Clicks229

Vinič a ratolesti

Slová ktoré mi Ježiš rozprával 2.2.2013 - zdieľané sestrou Betsy

Ja Som VINIČ, oni sú ratolesti. Ak neprichádzajú nasledovať Ma, potom ako môžu byť z Môjho viniča? Mnohí odmietajú prísť nasledovať Ma, radšej by šli nasledovať mužov a ženy a tradície ľudí. Nikdy som nezamýšľal pre ľudí, aby chodili nasledovať ľudí. Ja Som JEDINÝ, kto môže dostať človeka do Môjho Kráľovstva. Človek musí byť z Môjho viniča, pretože ak nie sú... potom nie sú Moji. ... Nech vás Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=Srh5S5MXlms
Public domain