Clicks124
22Cecylia
Dialog z heretykiem. Św. Ignacy Loyola dialoguje z M. Lutrem.More
Dialog z heretykiem.

Św. Ignacy Loyola dialoguje z M. Lutrem.