Marcin Konopka
Marcin Konopka
V.R.S.
Dodałbym jeszcze: "Wielki bajer" JE, którego amerykaniści już nazywają swoim "papieżem" i stojących za nim ukrytych sił.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Aby położyć kres głębokiemu kościołowi i przywrócić kościół katolicki, konieczne będzie ujawnienie stopnia zaangażowania przywódców kościelnych w projekt masońsko-globalistyczny: charakter korupcji i zbrodni, których dokonali ci ludzie, w ten sposób narażając się na szantaż, podobnie jak to się dzieje na polu politycznym z członkami państwa głębokiego, począwszy od samego Bidena. Dlatego należy …More
Aby położyć kres głębokiemu kościołowi i przywrócić kościół katolicki, konieczne będzie ujawnienie stopnia zaangażowania przywódców kościelnych w projekt masońsko-globalistyczny: charakter korupcji i zbrodni, których dokonali ci ludzie, w ten sposób narażając się na szantaż, podobnie jak to się dzieje na polu politycznym z członkami państwa głębokiego, począwszy od samego Bidena. Dlatego należy mieć nadzieję, że wszelkie dowody takich zbrodni, które są w posiadaniu tajnych służb; zostaną ujawnione, zwłaszcza w odniesieniu do prawdziwych motywów, które doprowadziły do rezygnacji Benedykta XVI i spisków leżących u podstaw wyboru Bergoglio, umożliwiając w ten sposób wydalenie najemników, którzy okupowali Kościół.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jeśli ze strachu lub współudziału pójdziemy za księciem tego świata, zaprzeczając naszym chrzcielnym obietnicom, zostaniemy razem z nim skazani na nieubłaganą klęskę i wieczne potępienie. Drżę z powodu tych, którzy nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności przed Bogiem za dusze, które im powierzył.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Pytam sceptyków: jeśli proponowane nam dzisiaj modele są tak okropne, to czego mogą się spodziewać nasze dzieci, gdy elita zdołała przejąć pełną kontrolę nad narodami? Rodziny bez ojca lub matki, poliamoria, sodomia, dzieci - które mogą zmienić płeć, zniesienie religii i narzucenie kultu piekielnego, aborcja i eutanazja, zniesienie własności prywatnej, dyktatura zdrowia, wieczna pandemia . Czy …More
Pytam sceptyków: jeśli proponowane nam dzisiaj modele są tak okropne, to czego mogą się spodziewać nasze dzieci, gdy elita zdołała przejąć pełną kontrolę nad narodami? Rodziny bez ojca lub matki, poliamoria, sodomia, dzieci - które mogą zmienić płeć, zniesienie religii i narzucenie kultu piekielnego, aborcja i eutanazja, zniesienie własności prywatnej, dyktatura zdrowia, wieczna pandemia . Czy to jest świat, którego my chcemy, którego ty chcesz dla siebie, swoich dzieci, swojej rodziny i przyjaciół?