Clicks321
TerezaK
1

Laudetur Iesus Christus.

Petrvs Romanvs Fidelis
5h.

Laudetur Iesus Christus.

Dejiny Cirkvi nám ukazujú, že Cirkev treba brániť slovom aj skutkom. Robili to Cirkevní otcovia, robme to aj my.Treba brániť Učenie Cirkvi, magisterium a dogmy, proti bludom, ktoré šíria nepriatelia Katolíckej Cirkvi hoci sú prestrojení za Kristových kňazov. Za vlkov v ovčom rúchu.

Ja som nikdy nesúdil, ale keď ukážete na herézu v Cirkvi a kričíte proti nej a niekto vám hovorí, že súdite a to nemáte, tak ten človek nepozná učenie Cirkvi ,nevie rozoznať, čo je obrana Cirkvi a čo súd.

Keď bola Cirkev napadnutá z vnútra stačí na obranu modlitba? Modlitba je veľmi dôležitá aj za nepriateľov Cirkvi, ale je čas postaviť sa na obranu Cirkvi nie len v tichosti modlitby ale aj skutkami, treba kričať Pravdu.

Buďme Máriini levi.

Pán to očakáva !!!

A modliť sa za Jorge Marìa Bergoglia ?!! Za muža, ktorý vyznáva diabla, je spojený s kabalou, ktorý uzurpoval Petrov trón, aby pripravil cestu pre Antikrista, ktorý udáva smer neoarianizmu a popiera Božstvo Ježiša Krista, ktorý prekrúca evanjelium a vytvoril svoje vlastné, ktorý ničí Cirkev vymazáva meno Boha Ježiša Krista, ktorý znesvätil oltár a

pozval naň Satana, ktorý hovorí, že Nebeská Matka nie je panna a že je meticcia, ...modlite sa, ale dobre viete, ako skončí falošný prorok a už tým, že popiera Ježiša Krista ako Boha a ani o ňom nehovorí, len o ekológii o matke zemi je podľa písma Antikristom.

Preto, modlíme sa za nepriateľov, áno treba sa modliť za obrátenie hriešnikov, ale tak, ako kedysi Izraeliti bojovali za obranu svojej viery a Boh to od nich očakával bude očakávať, že aj my budeme brániť Baránkovu nevestu.

Sme na konci dejín, ča

s sa završuje, hodina odbila posledným úderom.

Stále vám píšem a často, ... pripravujte sa na stretnutie s najdokonalejšou Láskou, osobný súd je blízko, súd vášho svedomia. Amen.

A ja som toho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
facebook.com/login/
didimos
Ano, přesně tak !!