Clicks1.2K
Anton Čulen
3

Známy slovenský kňaz o. Šebastián vyzýva biskupov, aby vo všetkých kostoloch Slovenska zaviedli adoráciu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Známy slovenský kňaz o. Šebastián vyzýva biskupov, aby vo všetkých kostoloch Slovenska zaviedli adoráciu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
Najdôstojnejšie Excelencie, milí otcovia biskupi,
V tejto zložitej dobe, náročnej pre každého človeka, si ako kňaz kladiem otázku: Ako mám pristupovať k plneniu si mojej stavovskej povinnosti, plynúcej z môjho povolania a daru kňazstva? O kňazovi je predsa napísané, že je sprítomnením živého Krista, že je alter Christus. Pán Ježiš sa veľa modlil, naučil modliť sa aj svojich učeníkov, i nás všetkých a hovoril: „Proste a dostanete, klopte a otvoria vám“ (Mt 7, 7)

V súvislosti s touto výzvou Pána Ježiša a na jeho odporúčanie je každý kňaz a každý kresťan pozvaný pridať sa k modlitbe. Preto si myslím, že nie je celkom na mieste, že sme zavreli kostoly pod nátlakom politickej moci. V Rakúsku sa tak nestalo. Napriek všetkým obmedzeniam by sme mali viesť ľud Boží k modlitbe a k posilneniu viery.

Nič nám nebráni v tom, aby sme vo všetkých kostoloch Slovenska zaviedli adoráciu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Takto by sa naše kostoly stali majákmi uprostred dezorientácie mnohých.

Touto cestou Vás drahí Otcovia nabádam a povzbudzujem. Otvorte naše Božie chrámy a zaveďte aspoň živú adoráciu – celoplošne na celom Slovensku!
V dôvere v Ježišovu moc a jeho víťazstvo, sa odporúčam do vašich modlitieb a v modlitbu zostávam spojený s vami.

Otec Šebastián Košút a s ním spojení kňazi a veriaci.
Dolný Ohaj
Sviatok Všetkých svätých
1. novembra A. D. 2020
alianciazanedelu.sk/archiv/7435
Zuz S
Bohuzial, ocenuje sa tu nieco ine... facebook.com/…ieceza/posts/1465825356953847/