Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Konie w służbie na granicy. ZDJĘCIA
portal-polski.pl

Nie tylko ludzie. Konne patrole na granicy [GALERIA] - Portal-polski.pl

Policjanci, Straż Graniczna i żołnierze Wojska Polskiego oraz Obrony Terytorialnej pełnią przez całą dobę służbę na straży granicy …