Clicks18
lv.news

Lielas nepatikšanas: Tagad Franciska tik daudz slavētā “nabadzība” kļūst par realitāti

Tēvs Huans Guerrero, Vatikāna ekonomikas sekretariāta prefekts, nosūtīja 8. maija vēstuli, kurā lūdza visiem Romas kurijas diktatoriem pārskaitīt naudu Apustuliskā Krēsla patronimitātes pārvaldei (AKPP).

Citiem vārdiem sakot: Romas kurijas nauda ir jāglabā vienīgi AKPP, Vatikāna investīciju bankā, nevis ārvalstu finanšu iestādēs, pat ne Vatikāna bankā.

Vēstule tika publicēta vietnē MarcoTosatti.com (7. jūlijs). Pēc Tosatti domām, tas nozīmē, ka Svētajam Krēslam “ir ārkārtīgi nepieciešama likviditāte”. AKPP maksā Vatikāna darbinieku algas.

Turpmāk daļa no plāna varētu būt arī pārdot Vatikāna banku un pārvērst AKPP par vienīgo Vatikāna finanšu institūciju.

#newsRuadbbjmni