Clicks140
Peter(skala)

3.Deň Novény k Duchu Svätému: Pokoj

3. deň – Pokoj

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.

O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom a tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Pokoja v nás.

Svätí boli skúšaní, napádaní a obviňovaní diablom, ktorý je ničiteľ pokoja. Keď my sme obviňovaní diablom, príď nám na pomoc ako náš Obranca a daruj nám Pokoj, ktorý pretrvá všetky skúšky!
Amen.


Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa:

Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.