Krystian N.
2868

Rzym dokona apostazji i stanie się siedzibą Antychrysta

Reformy Vaticanum II rozpoczęły w Kościele ruch, który doprowadzi do odejścia Watykanu od Kościoła katolickiego i zniesienia katolickiej Mszy Świętej. Trzecia Tajemnica Fatimska przepowiada to dokładnie. …More
Reformy Vaticanum II rozpoczęły w Kościele ruch, który doprowadzi do odejścia Watykanu od Kościoła katolickiego i zniesienia katolickiej Mszy Świętej. Trzecia Tajemnica Fatimska przepowiada to dokładnie.
Kardynał Henry Edward Manning wyjaśnił w 1861 roku, że Rzym dokona apostazji, a prawdziwy Kościół zostanie zepchnięty do podziemia i będzie się wydawało, że "został zmieciony z powierzchni ziemi". Przytacza on jednomyślne zdanie starożytnych Ojców i największych teologów Kościoła w tej kwestii.
Przeciwko jednogłośnemu konsensusowi Ojców występują "teologowie" tacy jak Salza & Siscoe, którzy promują masońską eklezjologię, zamaskowaną jako katolicyzm oraz Michael Voris, który wykopał topór wojenny przeciw tradycyjnym katolikom.
Kościół soborowy" mutuje w fałszywy "kościół synodalny". Prawdziwy Kościół katolicki będzie żył tylko w Tradycji. Kiedy będzie się wydawało, że jest już za późno, prawdziwy papież zadekretuje pełne przywrócenie Tradycji w Kościele. W tym momencie synodalny "Kościół …More
Melchior Baltazar Kacperski
O bestia z głębin piekła czyli tzw papies Francisek
sługa Boży
Dokona ?
Plując na pierwsze przykazanie Boże już to uczynił !