Clicks254

Lisabonský súd: „Na Covid-19 zomrelo len 0,9% z vládou uvádzaných 17 000 obetí“

(Andre-Dias, dailyexpose.co.uk) – Lisabonský súd rozhodol, že skutočne na Covid-19 zomrelo len 0,9% „potvrdených prípadov“ úmrtí, čo predstavuje dovedna 152 a nie 17 000, ako tvrdili lživé vládne štatistiky úmrtí na covid.

Po petícii, ktorú zahájil jeden občan, bol súd v Lisabone prinútený poskytnúť overené dáta o reálnej úmrtnosti na Covid-19.

Čo prezradilo vyšetrovanie

Dokumenty prezradili, že počet potvrdených úmrtí na Covid-19 je od januára 2020 do apríla 2021 len 152, čo je drasticky nižšie číslo než 17 000 uvádzaných vládou.

Údaje pochádzajú z portugalského Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (Informačného systému úmrtných listov – SICO).

Všetky ostatné úmrtia sa zdajú byť výsledkom nesúvisiacich príčin, pričom mnohí z uvedených boli PCR testami testovaní ako pozitívni, čo opäť naznačuje, že testy sú úplne nespoľahlivé.

Kary Mullis, vynálezca PCR testu, už skôr uviedol, že testy nie sú spoľahlivé na testovanie vírusov, lebo výsledky sa dajú intepretovať tak, aby vytvárali „ilúziu“ pandémie.

Mnohé testy na covid majú vysoké prahy cyklov – väčšina je nastavených na 37 alebo 40 cyklov – čo značí, že veľké množstvo ich je falošne pozitívnych.

Spôsob, ako jednoducho vytvoriť zdanie falošnej pandémie (čísla nových prípadov, hospitalizácií aj úmrtí) iba s pomocou pochybných PCR testov, sme názorne popísali v tomto článku.

Chystajú sa viaceré súdne procesy s covidvými podvodníkmi

Táto správa prichádza, keď sa chystá konať viacero veľkých súdnych procesov s tými, ktorí sú zodpovední za covidový podvod a za presadzovanie vakcinačnej agendy, ktorá spôsobila mnohé závažné nežiaduce reakcie a úmrtí.

Dr. Reiner Fuellmich zostavil Vyšetrovací koronový výbor, ktorý dospel k záveru, že údajná pandémia Covid-19 je agenda, ktorá bola plánovaná už aspoň desať rokov dopredu.

Povedal:

„Konečný výsledok, ku ktorému chceli [WEF – Svetové ekonomické fórum] dospieť, bolo zaočkovať všetkých. Nie je to však dokonca ani vakcína. Je to experimentálna génová terapia, ktorá nebola nikdy otestovaná.“

Pre dosiahnutie zaočkovania más muselo byť vyhlásené ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, ktoré by vakcíne umožnilo získať súhlas na núdzové použitie.

Podľa Fuellmicha používaním nespoľahlivých PCR testov dokázalo WEF vytvoriť ilúziu pandémie u tisícov zjavných covidových prípadov, ktorá bola potom využitá na vyhlásenie ohrozenia verejného zdravia.

„Frankfurtská Agentúra verejného zdravotníctva neberie do úvahy nič, čo presahuje 24 cyklov zosilnenia. Drosten nastavil protokol svojho testu na 45 cyklov. Pri 35 cykloch dosahujete 97% falošne pozitívnych.

Väčšina západných krajín robila to isté a testovala v rozmedzí 40 až 45 cyklov. Môžeme si byť na 100% istí, že Drostenv PCR test vytváral len falošne pozitívnych.“


Podobne ako rozhodnutie lisabonského súdu bude zaujímavé zistiť, čo svojimi súdnymi procesmi odhalí Dr. Fruellich so svojím tímom a tiež to, ako bol v skutočnosti tento covidový podvod rozšírený.

Záver

Dr. Fuellmich a jeho medzinárodný tím právnikov a lekárov upierajú zraky na nemeckého virológa Christiana Drostena, ktorý PCR test pre koronavírus navrhol, na Lothara Wielera, riaditeľa nemeckého inštitútu verejného zdravotníctva a na mnohých ďalších.

„Toto je horšie než to, čo sa dialo v Tretej ríši. Musíme niečo robiť, pretože ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, nepoznajú žiadnu empatiu a sú extrémne nebezpeční. Zaujímajú ich len peniaze a moc.

PS: Takto je to po celom svete čo sa týka 1 a 2 vlny ich plandemie !

Autor: Andre-Dias, Zdroj: dailyexpose.co.uk
Public domain