Posolstvo Trevignano Romano, 6. mája 2022: Dourážali Ježišovo telo, nesprávne ho ponúkali a nútili moje deti, aby nekľačali, ale prijímali ho na ruky, vyhlasujúc veľkú lož

Posolstvo Trevignano Romano, 6. mája 2022: Dourážali Ježišovo telo, nesprávne ho ponúkali a nútili moje deti, aby nekľačali, ale prijímali ho na ruky, vyhlasujúc veľkú lož

Drahá dcéra, ďakujem, že si ma prijala do svojho srdca. Nikdy sa nesmieš báť, pretože keď budeš ohlasovať Sväté Slovo, budem s tebou.
Cirkev dnes postavila múry medzi mojím Synom a pravou náukou, a napriek utrpeniu, ktoré spôsobuje Najsvätejšiemu a najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, On je tu, aby ju chránil.

Cirkev namiesto toho, aby kŕmila moje deti, Ježišovým Telom a Krvou, odcudzila jeho prítomnosť, ale On je napriek tomu vždy pripravený ponúknuť svoju pomoc. Čiňte pokánie!

Dcéra moja, slobodomurárstvo a ich extravagantná zlá sila odcudzili predstaviteľov Cirkvi od pravej kresťanskej viery, dourážali Ježišovo telo, nesprávne ho ponúkali a nútili moje deti, aby nekľačali, ale prijímali ho na ruky, vyhlasujúc veľkú lož. Žiadam vás: vráťte sa k pravej viere a dovoľte mi pomôcť vám v temných chvíľach, ktoré prídu.

Hovorím vám: pravá Cirkev sa znovuzrodí a bude väčšia a silnejšia. Teraz vám radím, aby ste sa modlili, lebo čas, ktorý máte k dispozícii, sa kráti. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Posolstvo Trevignano Romano, 6. mája 2022: Dourážali Ježišovo telo, nesprávne ho ponúkali a nútili moje deti, aby nekľačali, ale prijímali ho na ruky, vyhlasujúc veľkú lož
Anton Čulen
A. K. Emmerichová: Ježiš chlieb vkladal do úst apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch. Ustanovenie Oltárnej sviatosti A. K. Emmerichová: Ježiš chlieb vkladal do úst apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch
fiat33
Aj dievčatá v Garabandale prijímali na kolenách do úst. Koľko dôkazov je ešte potrebných....
Stylita
Garabandal není od Boha a celé to vyústění v očekávání zázraku, trestu a varování je z pekla.
apredsasatoci
V roku 1965 nebolo možné prijímať na ruku!
fiat33
A nehovorí Pán Ježiš že je ten istý včera dnes aj zajtra? Vzdelaní cirkevní predstavení mali túto kacírsku myšlienku udusiť hned v zárodku. No bohužiaľ nestalo sa. Prijímanie malo zostať zachované ako bolo. žiadne zmeny a novoty. Jednoznačne tu ide o diabolské pôsobenie v samodovolení prijímať na ruku. Kto dovolil tento spôsob prijímania vedel, že robí zle. Hlasy konzervatívnych biskupov kňazov …More
A nehovorí Pán Ježiš že je ten istý včera dnes aj zajtra? Vzdelaní cirkevní predstavení mali túto kacírsku myšlienku udusiť hned v zárodku. No bohužiaľ nestalo sa. Prijímanie malo zostať zachované ako bolo. žiadne zmeny a novoty. Jednoznačne tu ide o diabolské pôsobenie v samodovolení prijímať na ruku. Kto dovolil tento spôsob prijímania vedel, že robí zle. Hlasy konzervatívnych biskupov kňazov boli umlčané okupujúcimi murármi v cirkvi. Veľa správ sa filtruje a nedostáva sa k ľudu ba ani ku kňazom...Za toto strašné zneucťovanie Pána Ježiša nesú vinu biskupi a kňazi, ktorí slepo poslúchajú ba doteraz odopierajú ľuďom prijímať Eucharistiu na kolenách a do úst. Zažila som v Blumentáli. Na zaplakanie.....
jacinta mala prorocký sen v r. 1961 že sa bude prijímať na ruku
Jacinta Garabandal-Eucharistia na ruku
U.S.C.A.E.
to je tá vec že na DVK bolo také informatívne hlasovanie o tejto záležitosti teraz nechám bokom že či sa má o tak posvätnej veci Viery vôbec hlasovať ale osemdesiat percent odmietlo

ono to bolo v skratke že od Apoštolskej doby len do úst potom neskôr pri prenasledovaní si Krista brali aj domov a tam požívali ešte neskôr sa z toho vyvinul zlozvyk v chrámoch a potom to vymizlo s pomocou …More
to je tá vec že na DVK bolo také informatívne hlasovanie o tejto záležitosti teraz nechám bokom že či sa má o tak posvätnej veci Viery vôbec hlasovať ale osemdesiat percent odmietlo

ono to bolo v skratke že od Apoštolskej doby len do úst potom neskôr pri prenasledovaní si Krista brali aj domov a tam požívali ešte neskôr sa z toho vyvinul zlozvyk v chrámoch a potom to vymizlo s pomocou Magistéria a obnovila sa pôvodná prax
fiat33
@olivazelená - v Blumentáli všetka česť mladým kňazom nerobia problémy. Zažila som tam cca pred 2 mesiacmi krik na celý kostol počas sv. príjímania asi to bol farár ked si dievčina pokľakla "tuná sa prijíma iba postojačky!" a na konci omše znova kričal po ľuďoch, že pandémia neskončila treba sa postaviť na koniec radu, žiadne kľakanie..... akí sme neposlušní a podobné doslova neúctivé drísty. …More
@olivazelená - v Blumentáli všetka česť mladým kňazom nerobia problémy. Zažila som tam cca pred 2 mesiacmi krik na celý kostol počas sv. príjímania asi to bol farár ked si dievčina pokľakla "tuná sa prijíma iba postojačky!" a na konci omše znova kričal po ľuďoch, že pandémia neskončila treba sa postaviť na koniec radu, žiadne kľakanie..... akí sme neposlušní a podobné doslova neúctivé drísty. Ani kamošovi predo mnou nedal povedal mu snáď sa postavíte.... takže aj tam treba vedieť kto ti dá a kto nie... Doba na zaplakanie hlavne že mal plné ústa ukrajiny... vlastné ovce mu nestoja za povšimnutie.
dalila
Ty budeš vedieť lepšie ako ja.
Osobne som proti prijímaniu na ruku. Ale P. Mária nikdy nehovorila proti ako povedala Cirkev. Teda aspoň som sa s tým nestretla
Anton Čulen
"Mojim želaním je, aby ste Ho prijímali do úst a na kolenách, lebo On je jediný a pravý Boh a Spasiteľ, ktorý prišiel na svet".
alianciazanedelu.sk/archiv/10505
Hermenegild
Robil som osvetu pred kostolom o padajúcich partikulách a šliapaní po nich. Ľudia na to ani nepomyslia, kňazi už nevyučujú pravú náuku a tak sa na mňa dívali s nevôľou, že čo im to vyprávam, predsa hygiena je prvoradá, nie viera vo všemohúceho BOHA. Niektorí kňazi vyžadujú aj naďalej, aby tí do úst chodili poslední a šliapali po partikulách. Menej je tých, ktorí nerobia rozdiely, díval som sa aj …More
Robil som osvetu pred kostolom o padajúcich partikulách a šliapaní po nich. Ľudia na to ani nepomyslia, kňazi už nevyučujú pravú náuku a tak sa na mňa dívali s nevôľou, že čo im to vyprávam, predsa hygiena je prvoradá, nie viera vo všemohúceho BOHA. Niektorí kňazi vyžadujú aj naďalej, aby tí do úst chodili poslední a šliapali po partikulách. Menej je tých, ktorí nerobia rozdiely, díval som sa aj na nedeľnú veľkú omšu zo Šaštína.
Hermenegild
Dalila, fatimské deti ako prijímali od anjela? Postojačky? Do rúk?
One more comment from Hermenegild
Hermenegild
Vlastne sa treba modliť po každom sv. prijímaní fatimskú modlitbu: " O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti..."
dalila
@Hermenegild vtedy sa ináč ani neprijimalo. Tým sa spôsobu do rúk nezastavam, pre mňa je to tiež neprijateľné
Zuz S
Citali ste niekto toto? Posolstvo, ktore dostal o. Lukasz Praus, v obdobnom zmysle ako Dechtice 12/21
https://www.face book.com/EwangelizacjaUzdrowienie/posts/4695373357241061 (link treba spojit)
fiat33
O. Lukasz Praus(Mystické stretnutie s anjelmi a Pannou Máriou) Dnes je 9.5.2022, keď som vstúpil do kostola, aby som poďakoval Ježišovi a Márii v adorácii Najsvätejšej sviatosti za dar a milosť kňazstva, ktoré mi udelili, videl som veľa anjelov kľačať na chrámovom sedadle v rôznych miestach. Ihneď som pristúpil k anjelovi, ktorý bol najbližšie ku kroku prijímania, a počul som slová: „Na tých …More
O. Lukasz Praus(Mystické stretnutie s anjelmi a Pannou Máriou) Dnes je 9.5.2022, keď som vstúpil do kostola, aby som poďakoval Ježišovi a Márii v adorácii Najsvätejšej sviatosti za dar a milosť kňazstva, ktoré mi udelili, videl som veľa anjelov kľačať na chrámovom sedadle v rôznych miestach. Ihneď som pristúpil k anjelovi, ktorý bol najbližšie ku kroku prijímania, a počul som slová: „Na tých miestach, kde anjeli kľačia v adorujúcej polohe, je živé Ježišovo telo v čiastočkách, ktoré padalo z rúk ľudí. Prosím Ťa, Kňaz Ježišov, aby si pozbieral Telo nášho Pána a zjedol ho, aby nebolo pošliapané a nebúrané." Po slovách, ktoré som počul, som okamžite išiel na miesta, kde kľačali anjeli a po zjedení čiastočiek Ježiša som pobozkal miesto (podlahu), na ktoré dopadlo živé Telo Spasiteľa. Úprimne som sa modlil na každom mieste. Keď boli všetky miesta očistené a pobozkané, všetci anjeli opustili Cirkev a vstali do neba, z ktorého sa zjavila Mária, hovoriac: „Ty si milovaný Syn môjho Syna. Žiadny z kňazov ešte nepobozkal podlahu chrámu, kde sa šliape po Tele môjho Syna. Ty si to urobila a ako Matka Ti veľmi ďakujem a prosím Ťa, aby si aj naďalej ochraňoval telo môjho Syna. Po tomto všetkom som si kľakol a klaňajúc sa nášmu Pánovi som odmenil za všetky urážky a zneuctenia, ktoré sa dejú v kostoloch, keď sa berie Kristovo telo do ruky.
fiat33
ďalšie posolstvo o. Lukasza Prausa týkajúce sa prijímania eucharistie do rúk Ježišovo posolstvo otcovi Lukášovi ďalej 29.04.2022
Dnes som videl Ježiša, ktorého srdce bolo obklopené tŕním. Panna Mária stála vedľa Ježiša, z ktorého očí tiekli slzy. Potom som počul slová.
drahý môj syn.
Vidím, ako trpíš, keď Moji vyvolení synovia zneužívajú moje telo, ktoré odovzdávajú verným. Je to pre Mňa veľká …More
ďalšie posolstvo o. Lukasza Prausa týkajúce sa prijímania eucharistie do rúk Ježišovo posolstvo otcovi Lukášovi ďalej 29.04.2022
Dnes som videl Ježiša, ktorého srdce bolo obklopené tŕním. Panna Mária stála vedľa Ježiša, z ktorého očí tiekli slzy. Potom som počul slová.
drahý môj syn.
Vidím, ako trpíš, keď Moji vyvolení synovia zneužívajú moje telo, ktoré odovzdávajú verným. Je to pre Mňa veľká bolesť, preto vás prosím o modlitbu za obrátenie kňazov a prosím veriacich, aby neprijímali Moje Telo na ruky, pretože môjho Tela sa môžu dotýkať iba zasvätené ruky.

Každý, kto prijme moje telo do svojich rúk, sa dopúšťa ťažkého hriechu. Syn môj, žiadam ťa, aby si sa staral a chránil mojich veriacich v tomto čase zmätku v Cirkvi. Si môj milovaný kňaz, ktorého som si vybral, aby bol vo svete znakom pravdy a protirečenia. Sľubujem ti, že všetci tí, ktorí budú blízko pri tebe a budú s tebou kráčať po ceste, ktorú ti dávam, nezablúdia, pretože som to ja, kto ťa povediem.
Dnes je čas vybrať si a jasne sa definovať. Budú moji veriaci nasledovať kňazov, pre ktorých sa kňazstvo stalo úradom a profesionálnou prácou? Cesta, ktorou títo kňazi kráčajú, vedie do zatratenia. Preto, prosím, nenasledujte týchto kňazov, ale modlite sa za nich.

Alebo si moji verní vyberú mojich synov, ktorí zostanú so mnou z povolania a z lásky, a preto sú zavrhovaní a zneužívaní? Toto sú moji skutoční kňazi. Cesta, ktorou idú, vedie k spáse, pretože je plná viery a lásky voči Mne a mojej Matke. Títo kňazi majú v úcte moje Telo, slávia Eucharistiu a bez zhonu slávia sviatosti.
A týchto kňazov treba nasledovať.
Synu, žehnám všetkých, ktorí dávajú desiatky za to, že tíši môj hnev a všetkých, za ktorých sa modlíš. Hovorte so mnou o každom, kto potrebuje uzdravenie, pretože chcem počuť každú vašu žiadosť.
Ježiš