Hermenegild
Prvú augustovú nedeľu si uctievame Boha Otca.