Clicks239
olek19801

Polskie kościoły upodabniają się do zachodnich ...

Czy wyobrażacie sobie podobne rzeczy u nas w Polsce? Hmm…

==================================

==================================

Podobne imprezy można już robić w Elblągu


=================================

Ewangelicki kościół w Wieldządzu