Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks320
RYCERKACHK
1

:) Święcenia w Instytucie Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana

Początkiem lipca w seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana odbędą się święcenia kapłańskie, których udzieli kard. Raymond Leo Burke, patron Suwerennego Zakonu Maltańskiego. Święcenia diakonatu przyjmie siedmiu kleryków, 11 otrzyma święcenia kapłańskie. Pamiętajmy o nich w modlitwie!

Początek lipca w seminarium św. Filipa Neriusza to „wielki tydzień”, w trakcie którego jego wychowankowie otrzymują święcenia. W tym czasie 17 seminarzystów zostanie obłóczonych i otrzyma tonsurę, 48 otrzyma święcenia niższe, a ośmiu święcenia subdiakonatu.

Siedmiu kleryków otrzyma święcenia diakonatu, po czym rozpocznie służbę Kościołowi. 11 diakonów otrzyma z rąk kardynała Raymonda Burke’a święcenia kapłańskie.

Duchowni należący do Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana stowarzyszenia życia apostolskiego podległego Stolicy Apostolskiej pełnią posługę duszpasterską m.in. we Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i w Afryce. Instytut powstał w roku 1990 w Gabonie dzięki księdzu Gillsowi Wachowi oraz ks. Philippe Mora, należący do niego duchowni sprawują liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Pamiętajmy o modlitwie za kandydatów do święceń!

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzania Swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do Swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo Swoje”.

Oto, przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz wysłać robotników na żniwo Swoje, wyślij godnych kapłanów do świętego Swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do Swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem Swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas, postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili nas do wiecznie błogiego połączenia się z Tobą.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


mat

www.pch24.pl/swiecenia-w-ins…
RYCERKACHK
Msza prymicyjna w formie nadzwyczajnej -
Późna wiosna to tradycyjnie czas święceń kapłańskich w polskich diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Jak co roku niektórzy z neoprezbiterów odprawiają Msze święte z błogosławieństwem prymicyjnym w starszej formie rytu rzymskiego.

Jednym z nich będzie ks. Wojciech Baran z Archidiecezji Krakowskiej. Jego trydenckie prymicje będą miały miejsce w kościele …More
Msza prymicyjna w formie nadzwyczajnej -
Późna wiosna to tradycyjnie czas święceń kapłańskich w polskich diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Jak co roku niektórzy z neoprezbiterów odprawiają Msze święte z błogosławieństwem prymicyjnym w starszej formie rytu rzymskiego.

Jednym z nich będzie ks. Wojciech Baran z Archidiecezji Krakowskiej. Jego trydenckie prymicje będą miały miejsce w kościele św. Krzyża w Krakowie, podczas Mszy w najbliższą niedzielę (12. czerwca) o godz. 19.15.

Zachęcamy także innych młodych kapłanów do nadsyłania informacji o swoich Mszach prymicyjnych w NFRR na nasz redakcyjny adres mailowy. - www.unacum.pl/…/msza-prymicyjna…