01:27:42
13.5.2022 K jadernému spálení USA dojde, protože ruské (vlastizrádné) ministerstvo obrany ničí ruskou armádu. Rusku nezbyde než použít poslední zbraň. Tím se naplní proroctví Fatimy a sv. Hildegardy.…More
13.5.2022 K jadernému spálení USA dojde, protože ruské (vlastizrádné) ministerstvo obrany ničí ruskou armádu. Rusku nezbyde než použít poslední zbraň. Tím se naplní proroctví Fatimy a sv. Hildegardy. Pro sodomskou nekajícnost USA. (rusky kapitán v záloze s bolestí říká v 25min, že střílet tak drahými raketami po tak nicotných cílech na Ukrajině, je obrovská ztráta zásob inteligentních ruských nejaderných zbraní) Jako římský císař Titus r.70, ač nechtěl spálit jeruzalémský chrám a ukřižovat židy, byl k tomu donucen jejich tehdejším fanatismem. Podobně Rusové spálí USA, donuceni současnými fanatiky. Viz i slovensky 6) tajné armády Ruska dle proroctví blah. Aielové obsadí Evropu až k Rýnu (připomněl katol. kněz … Časově to bude následovat takto: 1) spojení Ruska a většiny Ukrajiny, 2) obsazení Turecka Ruskem, 3) invaze Německa, USA, Japonska do Ruska, 4) Rusko a Čína atomově spálí USA, 5) obsazení Evropy Ruskem, 6) tajné armády Ruska dle proroctví blah. Aielové obsadí Evropu až k Rýnu 7) přes Rýn do Francie Rusko nevstoupí, protože dojde k VAROVÁNÍ z nebe a Čína obsadí ruskou Sibiř až k Uralu. 8) křesťané se ubrání a válka přestane z naprostého vyčerpání všech. Za války zemře až 700 milionů vojáků, po ní hladem a nemocemi ještě více lidí. 9) K všeobecnému pokání nedojde, a tak nastoupí Boží trest 3 dnů tmy a jedovatého vzduchu venku mimo byty, kdy zemřou všichni nekající, kromě (v ponorce nejspíš) ukrytého budoucího Antikrista. 10) Začne vládnout sv. ruský car, Serafím Sarovský vstane z mrtvých v Divejevu a dojde do Sarova a Rusko se zcela obrátí po zasvěcení novým vskutku svatým papežem. Bude vládnout zhruba 15 let a chránit svou armádou křesťanství. 11) pak světu povládne satanista Antikrist 3 a půl roku, než ho zabije Kristus. 12) 1 000 let (dle židovského kalendáře, dle našeho přes 700 let) budou kralovat vzkříšení biskupové a kněží povraždění Antikristem 13) satan bude rozvázán a oklame národy Ruska a Číny, aby obklíčili křesťanský Jeruzalém, ale Kristus se vrátí viditelně na Zem a satana vloží do ohnivého jezera, kde už je Antikrist i falešný prorok a proběhne veřejný poslední soud nad všemi živými i všemi vzkříšeným mrtvými lidmi.
Public domain
... ... PROKOP
Tak se zachraňuje Rusko před západní ukrajinskou agresií nebo ne? Tak jaký vůl v min.obrany může hekat nad nákladnosti speciální operace! A že to Halík omílá jak stará ku... na rodu, to nikoho nepřekvapí.
Hanka Kraská
A co když je na Ukrajině a kolem ní všechno jinak?

A co když je na Ukrajině a kolem ní všechno jinak?
PhDr. Jiří Vaško
16.5.2022
„Běda těm, kteří vidí a nevědí, co vidí“ – praví Talmud, stará kniha židovských mudrců. A dodává, že některé věci se mohou jevit, ale nakonec všechno může být nebo je jinak.
V souvislosti s tím si tedy položme i několik možná hloupých otázek kolem současné tragédie na …More
A co když je na Ukrajině a kolem ní všechno jinak?

A co když je na Ukrajině a kolem ní všechno jinak?
PhDr. Jiří Vaško
16.5.2022
„Běda těm, kteří vidí a nevědí, co vidí“ – praví Talmud, stará kniha židovských mudrců. A dodává, že některé věci se mohou jevit, ale nakonec všechno může být nebo je jinak.
V souvislosti s tím si tedy položme i několik možná hloupých otázek kolem současné tragédie na Ukrajině, za niž, jak se mnohým lidem jeví, je odpovědné Rusko a zvláště prezident Vladimír Putin.
Ale co když „speciální vojenská operace“ Ruska a v jejím vývoji na Ukrajině omezená válka je snahou ruského vedení, nejen V. Putina, předejít postupně připravované skutečně velké válce v Evropě v případě možného napadení Ruska Západem s cílem získat jeho bohaté přírodní zdroje? Není to náhodou další překvapivý tah uznávaného šachisty
V. Putina v předvečer již připravovaného útoku ukrajinské armády na odtržené východní proruské oblasti, jak ukazují zveřejněné originální dokumenty ?
Co když se ruské vedení rozhodlo i za cenu životů svých lidí a bohužel i životů a neštěstí části obyvatel Ukrajiny, která je již neskrývaně podněcována a řízena zvenčí, velké válce předejít a uchránit nejen Ukrajinu a Rusko, ale i další národy a státy Evropy před jejich mnohonásobně většími ztrátami a utrpením a dokonce zničením v případě pozdější skutečně velké války, možná i jaderné?
Je pravda, že za eskalaci napětí a tragických událostí na Ukrajině a kolem ní můžepředevším či pouze Rusko, jak o tom hovoří západní společenství? Nebo to může být i tak, že je za ně odpovědné také a možná především ukrajinské vedení podporované USA a NATO? Jak na to 2. března v obsáhlém souhrnu prokazatelných faktů na Parlamentních listech upozornilmj. ředitel Vojenského zpravodajství v letech 1996-2001 a pozdější velvyslanec v Afghánistánu, generálmajor v záloze Petr Pelz?
Nebo jak na to 3. března vPress TV poukázal americký politický analytik a publicista Bill Dores? Který mj. uvedl, že USA vytvořily ukrajinskou krizi k oslabení Ruska a spolu s ním i celého postupně vznikajícího euro-atlantického ekonomického bloku zemí? A připomíná, jak velký prospěch z toho politicky a v oblasti vojenskoprůmyslového komplexu a energetických společností USA již nyní mají? Nebo i tento analytik se mýlí nebo lže, i když to naznačují fakta?
Nesvědčí o tom i nejnovější výroky významné americké političky Victorie Nulandové, spoluautorky státního převratu v Kyjevě v r. 2014, a její tehdejší slavný výrok „Fuck the EU“?
Není to náhodou tak, že se v nynější ukrajinské tragédii účelově zaměňuje její příčina a následek? Je skutečně příčinou této tragédie chování Ruska nebo je touto příčinou chování USA, NATO a EU na Ukrajině a vůči Rusku, a chování Ruska je pouze důsledkem tohoto chování? A mýlí se nebo mají pravdu stále četnější analytici, když tvrdí, že nynější ukrajinská tragédie ve skutečnosti není válkou Moskvy a Kyjeva, ale válkou mezi USA a Ruskem na území Ukrajiny, v jejímž důsledku se může změnit a zřejmě i změní svět?
Přepočítalo se Rusko při vstupu na Ukrajinu, jak v posledních dnech tvrdí někteří jeho kritici a západní média, nebo se přepočítali USA a jejich spojenci, když si mysleli, že Rusko se jimi nechá nejrůznějšími sankcemi a provokacemi, jak to cítí Rusko, donekonečna ponižovat a vydírat? A není právě to přepočítání důvodem současné nervozity západního společenství?
A nepřipomínají již letité vyvolávání a šíření nenávisti vůči Rusku a svalování všech možných „hříchů“ na tuto zemi, na její vedení a nadávání i obyčejným Rusům podobné excesy vůči židovskému národu nejen v době německého nacismu a nejen v Německu?
A nepřispělo k eskalaci na Ukrajině i mnohdy nacionalistické chování pohrobků ukrajinského „národního hrdiny“ Stefana Bandery, jehož na Ukrajině oslavované činy měli bohužel možnost poznat i naši předkové? A patří snad takové excesy do západní demokratické společnosti, za kterou se prohlašujeme a cítíme být?
A nepodobá se současné zabíjení a neštěstí na Ukrajině událostem koncem 1. světové války v Rusku, kam byl ze Západu v zapečetěném vagónu poslán komunistický vizionář
V. I. Lenin, aby tam zorganizoval revoluci a vyvoláním občanské války a střety s carskými vojáky poškodil a zničil ruský stát? Nedocházelo tam také ke krvavým bojům, kdy – jak mj. zpívá Žanna Bičevská – rudí rubali bílé a bílí rubali rudé, tj. Rusové se zabíjeli navzájem? Není snad nynější bratrovražedné zabíjení Slovanů zjevně v cizím zájmu i dnes podobné?
A nemám snad pravdu, když tvrdím, že „Soupeření má být jen soupeření, neznamená nenávist a zabíjení“? A že se i k takovému závěru možná dojde, až ukrajinské pro celou Evropu tragické drama skončí a nastane katarze, tj. vnitřní očištění lidí, které následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla?
Nestojí za to se kromě pomoci trpícím i nad těmito hloupými otázkami hlouběji zamyslet a snažit se dobrat pravdy a nápravy věcí? Nebo jsou snad takové hloupé otázky, které možná nejsou až tak hloupé, v naší demokratické společnosti pod trestem zakázány?
Libor Halik
Strelkov Igor Ivanovič
V souvislosti s tzv. "Ukrajinou" I.Vereščuka s blížícím se jednáním o výměně těžce raněných nacistů z "Azova" obklíčených v Mariupolu za ruské válečné zajatce konstatuji:

1. Pokud k takové výměně skutečně dojde, pak se stane dalším a ŠIROKÝM krokem k porážce Ruské federace v probíhající válce.
2. Každý, kdo v Ruské federaci dá svolení k takové výměně, se de facto dopustí …More
Strelkov Igor Ivanovič
V souvislosti s tzv. "Ukrajinou" I.Vereščuka s blížícím se jednáním o výměně těžce raněných nacistů z "Azova" obklíčených v Mariupolu za ruské válečné zajatce konstatuji:

1. Pokud k takové výměně skutečně dojde, pak se stane dalším a ŠIROKÝM krokem k porážce Ruské federace v probíhající válce.
2. Každý, kdo v Ruské federaci dá svolení k takové výměně, se de facto dopustí činu ZRADY na svém státu a své armádě (bez ohledu na to, jak tuto zradu de iure maskuje a co si o tom sám nemyslí).

zdůvodňuji:

Jak jsem opakovaně psal, VŠICHNI vojenští teoretici si jako hlavní úkol jakýchkoli vojenských operací vybrali ZNIČENÍ a/nebo ZNIČENÍ vojenských sil nepřítele. Jelikož dosáhnout rozhodujícího vítězství nad nepřítelem bez porážky jeho hlavních ozbrojených sil - pokud se to někomu podařilo, pak jen velmi zřídka a v jedinečných podmínkách. Například v případě vnitřního zmatku v nepříteli (Rusko, 1917) nebo se schopností zcela paralyzovat jeho ekonomiku, aniž by se zapojil do boje s vlastními pozemními silami (Jugoslávie, 1999).

Jednou z hlavních součástí porážky nepřátelské armády je způsobení morální porážky. Tedy podkopání víry většiny nepřátelských vojáků a důstojníků v možnost vítězství a/nebo alespoň v relativní pravděpodobnost osobního přežití války.
Historie přitom zná mnoho případů, kdy armáda, která nebyla ani zdaleka fyzicky poražena, složila zbraně a rozpadla se právě kvůli morálnímu zhroucení (Prusko po prvních porážkách od Napoleona v roce 1806, Francie v květnu 1940 atd. atd.). A naopak – pokud nedošlo k mravnímu zhroucení – i již po všech stránkách poražené jednotky nadále tvrdě bojovaly, způsobovaly nepříteli vysoké ztráty a výrazně ovlivňovaly konečný výsledek války.
V našem konkrétním případě (abychom nevydali pseudoteoretický článek „omezím rozsah“) se bavíme o obléhání pevnosti, tvrdošíjně a celkem úspěšně bráněné zarytou, vybranou posádkou, obsazenou tzv. „smetánkou“ nepřátelských ozbrojených sil a již propagandou proměněna v „prapor odporu vůči agresorovi“ .
A – v našem případě – VÍTĚZSTVÍ v této bitvě už dávno nebude určováno „formálními parametry“ – obsazením nějakého „významného bodu“ (závod Azovstal), ale právě osudem posádky. Čím více vojáků a důstojníků nepřítele se podaří vyhnout smrti a zajetí, tím pravděpodobněji bude bitva o Mariupol a Azovstal nepřátelskou armádou vnímána jako vítězství. S odpovídajícími závěry: „ve všech takových situacích musíme stát až do konce, způsobit Rusům co nejvážnější ztráty, a pak budeme od zbabělých hloupých ruských untermensch tak či onak propuštěni z obklíčení a my se vrátíme domů jako hrdinové, kteří významně přispěli k nevyhnutelnému konečnému vítězství“.
A naopak – úplné zničení „Azovců a těch, kteří se přidali“ – bude pro nepřítele znamenat jasný příklad NEVYHNUTNOSTI smrti a výrazně ovlivní chování posádek právě připravovaných nových „pevností“.
Tedy – zjednodušeně řečeno a stručně – osvobodit alespoň nějaký počet nepřátel, aniž bychom je z „pevnosti“ dobyli – znamená znásobit v budoucnu vlastní ztráty a výrazně zvednout nepřátelskou morálku. A to je pro nás porážka.

V dobrém slova smyslu, jediná věc, kterou měly naše vojensko-politické orgány říci před začátkem útoku, bylo zopakovat slova A. V. Suvorova před útokem na Ismael:

„Přijel jsem sem s vojáky. Dvacet čtyři hodin máte na přemýšlení – a rozhodnutí. Můj první výstřel je už vaše zajetí. Útok je vaše smrt.

A poté - ničit nepřátele až do okamžiku, kdy přeživší najednou odhodí zbraně a bez jakýchkoli podmínek vymrští bílé vlajky. Jako tomu bylo v případě Izmailu, jehož 2/3 posádky byly zničeny v bitvě a zbytky (po odhození zbraní) šly do zajetí.
Стрелков Игорь Иванович
392,4 tispohledy14. května v 09:19
Zdroj: Стрелков Игорь Иванович (předklad automatem)
May 14 at 09:19 Стрелков Игорь Иванович
В связи с анонсированными сотрудницей оккупационной администрации т.н. "украины" И.Верещук предстоящими переговорами по обмену тяжелораненых нацистов из окруженного в Мариуполе "Азова" на российских военнопленных, констатирую:

1. Если такой обмен действительно состоится, - то он станет очередным и ШИРОКИМ шагом к поражению Российской Федерации в идущей войне.
2. Тот, кто в РФ даст санкцию на такой обмен - де-факто совершит акт ПРЕДАТЕЛЬСТВА по отношению к своему государству и своей армии (как-бы он ни маскировал данное предательство де-юре и что-бы сам не думал об этом).

Обосновываю:

Как уже неоднократно писал - ВСЕ военные теоретики выделяли в качестве главной задачи любых военных операций - УНИЧТОЖЕНИЕ и/или РАЗГРОМ военных сил противника. Поскольку добиться решительной победы над врагом, не разгромив его основные вооруженные силы - если кому-либо и удавалось, то только очень редко и в уникальных условиях. На пример - в случае внутренней смуты у противника (Россия, 1917 год) или при способности полностью парализовать его экономику, не вступая в бой собственными сухопутными силами (Югославия, 1999).

Одной из главных составляющих разгрома противостоящей армии является нанесение ей МОРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ. То есть - подрыва веры большинства солдат и офицеров врага в возможность победы и/или в хотя-бы относительную вероятность уцелеть на войне лично.
При этом История знает множество случаев, когда далеко не разгромленная физически армия складывала оружие и разваливалась именно по причине морального надлома (Пруссия после первых поражений от Наполеона в 1806 году, Франция в мае 1940 года и т.д., и т.п.). И наоборот - если морального надлома не происходило - даже уже по всем параметрам разбитые войска продолжали упорно сражаться, наносить противнику высокие потери и существенно влиять на итоговый исход войны.
В нашем конкретном случае (чтобы не выдавать псевдо-теоретическую статью, "сокращу размах") речь идет об осаде крепости, упорно и достаточно успешно защищаемой стойким отборным гарнизоном, укомплектованным "сливками" вражеских вооруженных сил и уже превращенным пропагандой в "знамя сопротивления агрессору".
И - в нашем случае - ПОБЕДА в этом сражении уже давно будет определяться не "формальными параметрами" - занятием какой-то "знаковой точки" (завода "Азовсталь"), а именно судьбой гарнизона. Чем больше солдат и офицеров врага сумеет избегнуть смерти и плена - тем больше шансов, что сражение за Мариуполь и "Азовсталь" будет восприниматься армией врага в качестве победы. С соответствующими выводами: "во всех подобных ситуациях надо стоять до конца, наносить русским как можно более серьезные потери, а потом трусливые тупые русские унтерменши все равно так или иначе выпустят из окружения и мы вернемся домой героями, внеся большой вклад в неизбежную итоговую победу".
И наоборот - полное уничтожение "азовцев и примкнувших" - будет означать для врага наглядный пример НЕИЗБЕЖНОСТИ гибели и существенно повлияет на поведение прямо сейчас подготавливаемых гарнизонов новых "крепостей".
То есть - простыми словами и коротко - выпустить хотя-бы какое-то количество врагов без их пленения из "крепости" - означает кратно увеличить собственные потери в будущем и существенно поднять боевой дух врага. А это - поражение для нас.

По-хорошему, единственное, что должны были-бы сказать наши военно-политические власти перед началом штурма - это повторить слова А.В.Суворова перед атакой Измаила:

«Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть».

И после этого - уничтожать врагов вплоть до момента, пока еще уцелевшие все сразу не побросают оружия и не выкинут белые флаги без каких-либо условий. Как было и в Измаиле, 2/3 гарнизона которого было уничтожено в бою, а остатки (бросив оружие) - отправились в плен.
t.me/strelkovii/2547
392.4K views
May 14 at 09:19
U.S.C.A.E.
Tucker Clarson vyhlásil že Rusi nemienia zničiť to čo našli v labákoch na UA takže "takí sú iní" resp. ich vedenie prečo by to nakoniec robili majú výsledky za cudzie náklady a bábkovodičov majú tých istých
Libor Halik
Asi. Bohu žel. Avšak dle proroctví ctihodného Josifa Vatopedského zednář Putin dlouho nebude a náhle bude 3. světová válka. Dle proroctví ruských starců se vrátí k moci v Rusku komunisti místo Putina a ti porazí NATO. Teprve potom Bůh VAROVÁNÍM z nebe a zradou od čínských komunistů osvítí Rusy, aby přestali věřit nejen prozápadním zednářům, ale i provýchodním komunistům.
David Michael Emeth
A co mnich Abel? Co ten říká o budoucnosti Ruska?
Libor Halik
Opakuji, že Abel prorokoval, že pouze 100 let bude Rusko otročit židozednářům, ne déle. Podobně prorokoval papež Lev XIII., že bude Katolická církev 100 let v zajetí satana, ale úplně poražena že nebude. Obé se blíží ke svému závěru, k osvobození Ruska i Katolické církve z moci zla. Před koncem to bývá nejtěžší, jako při výstupu na vrchol, ale výhled z výšky už dává naději, ač nohy a celé tělo …More
Opakuji, že Abel prorokoval, že pouze 100 let bude Rusko otročit židozednářům, ne déle. Podobně prorokoval papež Lev XIII., že bude Katolická církev 100 let v zajetí satana, ale úplně poražena že nebude. Obé se blíží ke svému závěru, k osvobození Ruska i Katolické církve z moci zla. Před koncem to bývá nejtěžší, jako při výstupu na vrchol, ale výhled z výšky už dává naději, ač nohy a celé tělo bolí nejvíc.
David Michael Emeth
A co tohle:
"Rusko spolu s dalšími národy zajme Cařihrad i Jeruzalém. Až na chrámu sv. Sofie v Cařihradu zazáří pravoslavný kříž, pak Rusko rozkvete jako lilie nebeská."
🙂❓
Jericho 3
Až se Rusko očistí od bludů a od zla,
U.S.C.A.E.
a západ je čistý ako ľalia to potrebuje komplet celý svet
Libor Halik
Ruská armáda dle proroctví sv. Serafíma Sarovského přijde do Istanbulu (Cařihradu) ještě s kříži, čili ta dnešní ještě nekomunistická armáda Putinova. Ale definitivně zazáří na chrámu sv. Sofie kříž, až bude navrácen Řecku, čili 5.5.2024 či později - kdy Rusko bude prohrávat proti USA, a tak předá Cařihrad Řecku dle sv. Paisije Athoského aj. starců Athosu. Rusko bude vyhrávat, až komunističtí …More
Ruská armáda dle proroctví sv. Serafíma Sarovského přijde do Istanbulu (Cařihradu) ještě s kříži, čili ta dnešní ještě nekomunistická armáda Putinova. Ale definitivně zazáří na chrámu sv. Sofie kříž, až bude navrácen Řecku, čili 5.5.2024 či později - kdy Rusko bude prohrávat proti USA, a tak předá Cařihrad Řecku dle sv. Paisije Athoského aj. starců Athosu. Rusko bude vyhrávat, až komunističtí generálové nahradí Putina a až spálí jaderně New York = město nevěstku Babylon dle Zjevení ap. Jana.
Libor Halik
Až Bůh VAROVÁNÍM z nebe a zradou od čínských komunistů osvítí Rusy, aby přestali věřit nejen prozápadním zednářům, ale i provýchodním komunistům, teprve pak se rozhodnou pro vládu posledního svatého cara. Pak Rusko rozkvete jako lilie nebeská. Tehdy už Řekové znovu postaví Cařihrad, ze kterého budou po válce s Ruskem jen ruiny a mrtvoly. Jen chrám sv. Sofie se nezřítí.
David Michael Emeth
Libor Halik
Tak proroctví o ruském budoucím caru jsou pravdivá. Díky.
U.S.C.A.E.
nie je z toho sveta neznamená že Kristus nevládne svetu a že nemá formovať štáty lebo ak to nebude Kristus možnosť je už iba jedna a v rôznom stupni niečo také ako duchovná neutralita a kvietizmus je nereálny nezmysel

daná mi je VŠETKA moc to samozrejme nehovoril o Sebe ako o Bohu ako Boh ju mal vždy ale hovoril to o svojom človečenstve
U.S.C.A.E.
On nezrušil kráľov a vladárov len princíp autority otočil kompletne protipohansky a vyslovene Božím smerom čím je kto vyššie tým viac má slúžiť
David Michael Emeth
Zkus si přečíst v Písmu, jak si Jahve použil pohanského krále Kýra! Tím spíš si použije křesťanského... 👍🏻❗
David Michael Emeth
Iz 45:1: "Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány."
3 more comments from David Michael Emeth
David Michael Emeth
Jsi bludař, a překrucovač Písma. Divím se sám sobě, že ti vůbec ještě odpovídám... 🙂
Tit 3:10-11: "Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni; je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud."❗
David Michael Emeth
Řím 13:1-2: "Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud."❗
David Michael Emeth
Já o modlitby bludaře nestojím, nech si je... 😄❗
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ku jakému bohu sa ty modlíš židovsky nick otčenáš ? Ku antikristovi ? Lebo mi to pripadá, že jedine jemu. 😂
U.S.C.A.E.
kresťan sa modlí k Bohu Otcovi skrze Krista v Duchu Svätom Boh je Trojjediný
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Dnešní pohansky židia sa modlia ku slobodomurárskemu falošnému izraelskému múru nárekov a falošnému mesiášovi bohu antikristovi a jeden falošní žid to robí pod nickom otčenáš. Nie ďakujem tvojho boha nechcem.
apredsasatoci
Pole je každý jeden kresťan
One more comment from Hanka Kraská
Hanka Kraská
15. máj Organizácia spojených národov vyhlásila tento deň v roku 1994 za Medzinárodný deň rodiny, aby upozornila na základnú jednotu spoločnosti, jej nezastupiteľnú úlohu.

Neexistuje spoločnosť bez rodín, žiadny národ alebo komunita nemôže prežiť bez rodín. Tu sa učíme medziľudské vzťahy, základné pravidlá spolužitia, tu môžeme zažiť bezpodmienečnú lásku.

Dnes je vynikajúca príležitosť podeliť …
More
15. máj Organizácia spojených národov vyhlásila tento deň v roku 1994 za Medzinárodný deň rodiny, aby upozornila na základnú jednotu spoločnosti, jej nezastupiteľnú úlohu.

Neexistuje spoločnosť bez rodín, žiadny národ alebo komunita nemôže prežiť bez rodín. Tu sa učíme medziľudské vzťahy, základné pravidlá spolužitia, tu môžeme zažiť bezpodmienečnú lásku.

Dnes je vynikajúca príležitosť podeliť sa s vami: Centrum pre ľudskú dôstojnosť sa stalo členom jedinej rodinnej organizácie na kresťanskej úrovni na európskej úrovni, FAFCE. Minulý týždeň sme na pozvanie biskupa Zsolta Martona, rodinného reportéra v Maďarsku, zorganizovali vo Váci medzinárodnú konferenciu a valné zhromaždenie, počas ktorého sme sa stali členom pozorovateľa. Je pre nás veľkým potešením, že to posilňuje našu prítomnosť na medzinárodnej scéne, môžeme lepšie zviditeľniť naše hlasy a zastupovať maďarské rodiny v Bruseli a Štrasburgu.
Na tohtoročnom Valnom zhromaždení FAFCE bola rozhodujúca analýza situácie na Ukrajine. Veľkou pomocou nám v tom bol náš maďarský priateľ zo Zakarpatska, s ktorým už dlhé roky spolupracujeme v oblasti ochrany života. Keď niektorá krajina vyjadrila svoj názor trochu úzkostlivejšie, pomohol naplniť pohár čistou vodou a namaľoval svojim európskym kolegom každodennú zakarpatskú a ukrajinskú realitu.

Rezolúcia jarného zhromaždenia FAFCE je tiež o budovaní mieru:
(Ak sa obrázky nezobrazia, povoľte odkaz na začiatku e-mailu!)

Podporte prosím naše medzinárodné aktivity, naše členstvo vo FAFCE!


Pomôžte svojej práci 1% z dane!

Naše daňové číslo: 18596674-1-11


Chráňme spoločne inštitúciu manželstva a rodinu!

Centrum ľudskej dôstojnosti sa živí výlučne z darov. Nedostávame finančnú podporu od vlády ani inej mimovládnej organizácie.
Pomôžte nám tým, že
ponúknete 1 % z vašej dane alebo peňažný dar, aby ste priniesli hlas maďarských rodín domácim a medzinárodným tvorcom rozhodnutí!

Číslo nášho bankového účtu je 10401976-50526656-56651002

Medzinárodná referencia: (IBAN): HU12 1040 1976 5052 6656 5665 1002
(K&H Bank Zrt, SWIFT: OKHBHUHB

Naše daňové číslo: 18596674-1-11

Niektorí ľudia sa pripájajú k našej práci tým, že venujú svoj čas, niektorí pomáhajú svojimi nápadmi. A sú aj takí, ktorí nám prostredníctvom finančných ponúk umožňujú pokračovať v našom podnikaní.

Ďakujeme, že nám svojou morálnou či finančnou podporou pomáhate a podieľate sa na upevňovaní inštitúcie rodiny na domácej i medzinárodnej scéne.


Táto správa bola odoslaná na adresu. Páčil sa vám náš newsletter? Prosím zdieľajte s priateľmi a známymi! Nechcete od nás v budúcnosti dostávať novinky? Kliknutím na odkaz nižšie sa odhlásite zo zoznamu, do ktorého ste sa predtým zapísali, keď sme podpisovali petíciu za ochranu detí alebo rodiny.

Zrušte odber

© 2022 Centrum ľudskej dôstojnosti
Libor Halik
Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. (L: kardinál Bea byl po …More
Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. (L: kardinál Bea byl po většinu svého života bludný modernista, avšak ten den kápl Božskou pravdu! ) Kardinál Bea urobil toto vyhlásenie ohľadom miliardy ľudí, PRETOŽE PÁPEŽ (Jan XXIII. r.1960) SA PRÁVE ROZHODOL NEZVEREJNIŤ TRETIE TAJOMSTVO A NEZASVÄTIŤ RUSKO. Spýtala som sa otca Malachiho, či mi môže toho prezradiť viac, ohľadom tých hrozných trestov, ktoré zabijú miliardu ľudí. Vysvetlil mi, že predtým, než mohol vidieť to tajomstvo, musel nutne zložiť prísahu, že ho nikomu neprezradí. Veril však, že by malo byť odhalené, a Pán aj Panna Mária chcú, aby ľudia o ňom vedeli. A preto spomínal tretie tajomstvo zakaždým, keď mohol. Hovoril okolo toho s cieľom poskytnúť čo najviac základných informácií o ňom, ako aj čo najviac náznakov, koľko sa len o ňom dalo bez toho, aby musel odhaliť priamo pôvodný text. Fatima 3: Práve sme zabili miliardu ľudí
Libor Halik
Za 3. světové války padne 700 milionů vojáků dle proroctví athoského mnicha Josifa Vatopedského. Logicky ostatních 300 milionů mrtvých budou téměř všichni obyvatelé USA dle proroctví sv. Hildegardy, sv. Aristoklije Athoského, D. Wilkersona, Dumitru Dudumana a nepřímo i Fatimy (ve Fatimě řečeno, že některé celé hříšné národy budou anihilovány).