Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“

Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“

Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho


Jedna z vlastností nekonečnej Božej lásky je: bohato odmieňať i najnepatrnejšiu pozornosť z našej strany. Javí sa to krásne najmä pri úcte k Božskému Srdcu.

Nosiť jeho medailónik, vyvesiť jeho obraz v dome, umiestniť sošku sa ti zdá detsky naivné, malicherné, bezvýznamné. A on ti predsa neváha sľúbiť i dať za tento bagateľ svoje požehnanie.

„S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“

Sme kresťania chlapského razenia, nedáme nič na amulety a talizmany, ale zato veríme v Božiu lásku, ktorá bohato odmieňa i najnepatrnejšie dobré skutky.

Predsavzatie: Vhodne si niekam umiestnim obraz Božského Srdca Ježišovho.

Ján Augustín Beňo, Deň čo deň
Pripravil: A. Čulen
Prisľúbenie Božského Srdca Ježišovho: „S hojnosťou rozlejem svoje požehnanie po všetkých miestach, kde sa zavesí a uctí obraz môjho Božského Srdca.“
Anton Čulen shares this
711