18:15
Coburg
41.5K
Slovanstvo a svet budúcnosti O čo dnes v Európe ide? O čo sa bojuje? Úmysly vojnových podpaľačov bývajú často skryté a kamuflované, pretože v rámci diabolskej taktiky "rozdeľ a panuj" ťahá pravda …More
Slovanstvo a svet budúcnosti

O čo dnes v Európe ide? O čo sa bojuje? Úmysly vojnových podpaľačov bývajú často skryté a kamuflované, pretože v rámci diabolskej taktiky "rozdeľ a panuj" ťahá pravda za veľmi krátky koniec. Ruský národ dnes bojuje hlavne za všekých nás Slovanov a v neposlednom rade za celú kresťanskú civilizáciu. Myšlienka slovanskej vzájomnosti je historická ale aj veľmi súčasná. Preto protivník sa snaží v prvom rade rozložiť túto myšlienku a povedomie. Žiaľ darí sa mu to, nás Slovákov nevynímajúc - až do tej miery, že v mene "slobody a demokracie" zbraňami podporujeme bratovražednú vojnu u našich východných susedov. Ak sa pozrieme aj ku nám domov, je žalostné, koľko tzv. Slovákov je ochotných slúžiť nepriateľom Boha, pravdy a vlastného národa. Predajú aj vlastnú mater za milostivý úškrn v Bruseli alebo Bielom dome, nás majú za dezolátov a našu vlasť za nejakú "krajinu", ktorá už ani nie je naša - môžeme hovoriť už len o akomsi nami obývanom "území". Človeka až desí, koľko Slovákov podlieha vírusu nenávisti a podliactva voči vlastnej krvi a vlastnej histórii, a do akého duchovného a národného marazmu nás zavliekla naša slabá ostražitosť, ľahostajnosť a zbabelosť.
dominikguzman
A ten nemecký originál už neexistuje, že to mohli preložiť len z tej staroruštiny?
dominikguzman
Ja len preto, že preklady by sa mali robiť hlavne z originálov, a nie iných prekladov.
Freddy Gargamel
Nemecký originál existuje v tlačenej forme, vyšiel niekedy v 20. rokoch minulého storočia. Aj keď v podstate sa jedná o dve rôzne verzie, ruskú a nemeckú, ktoré sa od seba dosť odlišujú. Tá ruská verzia bola vraj dosť upravovaná pre potreby ruského publika (a zámery vydavateľa).
dominikguzman
Tak na to by bolo potrebné potom prihliadať tiež, ono si myslím, že mentálne už aj tak sme trošku inde, než boli Nemci alebo Rusi v tej dobe, čiže bolo by vhodné posúdiť, ktorá verzia je pre Slovákov vhodnejšia. Ale aj tak, keď originál bol napísaný v nemčine, tak som za to, aby sa prekladala nemecká verzia a nie ruská, najmä ak je tá nemecká verzia dostupná. Ona sa stále dá jazykovo …More
Tak na to by bolo potrebné potom prihliadať tiež, ono si myslím, že mentálne už aj tak sme trošku inde, než boli Nemci alebo Rusi v tej dobe, čiže bolo by vhodné posúdiť, ktorá verzia je pre Slovákov vhodnejšia. Ale aj tak, keď originál bol napísaný v nemčine, tak som za to, aby sa prekladala nemecká verzia a nie ruská, najmä ak je tá nemecká verzia dostupná. Ona sa stále dá jazykovo aktualizovať predsa a doplniť poprípade vysvetlivkami.