Uzatvára Cirkev na Slovensku kompromisy so zlom? „Dúhoví kresťania“ si dávajú zraz – duchovné, či skôr „dúhové“ cvičenia, – za asistencie rehole bratov Tešiteľov na najstaršom slovenskom pútnickom mieste – v Marianke pri Bratislave!

Uzatvára Cirkev na Slovensku kompromisy so zlom? „Dúhoví kresťania“ si dávajú zraz – duchovné, či skôr „dúhové“ cvičenia, – za asistencie rehole bratov Tešiteľov na najstaršom slovenskom pútnickom mieste – v Marianke pri Bratislave!

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu: Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti

Organizácia Signum – Dúhoví kresťania dlhodobo odmieta učenie katolíckej cirkvi. Napriek tomu má mať víkendové stretnutie na mariánskom pútnickom mieste, ktoré patrí Rímskokatolíckej cirkvi. Cirkevné dokumenty niečo také vyslovene zakazujú.

Rehoľa Tešiteľov, ktorá miesto spravuje, hovorca bratislavskej arcidiecézy, ani hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska problém nevidia.

Spoločenstvo Signum – Dúhoví kresťania už niekoľko týždňov pozýva svojich fanúšikov na sociálnych sieťach na víkendovú duchovnú obnovu, ktorá sa má konať 17. až 19. mája v pútnickom dome v Marianke.

Paradoxné na tom je, že spoločenstvo Signum dlhodobo vystupuje za uzákonenie homosexuálnych manželstiev a odmieta učenie katolíckej cirkvi o manželstve a sexuálnej morálke a verejne deklaruje, že ho chce zmeniť.

Duchovná obnova, či kampaň?

Možno preto očakávať, že toto spoločenstvo duchovnú obnovu pojme ako propagáciu svojej agendy a ďalšie podkopávanie učenia cirkvi – a to všetko symbolicky práve na pútnickom mieste v Marianke.

Svedčí o tom aj načasovanie akcie.

Viac TU: "Dúhoví kresťania" si dávajú zraz - duch…

Letáčik KBS: Civilizácia v ohrození. Homosexuálny životný štýl

Letáčik KBS: Zvrhlosti ideológie rodovej rovnosti. Boh je láska a definoval, čo je dobro. Dobré je manželstvo, nie homosexuálny zväzok

Jozef Luscoň: Trojuholník smrti. Je ohraničený troma silnými skutočnosťami – neviazaným sexom, drogami a chorobou AIDS

Jozef Luscoň: Civilizácia života a civilizácia smrti

alianciazanedelu.sk/archiv/16508