Clicks396
Edward7
16

Wywiad z Abp. Viganò: "Wielki reset, głęboki kościół, głębokie państwo"

1. Teraz, gdy Watykan odnowił swoje podstępne tajne porozumienie z Chinami, które wielokrotnie potępiałeś jako promowane przez Bergoglio z pomocą McCarricka, co mogą konkretnie uczynić „dzieci światła”, (w celu) wielkiego przebudzenia, aby podważyć ten bezbożny sojusz z tym brutalnym reżimem komunistycznym?

Dyktatura Komunistycznej Partii Chin jest sprzymierzona z "głębokim państwem światowym", z jednej strony dla osiągnięcia wspólnych celów, z drugiej dlatego, że plany Wielkiego Resetu są szansą na zwiększenie potęgi gospodarczej Chin na świecie, zaczynając od inwazji na rynki krajowe. Równocześnie z realizacją tego projektu w polityce zagranicznej Chiny realizują narodowy plan odbudowy maoistycznej tyranii, który zakłada zniesienie religii (głównie katolickich), zastępując je religią państwową, która zdecydowanie wiele elementów wspólnych z religią uniwersalną pożądaną przez ideologię globalistyczną, której duchowym przywódcą jest Bergoglio.

Udział głębokiego kościoła Bergoglio w tym piekielnym projekcie pozbawił chińskich katolików niezawodnej obrony, jaką papiestwo zawsze dla nich było. Aż do pontyfikatu Benedykta XVI papiestwo nie zawarło żadnego porozumienia z dyktaturą w Pekinie, a Biskup Rzymu zachował wyłączne prawo do mianowania biskupów i zarządzania diecezjami. Pamiętam, że (tak było) jeszcze w czasach administracji Billa Clintona w latach 90. Były kardynał McCarrick był punktem kontaktowym między głębokim kościołem a amerykańskim głębokim państwem, wykonując misje polityczne w Chinach w imieniu administracji Stanów Zjednoczonych. A podejrzenia, że rezygnacja Benedykta XVI dotyczy Chin, są dość silne i spójne z krajobrazem, który wyłaniał się w ostatnich miesiącach. Mamy zatem do czynienia z niesławną zdradą misji Kościoła Chrystusowego przez jego własnych przywódców oraz, z otwartym konflikcie z przedstawicielami podziemnej chińskiej hierarchii katolickiej, którzy pozostali wierni naszemu Panu i Jego Kościołowi, poczynając od kard.Zena, wybitnego spowiednika wiary, którego Bergoglio niedawno haniebnie odmówił przyjęcia.

Wierzący muszą działać na płaszczyźnie duchowej, żarliwie modląc się, prosząc Boga o szczególną ochronę Kościoła w Chinach, a także nieustannie potępiając aberracje dokonywane przez chiński reżim. Akcji tej musi również towarzyszyć praca na rzecz podnoszenia świadomości rządów i instytucji międzynarodowych, które nie są narażone na kompromis z chińską dyktaturą komunistyczną, tak aby naruszenia praw człowieka i ataki na wolności Kościoła katolickiego w Chinach były potępiane i karane sankcjami i silnym naciskiem dyplomatycznym. To jest linia, którą prezydent Trump podąża z determinacją i odwagą. Należy również ujawnić współudział przywódców politycznych i religijnych zaangażowanych w niejasne operacje spekulacji i zjawiska korupcji w Pekinie. Te operacje dla zysku stanowią bardzo poważny akt zdrady ze strony polityków i urzędników publicznych przeciwko ich narodowi, a także poważną zdradę Kościoła przez ludzi, którzy go przewodzą. Uważam również, że w niektórych przypadkach zdrada ta jest dokonywana nie tylko przez jednostki, ale także przez same instytucje, jak w przypadku Unii Europejskiej, która obecnie finalizuje umowę handlową z Chinami, pomimo systematycznego łamania praw człowieka i brutalnego tłumienia sprzeciwu.

Byłoby nieodwracalną katastrofą, gdyby Joe Biden, mocno podejrzewany o bycie wspólnikiem chińskiej dyktatury, został mianowany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

2. Byliście bardzo pewni, że Bóg sprzyja zwycięstwu Trumpa, aby pokonać siły zła związane z Wielkim Resetem globalistów. Co byś powiedział, aby przekonać tych, którzy nie zgadzają się z ideą, że jest to doniosła bitwa między dziećmi światła a dziećmi ciemności?

Po prostu zastanawiam się, kim jest przeciwnik Trumpa i jego liczne powiązania z Chinami, głębokie państwo i zwolennicy ideologii globalistycznej. Myślę o jego zamiarze skazania nas na noszenie masek, jak szczerze przyznał. Myślę o tym, że niewątpliwie jest on tylko marionetką w rękach elity, która gotowa go zabrać, (dać) do dymisji, gdy tylko zdecydują się go zastąpić Kamalą Harris.

Poza dostosowaniami politycznymi musimy również zrozumieć, że - zwłaszcza w tak złożonej sytuacji, jak obecna - ważne jest, aby zwycięstwo tego, kto zostanie wybrany na prezydenta, było zagwarantowane w jego pełnej legitymacji prawnej, unikając podejrzeń o oszustwo i biorąc pod uwagę przytłaczające dowody złego postępowania, które pojawiły się w różnych stanach.. Prezydent, który jest po prostu ogłaszany jako taki, przez główne media powiązane z Głębokim Państwem, byłby pozbawiony wszelkiej legitymacji i naraziłby naród na niebezpieczną zagraniczną ingerencję , jak to już wykazano w obecnych wyborach.

3. Wydaje się pan(abp.) sugerować, że administracja Trumpa może być instrumentem pomagającym przywrócić Kościołowi "przed franciszkański" katolicyzm. W jaki sposób administracja Trumpa to osiągnie i jak amerykańscy katolicy mogą pracować, aby uratować świat przed tym globalistycznym „resetem”?

Podporządkowanie się Bergoglio globalistycznej agendzie jest oczywiste, podobnie jak jego aktywne poparcie dla wyborów Joe Bidena. W ten sam sposób widoczna jest wrogość Bergoglio do Trumpa i jego wielokrotne ataki na prezydenta. Oczywiste jest, że Bergoglio uważa Trumpa za swojego głównego przeciwnika, przeszkodę, którą należy usunąć, aby można było rozpocząć Wielki Reset .
Tak więc z jednej strony mamy administrację Trumpa i tradycyjne wartości, które łączy ją z wartościami katolików; z drugiej strony mamy głęboki status samozwańczego katolika Joe Bidena, który jest podporządkowany ideologii globalistycznej i jej przewrotnej, antyludzkiej, antychrześcijańskiej i piekielnej agendy.

Aby położyć kres głębokiemu kościołowi i przywrócić kościół katolicki, konieczne będzie ujawnienie stopnia zaangażowania przywódców kościelnych w projekt masońsko-globalistyczny:
charakter korupcji i zbrodni, których dokonali ci ludzie, w ten sposób narażając się na szantaż, podobnie jak to się dzieje na polu politycznym z członkami państwa głębokiego, począwszy od samego Bidena. Dlatego należy mieć nadzieję, że wszelkie dowody takich zbrodni, które są w posiadaniu tajnych służb; zostaną ujawnione, zwłaszcza w odniesieniu do prawdziwych motywów, które doprowadziły do rezygnacji Benedykta XVI i spisków leżących u podstaw wyboru Bergoglio, umożliwiając w ten sposób wydalenie najemników, którzy okupowali Kościół.

Amerykańscy katolicy wciąż mają czas, by potępić tę globalną działalność wywrotową i powstrzymać tworzenie Nowego Porządku: niech pomyślą o tym, jakiej przyszłości chcą dla przyszłych pokoleń i o zniszczeniu społeczeństwa. Niech pomyślą o odpowiedzialności, jaką mają przed Bogiem, swoimi dziećmi i narodem: jako katolicy, jako ojcowie i matki swoich rodzin oraz jako patrioci.

4. Wbrew wszystkiemu przeciętny Amerykanin walczy o ujawnienie masowego i skoordynowanego oszustwa naszych wyborów: jaką radę dałby Pan naszym opornym politykom, jaka stawka jest zagrożona dla naszego narodu i świata, jeśli poddamy się temu oszustwu?

Większość może przez pewien czas zaprzeczyć prawdzie, a niektórzy na zawsze, ale nigdy nie można jej na zawsze ukryć przed wszystkimi. To lekcja historii, która nieuchronnie ujawniła wielkie zbrodnie przeszłości i ich sprawców.
Dlatego wzywam polityków, poza ich przynależnością polityczną, by stali się orędownikami Prawdy,aby bronili jej jako niezbędnego skarbu, który może jedynie zagwarantować wiarygodność instytucjom i autorytet przedstawicielom ludu, zgodnie z otrzymanym mandatem, przysięgą, jaką złożyli, by służyć swojemu krajowi i ich moralnej odpowiedzialności przed Bogiem. Każdy z nas ma do spełnienia rolę, którą Opatrzność nam powierzyła i której bylibyśmy winni, gdyby tego nie uczynili. Jeśli Stany Zjednoczone stracą tę szansę, teraz zostaną wymazane z historii. Jeśli pozwolą na myśl, że werdykt wyborczy obywateli, pierwszy przejaw demokracji, mogą być zmanipulowane i udaremnione, staniesz się współwinnym oszustwa i z pewnością zasłużysz na potępienie całego świata, który patrzy na Amerykę jako naród, który walczył i bronił swojej wolności.

5. W liście do Prezydenta z 25 października, w uroczystość Chrystusa Króla, mówiłeś o wysiłkach Głębokiego Państwa jako o „ostatecznym ataku przez dzieci ciemności”.Globaliści i ich partnerzy medialni podejmują skoordynowaną próbę ukrycia i zaciemnienia prawdziwej tyranii zawartej w Wielkim Resetowaniu , nazywając ją dziką teorią spiskową. Co byś powiedział sceptykom, którzy błogo ignorują znaki i planują poddać ludzkość rządom globalnych elit?

Plan Wielkiego Resetu wykorzystuje media jako nieodzownego sojusznika: korporacje medialne są prawie wszystkie aktywną częścią państwa głębokiego i wiedzą, że siła, która zostanie im zagwarantowana w przyszłości, zależy wyłącznie od ich niewolniczego przestrzegania ich harmonogramu.
Powołanie teoretyków spiskowych do tych, którzy potępiają istnienie spisku, potwierdza, że spisek ten istnieje i że jego autorzy są bardzo zdenerwowani faktem, że został odkryty i zgłoszony opinii publicznej. A jednak to oni mówią nam: nic już nie będzie takie samo . A także: "Build Back Better", abyśmy uwierzyli, że radykalne zmiany, które chcą narzucić, stały się konieczne przez pandemię, zmiany klimatyczne i postęp technologiczny.
Wiele lat temu tych, tych którzy mówili o Nowym Porządku Świata, nazywano teoretykami spiskowymi. Dziś wszyscy światowi przywódcy, w tym Bergoglio, mówią bezkarnie o Nowym Porządku Świata, opisując go dokładnie w terminach, które zostały zidentyfikowane przez tzw. "Teoretyków spiskowych". Wystarczy przeczytać wypowiedzi globalistów, aby zrozumieć, że spisek istnieje i że są dumni z tego, że są jego architektami, do tego stopnia, że uznają potrzebę pandemii, aby osiągnąć cele inżynierii społecznej.


Pytam sceptyków: jeśli proponowane nam dzisiaj modele są tak okropne, to czego mogą się spodziewać nasze dzieci, gdy elita zdołała przejąć pełną kontrolę nad narodami? Rodziny bez ojca lub matki, poliamoria, sodomia, dzieci - które mogą zmienić płeć, zniesienie religii i narzucenie kultu piekielnego, aborcja i eutanazja, zniesienie własności prywatnej, dyktatura zdrowia, wieczna pandemia . Czy to jest świat, którego my chcemy, którego ty chcesz dla siebie, swoich dzieci, swojej rodziny i przyjaciół?
Wszyscy musimy sobie uświadomić, jak bardzo zwolennicy Nowego Porządku Świata i Wielkiego Resetowania nienawidzą niezbywalnych wartości naszej cywilizacji grecko-chrześcijańskiej, takich jak religia, rodzina, szacunek dla życia i nienaruszalne prawa osoby ludzkiej oraz suwerenność narodowa.

6. Wielokrotnie ostrzegał Pan (abp.), że „głębokie państwo” i „głęboki kościół” spiskowali na różne sposoby, aby obalić Benedykta i prezydenta Trumpa . Oprócz Theodore'a McCarricka, kto jeszcze stoi za tym piekielnym sojuszem i jak katolicy podważają go i ujawniają?

Najwyraźniej McCarrick działał w imieniu głębokiego państwa i głębokiego kościoła, ale z pewnością nie zrobił tego sam. Cała jego działalność sugeruje bardzo wydajną strukturę organizacyjną, składającą się z osób, które McCarrick awansował i którymi objęli inni wspólnicy.
Wydarzenia, które doprowadziły do rezygnacji (z władzy , a nie z papiestwa dopow,) Benedykta XVI, nie zostały jeszcze wyjaśnione, ale jeden z członków głębokiego kościoła, nieżyjący już kardynał Danneels, jezuita taki jak Bergoglio, przyznał, że był częścią tak zwanej mafii Saint Gall, która zasadniczo działała aby doprowadzić do „wiosny kościoła”, o której John Podesta, szef sztabu Hillary Clinton, pisał w swoich e-mailach wysłanych przez Wikileaks.
Jest więc grupa konspiratorów, którzy pracowali i nadal pracują w sercu Kościoła dla interesów elit.
Większość z nich można zidentyfikować, ale najbardziej niebezpieczne są ci, którzy nie są ujawnieni, o których gazeta nigdy nie wspominają. To oni, jeśli Bergoglio nie wykonają ich rozkazów, nie zawahają się zmusić go również do rezygnacji po Ratzingerze. Chcą przekształcić Watykan w dom spokojnej starości dla emerytowanych papieży, zburzyć papiestwo i zabezpieczyć władzę: dokładnie to samo, co dzieje się w głębokim państwie, gdzie, jak już powiedziałem, Biden jest odpowiednikiem Bergoglio.

Aby obalić głęboki stan i głęboki kościół, niezbędne są trzy rzeczy:

1) przede wszystkim, aby uświadomić sobie, czym jest plan globalizmu i jak bardzo służy ustanowieniu królestwa Antychrysta, ponieważ podziela jego zasady, środki i cele;

2) po drugie, aby stanowczo potępić ten piekielny plan i poprosić pasterzy o obronę Kościoła, przerywając ich milczenie: Bóg poprosi ich o wyjaśnienie ich dezercji;
3) Na koniec trzeba się modlić, prosząc Pana, aby dał każdemu z nas siłę do oporu - ostrzega nas św. Piotr - resistite fortes in fide - przed ideologiczną tyranią, którą narzucają nam codziennie nie tylko media , ale także kardynałowie i biskupi, którzy są pod wpływem Bergoglio.

Jeśli potrafimy pokazać naszą siłę w obliczu tej próby; Jeśli wiemy, jak pozostać zakotwiczonymi w skale Kościoła, nie dając się zwieść fałszywym Chrystusom i fałszywym prorokom, Pan pozwoli nam zobaczyć - przynajmniej na razie - klęskę ataku dzieci ciemności przeciwko Bogu i ludziom. Jeśli ze strachu lub współudziału pójdziemy za księciem tego świata, zaprzeczając naszym chrzcielnym obietnicom, zostaniemy razem z nim skazani na nieubłaganą klęskę i wieczne potępienie. Drżę z powodu tych, którzy nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności przed Bogiem za dusze, które im powierzył. Ale tym, którzy odważnie walczą w obronie praw Boga, kraju i rodziny, Pan zapewnia Swoją ochronę: postawił po naszej stronie Swoją Najświętszą Matkę, Królową Zwycięstw i Wspomożycielkę chrześcijan. Wzywamy Ją wiernie w tych trudnych dniach, pewni Jej interwencji.

+ Carlo Maria, arcybiskup
Die Octavæ Nativitatis Domini

1 stycznia 2021 r
chiesaepostconcilio.blogspot.com/…no-intervista-su-intrecci.html
marcotosatti.com/…hiesa-profonda-stato-profondo/
thenationalpulse.com/…eat-reset-bannon-vigano-biden/

Marcin Konopka
Marcin Konopka
V.R.S.
Dodałbym jeszcze: "Wielki bajer" JE, którego amerykaniści już nazywają swoim "papieżem" i stojących za nim ukrytych sił.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Aby położyć kres głębokiemu kościołowi i przywrócić kościół katolicki, konieczne będzie ujawnienie stopnia zaangażowania przywódców kościelnych w projekt masońsko-globalistyczny: charakter korupcji i zbrodni, których dokonali ci ludzie, w ten sposób narażając się na szantaż, podobnie jak to się dzieje na polu politycznym z członkami państwa głębokiego, począwszy od samego Bidena. Dlatego należy …More
Aby położyć kres głębokiemu kościołowi i przywrócić kościół katolicki, konieczne będzie ujawnienie stopnia zaangażowania przywódców kościelnych w projekt masońsko-globalistyczny: charakter korupcji i zbrodni, których dokonali ci ludzie, w ten sposób narażając się na szantaż, podobnie jak to się dzieje na polu politycznym z członkami państwa głębokiego, począwszy od samego Bidena. Dlatego należy mieć nadzieję, że wszelkie dowody takich zbrodni, które są w posiadaniu tajnych służb; zostaną ujawnione, zwłaszcza w odniesieniu do prawdziwych motywów, które doprowadziły do rezygnacji Benedykta XVI i spisków leżących u podstaw wyboru Bergoglio, umożliwiając w ten sposób wydalenie najemników, którzy okupowali Kościół.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jeśli ze strachu lub współudziału pójdziemy za księciem tego świata, zaprzeczając naszym chrzcielnym obietnicom, zostaniemy razem z nim skazani na nieubłaganą klęskę i wieczne potępienie. Drżę z powodu tych, którzy nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności przed Bogiem za dusze, które im powierzył.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Pytam sceptyków: jeśli proponowane nam dzisiaj modele są tak okropne, to czego mogą się spodziewać nasze dzieci, gdy elita zdołała przejąć pełną kontrolę nad narodami? Rodziny bez ojca lub matki, poliamoria, sodomia, dzieci - które mogą zmienić płeć, zniesienie religii i narzucenie kultu piekielnego, aborcja i eutanazja, zniesienie własności prywatnej, dyktatura zdrowia, wieczna pandemia . Czy …More
Pytam sceptyków: jeśli proponowane nam dzisiaj modele są tak okropne, to czego mogą się spodziewać nasze dzieci, gdy elita zdołała przejąć pełną kontrolę nad narodami? Rodziny bez ojca lub matki, poliamoria, sodomia, dzieci - które mogą zmienić płeć, zniesienie religii i narzucenie kultu piekielnego, aborcja i eutanazja, zniesienie własności prywatnej, dyktatura zdrowia, wieczna pandemia . Czy to jest świat, którego my chcemy, którego ty chcesz dla siebie, swoich dzieci, swojej rodziny i przyjaciół?