Clicks445
Radek33
1

Modlitwy do Świętej Teresy z Lisieux od Dzieciątka Jezus

Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na tej ziemi.
Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.
Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, byśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
O umiłowany Kwiecie Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnił obietnicę twoją: rzuć na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypomniał nieskończoną miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z tobą miłosierdzie Jego wyśpiewać na wieki. Amen.
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów jaką cię Bóg obdarzył, uproś mi łaskę ..., o którą z ufnością proszę Boga, za twoim wstawiennictwem. Amen.


***

Święta Teresko,
Twoją Drogą Małą Dzięcięctwa Duchowego,
Dobrą Nowiną naznaczonego...
nim świt nastanie, nim nowy dzień zadnieje,
a nieczułość zimnej nocy zabije Nadzieję...
ZAPROWADŹ MNIE
Do Dzieciątka Jezus... do żłóbka w Betlejem
Tam, gdzie Jedyny BÓG
przybrawszy postać CZŁOWIEKA
MILOŚCI czeka!
O święta Teresko, moja Kochana,
wskazuj mi szlak mego wędrowania!
A ja krocząc Twoimi śladami,
w drodze mej pozbieram wszystkie płatki kwiatów,
które Ty różanym deszczem ześlesz mi z zaświatów!
Pachnącym płatkami sianko przyozdobię...
wyścielę stajenkę, utkam Dziecinie sukienkę,
ogrzeję uśmiechem przyniesionym w sercu ,
a serce swe Mu złoże na różanym kobiercu!
Niech ono Mu będzie: złotem, kadzidłem i mirrą...
moim darem i ofiarą tak bardzo Mu miłą!
A wraz z mym sercem, me troski przyniosę...
i swoją modlitwę...
za mych Bliskich... poproszę...
aby im Boże Dzieciąteczko,
hojnie błogosławiło
i zdrowiem, i szczęściem na ziemi darzyło!

**********************************************

Św. Teresa z Lisieux i modlitwa za grzeszników


"Słyszałam kiedyś jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu, który miał być skazany na śmierć za straszne morderstwa; wszystko wskazywało na to, że umrze nie okazując żalu. Chciałam za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by poszedł do piekła, i wykorzystałam w tym celu wszystkie dostępne mi środki. (...), ofiarowałam Dobremu Bogu wszelkie nieskończone zasługi Naszego Pana, skarby Kościoła Świętego, wreszcie poprosiłam Celinę, by zamówiła Mszę św. w moich intencjach, (...) nie tylko mnie nie wyśmiała, ale jeszcze obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika, co też przyjęłam z wdzięcznością, chciałam bowiem, by wszystkie stworzenia zjednoczyły się ze mną w celu uzyskania łaski dla winnego. W głębi serca czułam pewność, że moje pragnienia będą zaspokojone, niemniej, chcąc na przyszłość dodać sobie odwagi do modlitwy za grzeszników, mówiłam Dobremu Bogu, że ufając niezłomnie nieskończonemu miłosierdziu Jezusa, jestem najzupełniej pewna, iż przebaczy biednemu nieszczęśnikowi Pranziniemu i wierzyć w to będę nawet wtedy, gdyby nie wyspowiadał się i nie okazał żadnego znaku skruchy, jednak o ten znak proszę, proszę jedynie dla zwykłej mojej pociechy... Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie! (...) Nazajutrz po jego egzekucji wpadł mi w ręce dziennik: "La Croix". Otworzyłam go pośpiesznie i co zobaczyłam?... (...) Pranzini bez spowiedzi wstąpił na szafot
i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór, gdy nagle, poruszony niespodziewanym natchnieniem, obrócił się, chwycił Krucyfiks podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował jego święte rany!... Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok (...)"
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

*******************************************************

Litania (1) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus
Ukochane Dziecię Ojca niebieskiego
Oblubienico Jezusa
Czysta gołąbko Ducha Świętego
Wybranko Najświętszej Maryi Panny
Wierna córko wielkiej Teresy
Anielska siostro nasza
Wspomożenie duchowieństwa
Orędowniczko dzieci
Patronko sierot
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej
Patronko chcących się oddać Bogu
Miłościwa lekarko chorych
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych
Opiekunko misji
Opiekunko żołnierzy
Matko wielu dusz
Można cudotwórczyni
Bohaterko cnót
Kielichu błogosławieństwa
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu
Różo ścieląca się pod stopy Jezusa
Całopalna ofiaro miłości
Jasny promyku niebios
Niewinny pierwiosnku Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K. Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na tej ziemi,
W. Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.

Módlmy się: Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, abyśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen

****************************************************

Litania (2) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święta Maryjo, Królowo Ozdobo Karmelu
Święty Józefie
Święta Tereso od Jezusa
Święty Janie od Krzyża
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Święta Tereso łasko Boga dla Karmelu
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso doktorze Kościoła
Święta Tereso umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
Święta Tereso gorliwie miłująca Jezusa
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Dzieciątka Jezus
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Jezusa cierpiącego
Święta Tereso rozpalona miłością do Ducha Świętego
Święta Tereso uzdrowiona przez uśmiech Maryi
Święta Tereso idąca do Boga małą drogą dziecięctwa duchowego
Święta Tereso szukająca jedynie prawdy
Święta Tereso wybierająca wszystko czego chciał Bóg
Święta Tereso praktykująca pokorę serca
Święta Tereso miłująca bycie zapomnianą i uważanie się za nic przed ludźmi
Święta Tereso nie miłująca tego co wielkie i błyszczące w oczach innych
Święta Tereso zapominająca o sobie, by uszczęśliwić serce Boga
Święta Tereso walcząca bronią modlitwy i ofiary
Święta Tereso pragnąca miłować jak sam Jezus
Święta Tereso żyjąca miłością
Święta Tereso uwielbiająca dzieła Stwórcy
Święta Tereso wychwalająca miłosierdzie Boże
Święta Tereso uboga, czysta, posłuszna
Święta Tereso ukryta w Obliczu Jezusa
Święta Tereso wierna w najdrobniejszych sprawach
Święta Tereso żyjąca w Karmelu dla zbawienia dusz i modlitwy za kapłanów
Święta Tereso uśmiechu Boga darowanego bliźniemu
Święta Tereso mistrzyni życia duchowego
Święta Tereso kierująca swój wzrok ustawicznie w stronę Ojczyzny Niebieskiej
Święta Tereso różo odarta z płatków i zdeptana stopami Jezusa
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso mocna słabością
Święta Tereso przyciągana jedynie przez samego Jezusa
Święta Tereso wolna i szczęśliwa
Święta Tereso cierpliwa i mężna
Święta Tereso pełna prostoty zarówno w radości, jak i w cierpieniu
Święta Tereso ofiarowująca się Miłości Miłosiernej
Święta Tereso pozostająca przed Bogiem z pustymi rękami
Święta Tereso radująca się swój ą niemocą
Święta Tereso ufająca aż do zuchwałości
Święta Tereso umocniona w wierze przez zaciętą walkę
Święta Tereso ufająca wbrew wszelkiej nadziei
Święta Tereso męczennico Miłości - módl się za nami.
Święta Tereso karmiąca się Słowem Bożym
Święta Tereso rozpalona pragnieniem przyjmowania Eucharystii
Święta Tereso będąca miłością w sercu Kościoła
Święta Tereso będąca Słowem Boga skierowanym do świata
Święta Tereso apostołko Miłosierdzia
Święta Tereso, której wszystkie pragnienia zostały przez Boga spełnione
Święta Tereso siostro i przyjaciółko kapłanów
Święta Tereso rozpalona żarliwością o zbawienie dusz
Święta Tereso wspomożenie Twoich sióstr i braci misjonarzy
Święta Tereso matko wielu dusz
Święta Tereso zasiadająca do stołu z grzesznikami
Święta Tereso siostro dla wszystkich
Święta Tereso będąca blisko uwięzionych
Święta Tereso siostro poranionych przez życie
Święta Tereso solidarna z niewierzącymi
Święta Tereso bliska tych, którzy są kuszeni i którzy wątpią
Święta Tereso, któraś ze skazańca uczyniła swoje pierwsze duchowe dziecko
Święta Tereso bliska tych, którzy tracą nadzieję i są o krok od rozpaczy
Święta Tereso uobecnienie przebaczenia i pokoju
Święta Tereso świadku Bożego Ojcostwa i Miłosierdzia
Święta Tereso Świadku Chrystusa Sługi i Świętości
Święta Tereso, któraś poświęciła swoje życie dla chwały Boga i zbawienia świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy święta - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który otwierasz swoje królestwo dla małych i pokornych, pozwól nam pójść w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i postępować Jej drogą ufności i miłości z taką wiernością, abyśmy dzięki Jej modlitwom dostąpili miłosierdzia i oglądania Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Koronka do Św. Teresy „Mały Kwiatek”
Na pierwszym paciorku: Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronka misji, módl się za nami.
Na 24 paciorkach: Chwała Ojcu… cześć Trójcy Przenajświętszej w podzięce za to, że dał nam Świętą Teresę, która żyła na tym świecie tylko 24 lata.
Na koniec Koronki na medaliku ze Św. Teresą: Święta Tereso, wybierz dla mnie mały kwiatek z Niebiańskiego Ogrodu i przekaż mi wieść miłości. Poproś Pana Boga, aby obdarzył mnie łaskami i powiedz Mu, że będę kochać Go każdego dnia coraz bardziej. Amen.

***************************************************************************

Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uproszenie łask:

Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na tej ziemi.
Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.
Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dziatki,
nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego,
daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, byśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.
Amen.

O umiłowany Kwiecie Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnił obietnicę twoją:
rzuć na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypomniał nieskończoną miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z tobą miłosierdzie Jego wyśpiewywać na wieki.
Amen.

O święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
przez przedziwną moc czynienia cudów, jaką cię Bóg obdarzył,
uproś mi łaskę …, o którą z ufnością proszę Boga za twoim wstawiennictwem.
Amen.


*************************************************************************************

Nowenna za wstawiennictwem św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza


Boże, nasz Ojcze, Ty wysłuchujesz próśb tych, którzy służą Ci wiernie. Święta Teresa ufała, że "Ty spełnisz jej wolę w niebie, skoro ona zawsze pełniła Twoją wolę na ziemi". Przez jej miłość do Ciebie, błagam wysłuchaj moją modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz...
Panie Jezu, Synu Boży i nasz Zbawicielu, święta Teresa poświęciła swe doczesne życie dla zbawienia dusz i pragnęła "z nieba czynić dobro na ziemi", a jako Twoja umiłowana oblubienica zabiegała zawsze o Twoją chwałę. Przyjmij także moje oddanie się Tobie i przez jej wstawiennictwo udziel mi łask, o które z ufnością Cię proszę.
Zdrowaś Mario...
Duchu Święty, zdroju łaski i miłości, Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św. Teresę Bożą miłością, a ona wspaniałomyślnie na nią odpowiedziała. Teraz, gdy nie zaznaje spoczynku, lecz oręduje za nami w niebie. błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łask, o które przez jej wstawiennictwo z ufnością Cię proszę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus. wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie, przyjmij moje błagania i wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny, która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu. Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają. Jednoczę się z nimi jak z braćmi. Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość, wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radość dzieci Bożych w niebie. Amen.
MementoMori+++
Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229)

Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie …More
Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229)

Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój.
Nie zniechęcając się czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu: "Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą". Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój.
Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna.
Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największą radością: O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele; miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie.