Coburg
1.1K

8. december: Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Zdieľať na Facebooku

Tweet na Twitteri

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Sviatok: 8. december

Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok

Dobre známy príbeh z knihy Genezis (Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom hriechu našich prarodičov Adama a Evy. Previnili sa voči Božiemu zákazu nejesť zo stromu poznania dobra a zla (porov. Gn 2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu museli odísť z raja. Tento ich prvý hriech a jeho následky sa prejavili nielen na nich, ale aj na všetkých ľuďoch, teda aj na nás. Všetci prichádzame na svet s tzv. dedičným hriechom, ktorý máme po Adamovi a Eve.

V tomto duchu žalmista volá: „Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.“ (Ž 50,7). Iba Panna Mária bola od tohto hriechu uchránená. Nedotkol sa jej žiadny, ani dedičný hriech, diabol nemal nad ňou nijakú moc. Nebola však uchránená od všetkých následkov prvotného hriechu – poznala, čo je bolesť, vo svojom živote trpela a nakoniec aj zomrela.

Deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia Panny Márie si každoročne pripomíname tú veľkú milosť, ktorú Matka Božia dostala – od samého počatia v živote jej matky sv. Anny bola nepoškvrnená, bez hriechu. Sviatok Nepoškvrneného počatia sa slávil už v 7. storočí na východe dňa 9. decembra a mal rôzne názvy – Počatie našej presvätej Bohorodičky alebo Počatie sv. Anny. V západnej Cirkvi sa rozšíril v 12. storočí. Slávil sa 8. decembra. Prvý pápež, ktorý ho oficiálne schválil, bol Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň udelil plnomocné odpustky tým, čo v tento deň budú prítomní na sv. omši alebo na pobožnosti k Panne Márii („hodinky k Panne Márii“). Pápež Inocent XII. na konci 17. storočia pridal k tomuto sviatku oktávu a jeho nástupca Klement XI. ho v roku 1708 rozšíril na celú Cirkev. V priebehu dejín sa mnohí cirkevní otcovia, mnísi a rehoľníci, ale aj iní zamýšľali nad týmto veľkým tajomstvom. Úcta k Panne Márii, nepoškvrnenej od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa šírila aj medzi Božím ľudom. Dogma, teda článok viery (to, čo treba veriť), o tomto tajomstve bola slávnostne vyhlásená na Prvom vatikánskom koncile 8. decembra 1854 pápežom Piom IX. za účasti množstva biskupov z celého sveta a tisícov veriacich. Slávnosť Nepoškvrneného Počatia bola ustanovená ako prikázaný sviatok. Svätý Otec Pius IX. okrem iného vtedy povedal: „Preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny… Zaiste sa nemáme čoho obávať, nad ničím zúfať pod riadením, pod správou a ochranou tej, ktorá má voči nám materinské srdce a pracuje na našom spasení, stará sa o celé ľudské pokolenie, a ustanovená od Pána za Kráľovnú neba i zeme a vyvýšená nad zbory anjelov a rady svätých, stojí po pravici svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a tak úspešne za nás oroduje svojimi materinskými prosbami, a čo hľadá, nachádza, lebo jej príhovor nemôže ostať nesplneným.“ Do mariánskych (loretánskych) litánií sa vložila prosba „Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.“

Štyri roky po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, Panna Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: Som Nepoškvrnené Počatie.

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Liek, ktorý potrebujete

„Som Nepoškvrnené počatie. Milovaní synovia, zúčastnite sa na veľkej radosti celej Cirkvi a rozjímajte dnes nad ojedinelým privilégiom, ktorým ma Najsvätejšia Trojica ozdobila vzhľadom na moje Božie materstvo.

Ja som vaša Matka, celá krásna, a tak ma aj vzývajte. Chcem vás ozdobiť svojou vlastnou krásou a povzbudzujem vás k nasledovaniu na ceste milosti a svätosti, čistoty a panenstva.

Len hriech je to, čo zraňuje vašu vnútornú krásu. Preto vás dnes všetkých volám do boja proti tomuto v súčasnosti tak veľkému zlu. Hriech je dôsledkom onoho zdedeného neporiadku, ktorý, žiaľ, zamedzil, aby ste sa vy – tak ako ja – počali a narodili nepoškvrnení.

Vy všetci ste sa narodili pod bremenom tohto ťažkého a neblahého dedičstva. V momente krstu ste boli od neho oslobodení, ale následky vo vás zostali. Robia vás takými krehkými, hriech vás ešte celkom ľahko zvedie a nestáva sa zriedka vo vašom živote, že sa stávate jeho obeťou.

Prvé, čo musíte urobiť, je: pozerať na hriech ako na zlo a hneď ho oľutovať aktom čistej a nadprirodzenej lásky.

Koľké moje deti ho dnes nepovažujú za zlo, ale často ho majú za dobro, a nechajú si ním preniknúť dušu, srdce a život. Nie sú už schopní ľutovať a žijú nakazení touto ťažkou chorobou.

Potom musíte siahnuť po lieku, ktorý pre vás pripravilo Ježišovo milosrdenstvo: sviatosť zmierenia. V týchto časoch je potrebnejšie ako inokedy často sa spovedať. Dnes vládne vo svete snaha odstrániť spoveď zo života a zvyku mnohých mojich detí. A to je znamenie krízy, ktorú Cirkev práve prežíva.

Aj prostredníctvom vás, moji milovaní, chcem sviatosť zmierenia priviesť v Cirkvi k opätovnému lesku. Chcem, aby moje deti často pristupovali k tomuto prameňu milosti a Božieho milosrdenstva. A vás, moji milovaní, pozývam k častej sv. spovedi – ak je to možné – každý týždeň. Prosím vás, prichádzajte do spovednice a buďte všetkým k dispozícii, ktorí potrebujú túto sviatosť, najmä, ak sa nachádzajú v stave smrteľného hriechu.

To je liek, ktorý potrebujete, ak chcete napredovať na ceste Božej milosti a svätosti. Tak budete nasledovať svoju nebeskú Matku, ktorá vás priťahuje svojou nebeskou vôňou. Potom sa zaodejete aj vy mojím vlastným leskom, a Ježišov život zapustí v celej vašej bytosti hlboké korene.

Z afrického kontinentu posielam všetkým výzvu mojej materinskej starostlivosti: pokračujte na ceste lásky a svätosti a zavracajte satana a jeho zvody. Čoskoro budem môcť prostredníctvom vás vybojovať víťazstvo a rozšliapať hlavu pekelnému hadovi, ktorý vám dnes nastavuje pasce.“

Grand Bassam (Pobrežie slonoviny, Afrika) 8. decembra 1983

8. december: Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo