Clicks21
vi.news

Nhà thờ bị suy tôn: Các biểu tượng vẫn bị ẩn

Các bức tranh khảm và bích họa từ thế kỷ thứ 9 và 10 ở Hagia Sophia - nơi vào ngày 24 tháng 7 đã bị chuyển thành nhà thờ Hồi giáo - vẫn được che đậy và đã bị che khỏi du khách trong gần ba tuần.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa rằng chúng sẽ có thể được nhìn thấy ngoài giờ cầu nguyện của Hồi giáo.

Tuy nhiên, vì nhà thờ bị suy tôn nên điều này đã không xảy ra.

#newsAyvanxppcg