Maria Dubovska
1233.9K
ekans and 2 more users link to this post
snakee
Pepík
ceskoslo
Dík za vklad. Odstrašující příklad toho, kam až se člověk může dostat, když se nedrží zjevených a předávaných pravd. Znám to velice dobře z vlastní zkušenosti. Jsou to hrozně nebezpečné věci a v žádném případě se nejedná o žádné dary Ducha svatého, nýbrž o hysterickou indukci.
2 years ago

Aha. Tím je to vysvětlené. Ratatatatr. 😀More
ceskoslo

Dík za vklad. Odstrašující příklad toho, kam až se člověk může dostat, když se nedrží zjevených a předávaných pravd. Znám to velice dobře z vlastní zkušenosti. Jsou to hrozně nebezpečné věci a v žádném případě se nejedná o žádné dary Ducha svatého, nýbrž o hysterickou indukci.

2 years ago


Aha. Tím je to vysvětlené. Ratatatatr. 😀
Petr Klobouk
Vicka je už dlouho nemocná.....
alino
Petr Klobouk 21:54
Zdá se mi, že Vicka skoro nepustila Gospu ke slovu!
O čem asi mluvily...
Divadélko jak vyšitoMore
Petr Klobouk 21:54
Zdá se mi, že Vicka skoro nepustila Gospu ke slovu!
O čem asi mluvily...

Divadélko jak vyšito
Petr Klobouk
Zdá se mi, že Vicka skoro nepustila Gospu ke slovu!
O čem asi mluvily....:
snakee
tradyrespect
Spolek čarodějnic se k tomu hlásí?
Samson1
ČÍM NÁS JINÍ POSUZUJÍ
1/ Módnost – Nechat člověka dozrát (to je jejich příklad)
2/ Citovost – Podoba vztahu mezi mužem a ženou. Citovou stránku rozvíjet. Člověk je duše i tělo. Naše ruce jsou hromosvodem Ducha svatého. Při modlitbě ležíme – modlitba celým tělem. Odhodlanost. Mezi Bohem a mnou můžou padnout intimní slova. Dar slz. Jsme Boží děti.
3/ Hysterie Stadión. Když padne gól zahřmí …More
ČÍM NÁS JINÍ POSUZUJÍ

1/ Módnost – Nechat člověka dozrát (to je jejich příklad)
2/ Citovost – Podoba vztahu mezi mužem a ženou. Citovou stránku rozvíjet. Člověk je duše i tělo. Naše ruce jsou hromosvodem Ducha svatého. Při modlitbě ležíme – modlitba celým tělem. Odhodlanost. Mezi Bohem a mnou můžou padnout intimní slova. Dar slz. Jsme Boží děti.
3/ Hysterie Stadión. Když padne gól zahřmí a zaburácí. Proč nemůžem takto chválit Pána. Láska zná – nebo přesně odhadne. Každé společenství by mělo dozrát.
4/ Fundamentalismus – Blud odsouzený církví. Doslovné hápání a vysvětlování Písma.
5/ Iluminismus – Tento člověk se stáhne a čeká jen na Pána, na osvícení a výklady. Člověk opustí přirozenost, ale přirozenost je základ působení milosti.
6/ Duševní labilita- Lidé potřebují vedení individuálně
7/ Obnova stojí jen na charismatech – Nezaměňovat prostředek za cíl. Je to ujeté. Cílem je prohloubení modlitby, lásky k bližním, přítomnost Ježíšovy v nás.
8/ Elitarismus – Duchovní pýcha.Matka Tereza je příklad. Je nutná pokora obdarovaných. Svatí tak dlouho skrývali charismata až to nebylo možné dále ukrývat. Je nutná vděčnost za dary a prohloubení lásky. Všechno dělat skrze Krista, s Kristem a v Něm.

9/ Duch svatý je akktér, vše musí vycházet z jeho činnosti a působení.
10/ Záppal ohněm – Musí se přikládat. Ohniště je modlitební společenství, svátosti, modlitby. Oheň nejvíce hoří, když jsou jednotlivé polínka blíž k sobě a navzájem si předávají žár. Rozházená polínka hasnou. Zdravé mezilidské vztahy jsou sjednocováním. Opačné, rozptylováním.


(Označením červeně bych označil jejich jednání, ale neosuzoval bych je. Kidně bych se s nimi pomodlil, ale jsou chvíle, kdy je třeba jít jen do komůrky svého srdce. Jinak takový příklad, když není výklad je pro nevěru, někdy raději pronést pár srozumtelných slov. Nitro člověka se vzdělává a rozum je bez užitku.)
Ostrik
Cenné informace. Škoda, že zapadnou, většina lidí zde má spíše světské zájmy. Neudrží v hlavě, co je pro ně důležité. 🤗
Frog
Na Gloria TV se často objevují podvodná mariánská zjevení převzatá z periodika M Rosa.
Z M Rosy se stal satanův nástroj, jak dostat pokud možno i vyvolené do věčného zatracení! Přestal jsem ten plátek číst někdy v roce 1994, když mi bylo jasné, že Tono Selecký nemá patřičné teologické vzdělání, aby mohl články o zjeveních přebírat a komentovat. Hraje opravdu velmi nebezpečnou hru na …More
Na Gloria TV se často objevují podvodná mariánská zjevení převzatá z periodika M Rosa.

Z M Rosy se stal satanův nástroj, jak dostat pokud možno i vyvolené do věčného zatracení! Přestal jsem ten plátek číst někdy v roce 1994, když mi bylo jasné, že Tono Selecký nemá patřičné teologické vzdělání, aby mohl články o zjeveních přebírat a komentovat. Hraje opravdu velmi nebezpečnou hru na nejvyšší úrovni! Uvedu jen pár poznámek ohledně Amsterodamu a Medjugorje.

Ida Peerdeman z Amsterdamu neměla žádná zjevení, ale jedná se o tzv. "channelling", komunikaci se záhrobím, kdy k ní promlouvají mrtvé duše a démoni. Ona mate věřící veřejnost, protože ďábel občas vypustí nějakou pravdu, ale celý jeho záměr je svést z pravé cesty i vyvolené a připravovat je na přijetí New Age a Antikrista. Je to přesná kopie ruského Vissariona, o kterém jeho knězi tvrdí, že je to reinkarnový Kristus, který byl kdysi Ježíšem. Peedermanová zase tvrdí, že de Vrouwe van alle Volkeren (Žena všech národů), která byla kdysi Marií, se reinkarnovala do Marie-Paule Giguère, zakladatelky Mariiny armády. S Pannou Marií to nemá nic společného, je to uctívání egyptské bohyně Isis, neboli řecké Artemis, neboli naší a ruské bohyně Matky země Makoš. Je to karikatura křesťanství, Žena je postavena na obraze před kříž (pravá Panna Maria nikdy před křížem nestála, ale klečela), aby tak zakryla Ježíšův význam. V pravých zjeveních nikdy nestála na zeměkouli jak bohyně Matka země. A potom je to rouhání, ta Žena má probodané ruce, jako by byla ukřižovaná místo Ježíše. I ta modlitba je satanská, vzývající Ženu všech národů, která byla kdysi Marií. A ta údajná "zjevení" směřují k identitě 'Žena všech národů = Žena všech náboženství'. Neříká to nikomu nic? OSN = Organizace spojených národů = Organizace spojených náboženství.

Podívejte se na pár vysvětlujících odkazů, a uvidíte, že Amsterodam je v příkrém protikladu k Fatimě a ke zjevením sv. Faustiny.

Problems with the Amsterdam visions and Ida Peerdeman
www.theotokos.org.uk/…/amsterdam-probl…

The Lady of All Nations
unravelingtheweb.com/…/Lady_of_All_Nat…

Claims of Private Revelation: True or False?
www.catholicplanet.com/apparitions/false01.htm

Petition against the ecclesiastical recognition of the "apparitions"
and "messages" to Ida Peerdeman in Amsterdam
www.unitypublishing.com/Apparitions/BezwaarEngelsMa…

Podle ovoce poznáte strom. Stačí se podívat na fotky, jak vypadali medjugorští vizionáři na
začátku zjevení a jak vypadají nyní: Ivan dnes - připomíná spíš člena politbyra ÚV KSČ, Jakov dnes - vypadá jak hospodský ožran, Vicka dnes - neandertálská ježibaba. Je toto plod dobrého ducha? Jsou to dnes naprosto bezduché tváře, a jako stroj naprogramované, ze sebe každý den soukají jako tantrický kafemlejnek podvržená mariánská poselství. Stále dokola jedno a to samé, nic nového, všechno na jedno brdo. Ale žije se jim dobře. Ivan hlásá chléb a vodu, a sám se vozí v mercedesu za kolik miliónů. Za ženu má nejkozatější americkou krásku - Miss Massachusetts beauty queen. Tu rozhodně netrápí dnešní Ivanův ksicht - hlavní jsou $$$, a těch mají z velkolepých televizních show jako šupek.

Když jsem se vrátil v roce 1990 ze zájezdu do Medjugorje a přivezl jsem si na památku dřevěný obrázek „Gospy“, a doma jsem si ho prohlížel, myslel jsem zprvu, že se mi při přepravě ušpinil. Panně Marii nebyly vidět nohy. Tak jsem nejprve zkoušel ho umýt, když to nepomohlo, zkoušel jsem jemné škrabání nožem. Zase nic. Tak jsem nakonec nadával na podvodné místní pouliční prodejce, že nabízejí zmetkové suvenýry. Jaké překvapení, když jsem slyšel zasvěcené vysvětlení exorcisty pátera Martina: V Medjugorje se zjevuje ďábel s kopyty. Proto nohy nejsou vidět. Ďábel se nedokáže totiž nikdy plně impersonifikovat. Tyto úkazy byly známy z předpotopní doby, např. sfingy nebo mořské panny. Jednom část těla je lidská, a zbytek je zvířecí.

Malachi Martin: Medjugorje - The Great Marian-Catholic Apostasy

www.youtube.com/watch

Kdo zná třetí tajemství Fatimy, má klíč k vysvětlení současných událostí. Jediným člověkem na světě mimo Vatikán, který toto tajemství znal (kromě sestry Lucie), byl jezuita Pater Malachi Brendan Martin. Páter Martin začínal ve Vatikánu jako osobák Augustina kardinála Bey, který ho dostal do velmi vysokých pozic: stal se poradcem tří papežů, účastnil se několika konkláve a byl přítomen celému 2. vatikánskému koncilu. Měl takovou moc, že většina kardinálů ve Vatikánu před ním panáčkovala. Byl exorcista a inkvizitor vzácného formátu, s nadáním, jaké měl snad jen Ignác z Loyoly. Kardinál Bea jej v padesátých letech pověřil osobním stykem se sestrou Lucií. Když se mu ale otevřely oči a pochopil, co s v roce 1958 ve Vatikánu stalo, kam vedl pozdější 2. koncil, a že jeho přímý nadřízený kardinál Bea je zednář, opustil Vatikán a utekl do Ameriky. Jako kněz byl ale vázán přísahou, a nesměl veřejně 3. tajemství prozradit. Byl častým hostem v rozhlasové stanici Art Bell Interviews, kam když telefonoval, a padla jen zmínka o 3. tajemství, byla okamžitě zapínána rušička, jak ji všichni pamatujeme z časů totality při poslechu radia Svobodná Evropa, anebo bylo telefonní spojení úplně přerušeno. Ale toto se stalo v devadesátých letech v USA!!! Jenže Američani, kteří rušičky nikdy nezažili, to nepoznali a mysleli, že byla nějaká porucha v Art Bell studiu.

Malachi Martin talks about the 3rd Secret of Fatima and 3 Days

www.youtube.com/watch
Letztes Interview mit Malachi Martin (Geheimdienst des Vatikans)
finanzcrash.com/forum/read.php

Poté, co páter Martin začal zveřejňovat nepřímo obsah 3. tajemství na Art Bell, stal se pro oficiální Vatikán velmi nebezpečný. Ke konci života byl už na invalidním vozíčku, a zednáři mu nachystali smrt, jaká je vidět jen v hororových filmech: někdo do vozíčkáře strčí, a rozjetý vozíček se řítí dolů po schodech, převrací se, až si invalida rozbije lebku o kamenné schody. Rok po jeho smrti zveřejnil Vatikán podvržený obsah 3. tajemství jako oficiální.
Frog
Každý má právo na svůj názor, nicméně vše má své hranice, a natáčení takových perverzních propagačních videí, jako ono s názvem „Nádej pre svet“ od autora Seleckého, zveřejněného na gloria.tv/ro52BSmnSqa/ , se nedá nazvat jinak než zločinem. Rusko má být náš vzor? Nikde na světě není taková segregace a rozdíly mezi lidmi jako v Rusku. U nás jsme zvyklí, že různých fórech nemusíme s …More
Každý má právo na svůj názor, nicméně vše má své hranice, a natáčení takových perverzních propagačních videí, jako ono s názvem „Nádej pre svet“ od autora Seleckého, zveřejněného na gloria.tv/ro52BSmnSqa/ , se nedá nazvat jinak než zločinem. Rusko má být náš vzor? Nikde na světě není taková segregace a rozdíly mezi lidmi jako v Rusku. U nás jsme zvyklí, že různých fórech nemusíme s názory druhých souhlasit, můžeme se i hádat, ale v Rusku toto možné vůbec není. Tam na podobných fórech jsou účastníci zastupující různé názory jako disjunktní množiny, oni se nejen mezi sebou nemohou domluvit, ale oni se nemohou mezi sebou ani přít ani hádat, protože každý žije v jiném světě a vůbec si nerozumějí. Je to úplný Babylon a zmatení jazyků. Je to totálně atomizované společnost, hrůza, o které našinec většinou nemá ani nejmenší ponětí. Doporučuji každému, aby zavítal na několik ruských diskusních fór, a pochopí ihned, o čem mluvím.

Naše zem je celá zaplavená ruskými barbary. Ti budou tvořit pátou kolonu zájmu Ruska na našem území. Skupují tu domy, podniky, mají podplacenou většinu úředníků naší státní správy. Zeptejte se v kterémkoli potravinovém supermarketu security, s čím mají největší problémy. A řeknou vám, že nestačí hlídat Rusáky, jak s jejich asiatskými barbarskými zlozvyky pootvírají uzavřená balení, čuchnou, co je tam, a pak do dají zpátky. Našinec potom koupí zkažené a zdraví nebezpečné potraviny.

EuroSodoma u nás vytvořila bezpočet žebráků a bezdomovců. Naštěstí jsou toho ušetřeny děti. Rusko je ale země, kde zítra znamená včera. Čtyři milióny dětských bezdomovců, žebrajících po ulicích, a velká část z nich žijící v kanálech. Následné dokumenty z Ruska jsou opravdu otřesné.

Дети Лениградского (The Children Of Leningradsky)

www.youtube.com/watch

These Russian Street Kids have Been Totally Cheated of Childhood

www.youtube.com/watch

"Не Равнодушие" - Беспризорныe дети улиц

www.youtube.com/watch

Ach, ta podobnost mezi podpálením Říšského sněmu a teroristickými útoky v Rusku v letech 1998-99. Aneb, jak se Putin k moci dostal:

Vladimir Putin Full Length Documentary: The Putin System
www.youtube.com/watch

How Vladimir Putin came to power (full documentary) Russia
www.youtube.com/watch

A jedna dobrá detektivní story, jak se tyto teroristické útoky dobře maskovaly a co se jimi sledovalo:

MUST SEE DOCUMENTARY BANNED BY PUTIN
www.youtube.com/watch

Rusko je z hlediska fatimského proroctví chápáno bič národů, pokud se nepodaří jej obrátit. Mnozí si naivně mysleli, že rozpadem SSSR je toto nebezpečí navždy zažehnáno. Poslechněme si však slova fatimské Lucie, která pronesla těsně těsně po pádu Berlínské zdi:

„Laßt Euch nicht täuschen durch die Ereignisse, die in Europa Platz greifen: Dies ist eine Täuschung! Rußland wird nicht bekehrt werden, bis Rußland die Geißel für alle Nationen wird. Rußland hat die Geißel zu sein, um alle Nationen zu schlagen. Rußland ist das Werkzeug, das der Ewige Vater gebrauchen wird, um die Welt zu bestrafen: Denn Rußland wird den Westen überfallen, und mit Rußland wird China in Asien einfallen. Meine Worte werden verdreht. Die Oberen in der Kirche und die Priester tun dies, um unsere Kinder zu verwirren und sie glauben zu machen, der Weltfriede sei gekommen, und die Bekehrung Rußlands sei da. Dies ist nicht der Fall. Die Welt befindet sich in großer Gefahr. Wenn die Welt nicht umkehrt, wird sie in einem schmerzlichen Krieg hineingestürzt werden. Die Wende in Osteuropa führt nicht zum Frieden!“ (aus dem Buch von Dr. Helmut WALDMANN)

Nenechte si vymývat mozky válečnými štváči, jsou to všechno satanské lži! Zírám jen, jak jsou lidi naivní a čtou každý blábol z pochybných časopisů, jako je okultní OngoNet. janka cpž odtud cituje článek

orgo-net.blogspot.cz/…/jaderne-strely-…

Rusko varuje: „Válečný stav“ již existuje, protože jaderné střely UK jsou připraveny k prvnímu úderu
www.whatdoesitmean.com/index1846.htm
March 14, 2015
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers

Překlad: OrgoNet

Snažte se vždy vystopovat originální zdroj, odkud byl ten či onen článek převzat. To napoví hodně. Vysvětlení, kdo Sorcha Faal je, dává ona sama na svých stránkách, plných zednářské symboliky.

www.whatdoesitmean.com/index7381.htm

Považuje se za Matku představenou stejnojmenného okultního řádu, pocházejícího ze starého Babylona. Otázka, kdo je ve skutečnosti Sorcha Faal, se již celé desetiletí skloňuje ve všech světových jazycích. Všem je tato osoba záhadou, a má se za to, že je to ve skutečnosti transvestita David Booth – autor okultních nesmyslů - převlečený za ženskou. Jiní ji označují za Aškenazi Židovku pocházející z Leningradu, která utekla do USA a žije v Las Vegas, kde propaguje sionisticko-kabalistický feminismus. Jedno je ale jisté: Kam se na ni hrabe Mata Hari! Tato satanistka a čarodějnice to hraje na všechny strany: má kontakty s KGB, CIA i Mossadem, které se koneckonců spojují v jednom světovládném tajném centru. A ona má za úkol rozeštvávat a připravovat na válku obě strany: západním čtenářům bude tvrdit, že UK připravuje jaderný úder proti Rusku, a východním čtenářům bude zase namlouvat, že Rusko podnikne jaderný útok proti USA.
One more comment from Frog
Frog
Zase to nechutné mlžení ohledně režisérky Piussi. Cituji: "Režisérka Zuzana Piussi vytvorila zo slovenskej národnej identity čistú karikatúru, a urobila to rukami ľudí, ktorých si vybrala,a a vybrala si ľudí, ktorí akoby boli z jedného cesta." Já se ptám: koho si měla vybrat? Ona se přece obrátila na vrcholné představitele národoveckého hnutí, nechala je volně promluvit a nikomu nekladla …More
Zase to nechutné mlžení ohledně režisérky Piussi. Cituji: "Režisérka Zuzana Piussi vytvorila zo slovenskej národnej identity čistú karikatúru, a urobila to rukami ľudí, ktorých si vybrala,a a vybrala si ľudí, ktorí akoby boli z jedného cesta." Já se ptám: koho si měla vybrat? Ona se přece obrátila na vrcholné představitele národoveckého hnutí, nechala je volně promluvit a nikomu nekladla nepříjemné dvojsmyslné otázky pod pás. Tohle si musejí vyřídit národovci mezi sebou, koho si zvolí do svého čela. Pokud tam předseda Matice slovenské Tkáč třepe, že si nechal udělat testy DNA, a zjistil, že jeho rodina žila na Slovensku už před dvaceti tisíci lety, dále národovci uznávaný historik Ďurica se nechá slyšet, že "Hitler bol odkojený mliekom slovenskej dojky a preto mal rád Slovákov," a konečně Šubjaková podporovaná Seleckým tam předvádí spiritismus, tak ať záměry režisérky byly jakékoli, na podstatě věci to nic nemění, že ostudu Slovensku udělali národovci sami.

Jediné, co vyznělo z úst národovců pozitivně, je to, že Slovák dnes není na Slovensku pánem. A vy, pánové Selecký a Čarnogurský, věříte tomu, že Rus je dnes v Rusku pánem, když dáváte Rusko za vzor? Vždyť přece musíte vědět, že v ruské Dumě sedí stále usurpátoři z roku 1917 a jejich potomci! Stejná krevní skupina, která nás posílala za totality do kriminálů a topila nás v absurdních politických procesech! Naštěstí v Rusku přežilo i těch 70 let bolševismu malé procento lidí, kteří jsou kupodivu normální. Pár jejich komentářů k tomu, kdo je dnes v Rusku pánem, jsem vybral při příležitosti uvedení nové ruské nacistické hymny, jejímž autorem je Josif Davydovič Kobzon. Je to bolševik a nositel asi čtyřiceti sovětských státních vyznamenání, medailí a titulů, mezi jiným nositel Státní ceny SSSR, ceny Leninského komsomolu, ceny KGB za tvůrčí přínos k uvědomělé výchově sovětských občanů. Brežněv ho osobně povýšil na národního umělce SSSR. Ovládá perfektně hebrejštinu a v ní i zpíval (ne ovšem na území SSSR, tam by to bylo nápadné, takže jen na zahraničních turné). Ostatně celý jeho životopis je na en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kobzon. Na tom videu, co dávám odkaz, je vidět mezi poslanci Dumy, kamera jej často zabírá v detailu, a je to ten nejzdegenerovanější, nejodpornější a nejnelidštější ksicht v celé Dumě. O těch poslaneckých ksichtech ostatně výstižně vypovídá jeden z komentářů, která uvádím na konci: "Ни одного человеческого лица в зале." A potom další komentář poukazující na to, že to nejsou Rusi, co dnes v Rusku vládnou: "Чему тут удивляться? В думе сидят дети и внуки предателей."

Vidím v tom jen další krok Sionistů v přípravě Ruska na 3. světovou válku, která bude podle jejich Protokolů po zneužití Ruska a jeho konečné porážce (tak jak tomu bylo předtím s Německem) tím posledním krokem k dosažení finálního cíle - jedné víry, jedné měny a jedné světovlády.

«Избранникам русского народа» («Гимн Государственной думы»)

Исполнение гимна в Государственной думе (2013) Россия 24

www.youtube.com/watch

Избранникам русского народа

Вам, избранникам народа,

Русь челом бьёт до земли!

Вольной волюшки желанной

Вы нам знамя принесли.

Долг священный, долг высокий

Шлёт вас Родина свершить —

Путь широкий обновленья

Ей открыть и освятить.

Знаньем, правдою засеять

Света ждавшие поля…

Да воспрянет к жизни новой

Днесь свободная земля!

Das Lied der Deutschen

Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang –
Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!
Danach laßt uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand –
Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland!

BEST COMMENTS:

* Немецкий лучше... Кабзон - бездарь....

* блогосфера все нацистские гимны знает. интересно то как.

* Как страну с колен поднять? Взять вас всех и нахуй слать.

* Какая страна, такая и дума вместе с гимном.

* это конец))))

* Худший гимн в истории.

* ГОСПАДИ СПАСИ РОССИЮ!!!

* Вы, суки, никак, забыли, чем кончила первая дума?

* Идиотизм

* понятие стыд этим избранникам не ведомо...а Кобзон вообще позорник...

* пиздец на хуй блять челом им бьют сука попадитесь только твари

* всех расстрелять и повесить!

* "... Русь челом бьет до земли..."? Это что за жополиз написал?

* Ни одного человеческого лица в зале.

* Молодцы! Только два недостатка - рано родились и долго живут.

* Вот упыри

* Цирк ушёл, а клоуны остались.

* Чему тут удивляться? В думе сидят дети и внуки предателей.

* Немецкий вариант мне больше нравится, ну правда!

* КАРИКАТУРА ! Как и вся сраная эРэФия! (не путайте это говно с Россией. Ее по-прежнему у нас нет. Нет с 1917 г.)

* ТУТ СЛОВ НЕТ... !!! Я В ШОКЕ!

* Коммунист Зюганов поет фашистский гимн, это уже что то запредельное.

* Ну как бы Путин официально выражал огромное уважение к фашизму и Третьему Рейху. Посмотрите с ним интервью на эту тему, он очень сильно "болеет" за такое.
Maria Dubovska
To vážne henten Sígl rozdáva nejaké povolenky v Litmanovej? To je akože vtip? Už fakt mi ostáva rozum stát v týchto prípadoch. A vraj to mám brat jak hotovú vec, že proste je to tak. Ešte mam snad padnut pred ním na zadek lebo čo. A vraj kde je tá falošná cirkev, kde len je. No rovno pod postelou.
Co je ten Sigl vlastne. To má najradšej týchto čo pasú všade a nikde.
Anton Selecký
Ružena
Za Pátrom Siglom stoja mocní tohto sveta a on len koná čo má prikázané. Božie dielo to nie je.
Maria Dubovska
Ja si myslím pán Selecký, že od Piusii nemáte daleko. figurky , ktoré predstavujete Vy (pošahaní vizionari, komunisti, moslimskí teroristi, kotlebovci a i) nemajú daleko do typov, ktoré obsadila Z. Piussi, akurát že ona ich zaradila tam kam patria, do panoptika, kdežto vy sa snažíte ich prezentovat jak niečo čo je uplne v norme, ba naopak hodné nasledovania.