyhlasenie-kard…

www.vaticannews.va/…/vyhlasenie-kard…
Austrálsky súd High Court v pondelok 6. apríla (7. apríla nad ránom nášho času) jednomyseľne rozhodol o oslobodení kardinála Georgea Pella z rozsudku Súdu štátu Victoria o jeho vine zo spáchania trestných činov zneužívanie mladistvých. Kardinál George Pell po oslobodení z väzenia, v ktorom už zo šesťročného trestu strávil viac ako rok, vydal vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.
Vyhlásenie kardinála Georgea Pella
Utorok 7. apríla 2020
Dôsledne som nástojil na svojej nevine, znášajúc vážnu nespravodlivosť. Toto bolo dnes napravené jednomyseľným rozhodnutím Vysokého súdu (High Court). Teším sa, že si prečítam rozsudok a dôvody pre toto rozhodnutie dopodrobna.
Neprechovávam zášť voči tomu, kto ma obvinil, nechcem svojím oslobodením nič pridávať k tomu zraneniu a trpkosti, ktoré tak mnohí cítia; už je istotne dosť zraneniam a trpkosti.
V každom prípade, môj proces nebol referendom o Katolíckej cirkvi, ani referendom o tom, ako cirkevné autority v Austrálii postupovali voči zločinu pedofílie v Cirkvi.
Podstatný bod je to, či som spáchal tieto odporné zločiny, a ja som ich nespáchal.
Jedine pravda je základom pre dlhodobé uzdravenie a jedine pravda je základom pre spravodlivosť, pretože spravodlivosť znamená pravdu pre všetkých.
Osobitná vďaka za všetky modlitby a tisíce podporných listov.
Chcem poďakovať zvlášť mojej rodine za ich lásku a podporu a za to, čím si museli prejsť; môjmu malému tímu poradcov; tým, ktorí pozdvihli svoj hlas za mňa a dôsledkom toho trpeli; a všetkým mojim priateľom a podporovateľom tu i v zámorí.
Tiež vyjadrujem svoju najhlbšiu vďaku a zaviazanosť celému môjmu právnickému tímu za ich neochvejné zasadenie sa za to, aby zvíťazila spravodlivosť, aby sa vnieslo svetlo do vyfabrikovanej obskúrnosti a aby sa ukázala pravda.
A ako poslednú vec, uvedomujem si súčasnú zdravotnú krízu. Modlím sa za všetkých, ktorých to postihuje a za náš zdravotnícky personál v prvej línii.
Kardinál George Pell
ľubica