11:44
NBP oswaja z płatniczymi implantami podskórnymi ! ! !More
NBP oswaja z płatniczymi implantami podskórnymi ! ! !