johnfrax
41.6K
ľubica
Panna Mária NIKDY neurobila niečo také, že by navádzala na neposlušnosť voči Cirkvi, voči biskupovi, ktorý bránil zjavenú vieru! Panna Mária sa NIKDY nevyhrážala, ako sa vyhrážalo to zjavenie, že biskup môže veľmi zle skončiť.
Toto nie je žiadna Panna Mária, milujúca mama, toto je odporný démon, ktorý mätie hlavy neznalých poblúdených katolíkov. A čo nás viac mrzí je to, že katechéti,…More
Panna Mária NIKDY neurobila niečo také, že by navádzala na neposlušnosť voči Cirkvi, voči biskupovi, ktorý bránil zjavenú vieru! Panna Mária sa NIKDY nevyhrážala, ako sa vyhrážalo to zjavenie, že biskup môže veľmi zle skončiť.

Toto nie je žiadna Panna Mária, milujúca mama, toto je odporný démon, ktorý mätie hlavy neznalých poblúdených katolíkov. A čo nás viac mrzí je to, že katechéti, kňazi, učia deti takýmto bludom - beda im, že učia maličkých miesto pravej katolíckej viery - veriť v satana! Oni čo majú vedieť a poznať vieru katolícku ako svoj život, učia niečo, čo je nezhodné, čo je dokonca odporujúce katolíckej viere.
-----------------------------
Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...

v jednom kuse sme klamaní , oklamaní a sklamaní..... až taký šikovný je diabol??? že ho nerozoznajú ani kňazi, ani laici?
Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie
2 more comments from ľubica
ľubica
Tých veršov je ďaleko viac. Je jasné, že tieto verše hovoria proti takzvanej Gospe, ktorá zaručene nie je matkou Krista a našou milovanou Matkou Božou. Kto pozná Pannu Máriu, kto rozjíma o nej, kto rozjíma o zjaveniach ktoré mala a Cirkev ich uznala za pravé - ten nemôže - v žiadnom prípade povedať - že tá bytosť (ak sa tam vôbec nejaká bytosť zjavuje), je Panna Mária, milostivá Matka ktorá …More
Tých veršov je ďaleko viac. Je jasné, že tieto verše hovoria proti takzvanej Gospe, ktorá zaručene nie je matkou Krista a našou milovanou Matkou Božou. Kto pozná Pannu Máriu, kto rozjíma o nej, kto rozjíma o zjaveniach ktoré mala a Cirkev ich uznala za pravé - ten nemôže - v žiadnom prípade povedať - že tá bytosť (ak sa tam vôbec nejaká bytosť zjavuje), je Panna Mária, milostivá Matka ktorá vždy chránila svoju Cirkev, telo Krista kde On je hlavou! Tu vidíme ako sa dá uctievať démon, ktorý sa vydáva za našu milovanú Pannu Máriu.

Panna Mária NIKDY neurobila niečo také, že by navádzala na neposlušnosť voči Cirkvi, voči biskupovi, ktorý bránil zjavenú vieru! Panna Mária sa NIKDY nevyhrážala, ako sa vyhrážalo to zjavenie, že biskup môže veľmi zle skončiť.
Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...
ľubica
V správe z 1. októbra 1981. "Gospa" nám dáva prehliadku jej ekumenizmu; Čítame:. "Všetky náboženstvá sú si rovné a môžu dosiahnuť záchrany v akomkoľvek náboženstve. To ľudia tvoria náboženské rozpory, keď Boh vládne nad nimi všetkými. Mali by ste rešpektovať každé náboženstvo a rešpektovať jeho svedomie. Duch Boží funguje vo všetkých komunitách, aj keď nie všade s rovnakým spôsobom."
A …More
V správe z 1. októbra 1981. "Gospa" nám dáva prehliadku jej ekumenizmu; Čítame:. "Všetky náboženstvá sú si rovné a môžu dosiahnuť záchrany v akomkoľvek náboženstve. To ľudia tvoria náboženské rozpory, keď Boh vládne nad nimi všetkými. Mali by ste rešpektovať každé náboženstvo a rešpektovať jeho svedomie. Duch Boží funguje vo všetkých komunitách, aj keď nie všade s rovnakým spôsobom."
A spadla klec! Toto je NEW AGE, toto je NOVÉ NÁBOŽENSTVO sveta,náboženstvo falošného ekumenického Ducha. Ani v koncilových dokumentoch nie je explicitne - absolútne jasne vyjadrené, že všetky viery privedú ľudí k spáse. Koncilové dokumenty sú o dvojzmyselnosti - ale toto už nie je dvojzmyselnosť, toto je jasná a odporná heréza!
Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...