Clicks173

ODKRYCIA RAPORTU ŚLEDCZEGO W SPRAWIE PANDEMII COVID-19 Oficerów Francuskiej Armii Rezerwowej

woj_tek
1
Linki: WHAT ON EARTH IS GOING ON? ~ GROUNDBREAKING Claire Edwards Presentation LIVE [Age Of Truth TV] [HD] www.youtube.com/watch DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka…More
Linki: WHAT ON EARTH IS GOING ON? ~ GROUNDBREAKING Claire Edwards Presentation LIVE [Age Of Truth TV] [HD] www.youtube.com/watch DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka o Dewach Mistrzowskich Kryształów już przetłumaczona! zbieramy na drukarnię!) PayPal na www.samoswiadomi.pl samoswiadomi.pl Link do zrzutki: zrzutka.pl/s7g5ka DZIĘKUJEMY! Zrzutka jest z cegiełkami dającymi upust na książkę. Fundusze są bardzo potrzebne! Inne książki w przygotowaniu- wiele w tematyce potrzebnej do budowy LUDZKIEGO systemu przyjaznego ŻYCIU. DISCLAIMER Jako SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi opiniami prezentowanymi przez naszych gości i prelegentów oraz w tłumaczonych materiałach i wiadomościach. Mamy otwarte umysły i zajmujemy się badaniem rzeczywistości i poszukiwaniem Prawdy, co jest podstawową potrzebą i prawem każdej ludzkiej istoty. Szanujemy prawo każdego człowieka do wolności słowa, myśli i przekonań oraz poszukiwania Prawdy, sami również korzystając z tego Prawa.