13:25

Od 26.10.2013 pláče archanděl Michael

Z Boží milosti nám Bůh umožnil vidět současné city archanděla Michaela, který je ochráncem křesťanů skrze zázrak slz na ikoně, která ho zobrazuje v řeckém městě na Rhodosu. Když velitel vojska pláče,…More
Z Boží milosti nám Bůh umožnil vidět současné city archanděla Michaela, který je ochráncem křesťanů skrze zázrak slz na ikoně, která ho zobrazuje v řeckém městě na Rhodosu. Když velitel vojska pláče, není to pro vojsko dobré znamení. A když pláče svatý anděl, který nemá hříchu, tak ten pláč není žádnou jeho dočasnou slabostí, ale ukazuje nám to hroznou tragédii, která přijde na církev a svět. Viz papežem Janem Pavlem II. zveřejněná část 3. fatimského tajemství z r.2000: "Pišem v poslušnosti voči tebe, moj Bože, ktory si mi to prikazal prostrednictvom J. E. pana biskupa v Leirii a tvojej i mojej Najsvatejšej Matky. Po dvoch častiach, ktore som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivym mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktory ako sa zda mal zapaliť cely svet. Iskry však zhasinali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktory vychadzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujuc pravou rukou na zem silnym hlasom povedal: Pokanie, …More
Foretci
Také čtu proroctví Opravdový život v Bohu od Wasuly Ryden z řeckého ostrova Rodos a tam je citovaná Kniha Pravdy myslím tak před 3 dny v nahodilém poselství na každý den
Libor Halik
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA, čili USA jsou Sodomou - a bez Boží ochrany a Sodomu Bůh nechá Ruskem a Čínou zničit. Dle katolických proroctví z Garabandalu a odjinud ta pekelná doba 3.světové války bude velmi krátká, řecky pravoslavný starec Paisij mluvil o 2 a půl letech (jiný překlad 2x půl roku čili jen 1 rok) 3.světové války. Válka dle …More
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA, čili USA jsou Sodomou - a bez Boží ochrany a Sodomu Bůh nechá Ruskem a Čínou zničit. Dle katolických proroctví z Garabandalu a odjinud ta pekelná doba 3.světové války bude velmi krátká, řecky pravoslavný starec Paisij mluvil o 2 a půl letech (jiný překlad 2x půl roku čili jen 1 rok) 3.světové války. Válka dle něj bude ze dvou poločasů s přestávkou a v 1. poločase bude probíhat jen na muslimsko-izraelském Středním východě se spoluúčastí armád Ruska, USA, Evropy a jiných armád. Teprve 2. poločas bude pro nás hubícím - tehdy proběhne bitva mezi Ruskem a USA. Praha a Česko (Bohemie) dle Proroctví slepého mládence bude zničena - v čase květu třešní bude zbořena Praha, a až budou podruhé třešně zralé, uprchlíci z Česka se budou moci vrátit domů do Česka. Čili až začne válka Ruska s Tureckem, můžeme si odpočítat dle sv. Paisije Athoského 6 měsíců po kterých pak USA zaútočí na Rusko. Rusko se s pomocí Číny ubrání a protiútokem bude mela. Bude třeba včas uprchnout z České republiky - tehdy až po zasvěcení Polska Kristu králi nejlépe do Polska. Dle proroctví Josefa Naara jen kdo by měl lebku ze železa v čase války na území Česka přežije. Ale nikdo nemá lebku ze železa.
tores
Vypadá to tak, otče Libore…
Libor Halik
Vycházím-li z následující modlitby, pak arch.Michael asi pláče, protože mu Bůh ještě nedá svrhnout Satana a jiné duchy zlé. Viz modlitba papeže Lva XIII.: "Svatý archanděli Michaeli, ochraňuj nás v boji. Buď naší záštitou proti zlobě a lstivosti ďábla. Bože, dej mu toho, tak tě snažně prosíme; ty však, vévodo nebeských vojsk, svrhni Satana i ostatní zlé duchy, kteří ke zkáze duší chodí světem,…More
Vycházím-li z následující modlitby, pak arch.Michael asi pláče, protože mu Bůh ještě nedá svrhnout Satana a jiné duchy zlé. Viz modlitba papeže Lva XIII.: "Svatý archanděli Michaeli, ochraňuj nás v boji. Buď naší záštitou proti zlobě a lstivosti ďábla. Bože, dej mu toho, tak tě snažně prosíme; ty však, vévodo nebeských vojsk, svrhni Satana i ostatní zlé duchy, kteří ke zkáze duší chodí světem, Boží mocí do propasti pekelné. Amen."
Latina
what a sign!
Zoša
Zajímavé čtení:www.lumendelumine.cz/index.php

«Každý z nás má vizi dobra a také zla. My jej musíme podněcovat, aby přistoupil k tomu, co považuje za dobro», prohlásil v rozhovoru s ateistou Scalfarim, který to komentovat slovy: Myslím, že to je jedna z nejodvážnějších pasáží, jakou kdy nějaký papež vyslovil. A papež Bergoglio ihned dodal: «A tady to opakuji. Každý má svou představu dobra a …More
Zajímavé čtení:www.lumendelumine.cz/index.php

«Každý z nás má vizi dobra a také zla. My jej musíme podněcovat, aby přistoupil k tomu, co považuje za dobro», prohlásil v rozhovoru s ateistou Scalfarim, který to komentovat slovy: Myslím, že to je jedna z nejodvážnějších pasáží, jakou kdy nějaký papež vyslovil. A papež Bergoglio ihned dodal: «A tady to opakuji. Každý má svou představu dobra a zla a má se rozhodnout následovat dobro a bojovat proti zlu, jak je on cítí. To by stačilo, aby byl svět lepší». O tento výrok se mohou směle opírat všichni zastánci potratů, homosexuálních svazků i psychologové, kteří prohlašují pedofilii za normální sexuální orientaci, ba i terorističtí sebevrazi. Je to evidentně hlas falešného proroka, který by si měl být přitom vědom, že v takovém případě i všechno jeho další „kázání“ a „perly“ jsou pouhým mlácením slámy, protože každý z posluchačů mu může odpovědět: „To si myslíš ty, ale moje představa dobra a zla je zcela odlišná a já musím poslouchat své svědomí“.
Samson1
Doplnění předešlého vkladu:
19 Dnešní duchovní krizeve světě a částečně i Církvi je způsobená tím, že na místo Boha se postavil člověk (antropocentrismus). Je příznačné, že vznikají hnutí, jež zdůrazňují modlitbu, jako např. hnutí charismatické. (pozn. překladatele)
15 Kristus je hlava Církve nejen" polohou" a důstojností, nýbrž jako životodárný zdroj: srov. Ef 4,15-16 (pozn překladatele)
16 před…More
Doplnění předešlého vkladu:
19 Dnešní duchovní krizeve světě a částečně i Církvi je způsobená tím, že na místo Boha se postavil člověk (antropocentrismus). Je příznačné, že vznikají hnutí, jež zdůrazňují modlitbu, jako např. hnutí charismatické. (pozn. překladatele)
15 Kristus je hlava Církve nejen" polohou" a důstojností, nýbrž jako životodárný zdroj: srov. Ef 4,15-16 (pozn překladatele)
16 předpokládá se, že žije ve stavu milosti. Pro křesťanský pojem dokonalosti viz Mt ,5,48 (dokonalost dobroty-lásky, v napodobování Boha: srov. Ef 5,1, 1Sol 4,9)
17 Askeze je lidské úsilí o duchovní očištění a růst, které otvírá člověka Bohu, jenž se zděluje mystikou, v níž je člověk pasívní v tom smyslu, že přijímá od Boha (jeho milost). (pozn. překladatele)
Samson1
Něco z knihy "Ikona Ukřižovaného" :
Citace s knihy: SKUPINY MODLITBY. Skupiny modlitby jsou modlitebním hnutím, které usiluje o opravdové, žité křesťanství. Nejsou řeholní rodinou, nýbrž hnutím otevřeným všem, jež chce- jak řekl Svatý otec Jan Pavel II. při setkání s nimi v roce 1980 - utvrdit své členy v pevné víře v Krista, v synovské oddanosti vůči P. Marii a v poctivé věrnosti Církvi, papeži …More
Něco z knihy "Ikona Ukřižovaného" :
Citace s knihy: SKUPINY MODLITBY. Skupiny modlitby jsou modlitebním hnutím, které usiluje o opravdové, žité křesťanství. Nejsou řeholní rodinou, nýbrž hnutím otevřeným všem, jež chce- jak řekl Svatý otec Jan Pavel II. při setkání s nimi v roce 1980 - utvrdit své členy v pevné víře v Krista, v synovské oddanosti vůči P. Marii a v poctivé věrnosti Církvi, papeži a biskupům a zároveň zdůrazńuje závazek vnitřního obrácení, modlitby, pokání a činné křesťanské lásky vůči potřebným bratřím. Jeho specifickou známkou je asktetická modlitba. Ano, skupiny modlitby jsou modlitba, a to modlitba asketická.Co to znamená? Velká církevní společenství tvoří tajemné Tělo Kristovo, tj. živý organismus, v němž je hlavou Kristus 15 a jednotlivý křesťan údem, či buňkou. Každá buňka může být pasívní, je-li v hříchu, nebo aktivní, jestliže je oddán modlitbě a asketickému životu, tj. stoupá-li po cestě dokonalosti16
Mimoto je každý úd spojen skrze Krista se v šemi ostattními údy či buňkami
mystického Těla. Dík této jednotě s Kristem je život modlitby a askze17 napojen na činnost samého Krista, a stává se tak životodárným proudem který neustále obíhá z Krista k údu a z údu k jednitlivým buňkám celé Církve, které posiluje, jsou-li činné, a oživuje, jsou-li pasívní 18. Úpadek na poli modlitby je příčinou současné krize křesťanství. Přerušit a nebo změnit styk s Bohem, jímž je modlitba, znamená vzít člověku a společnosti Boží přítomnost a Boží milost. Čím více se pokračuje v ochuzování osobní, společné, litrurgické a asketické modlitby, tím více se společnost odkřesťanšťuje v v myšlení, kultůře i ve všech dalších projevech života. Stupeň Božského v člověku závisí na modlitbě. "Co dnes chybí lidstvu, je modlitba" - opakoval mi Páter Pio - "synáčku, modli se a veď druhé k modlitbě 19.
One more comment from Samson1
Samson1
Známe též s Písma, že třeba Petr vyřkl soud nad Safírou a Ananiášem, když prodali dům, část peněz si nechali a kladli apoštolům k nohám, jako kdyby dali všechno. Duch svatý Petrovi zjevil stav a řekl též soud, že zalhali Duchu svatému. Oba byli potrestáni smrtí. Situace mohou být různé.

Od 26.10.2013 pláče archanděl Michael
mike084 11.11.2013 12:36:25
povedal by som ze mysli neutralitu v usudku…More
Známe též s Písma, že třeba Petr vyřkl soud nad Safírou a Ananiášem, když prodali dům, část peněz si nechali a kladli apoštolům k nohám, jako kdyby dali všechno. Duch svatý Petrovi zjevil stav a řekl též soud, že zalhali Duchu svatému. Oba byli potrestáni smrtí. Situace mohou být různé.

Od 26.10.2013 pláče archanděl Michael
mike084 11.11.2013 12:36:25
povedal by som ze mysli neutralitu v usudku objektivitu
nepredpojatost by mal byt ideal
neviem
Zoša
Kéž nám Milostivý Trojedinný Bůh je nápomocen! Amen!
tores
Já měl za to, že jste na Písmo odborníci.
🤗
Zoša
Prosím pěkně nerozumím tomu textu od sv. Pavla. 🤗
tores
Satan nemá rád právě Boha. To by tě zajímat mělo. Jinak se mu jednou budeš klanět.

bratr 11.11.2013 12:13:51
Například mne vůbec nezajímá co nemá rád satan, ale co má rád Bůh. Milovat a modlit se. Za kohokoli.
tores
mike, uklidni se - přeháníš to.
One more comment from tores
tores
Ne. Tady to máš dost jasně napsáno.
katolicky-katechismus.cz/…/83-milujte-nepr…

Zoša 11.11.2013 11:47:21
Torez a není to tak, že když nepřátelům spásy vyprošuješ Boží požehnání je to jako sypat žhavé uhlí na jejich hlavu?

Zoša 11.11.2013 11:14:23
Bůh žehnej Bergogliovi!
Zoša
Nebuď mike tak povýšený. Uzurpuješ si vidět druhému do srdce.
Pán Bůh ví co s takovu prosbou o požehnání má udělat a to udělá i bez tvého kybicování.
Zoša
Torez a není to tak, že když nepřátelům spásy vyprošuješ Boží požehnání je to jako sypat žhavé uhlí na jejich hlavu?

Zoša 11.11.2013 11:14:23
Bůh žehnej Bergogliovi!
tores
Nevím, co je na ní nádherné, když vede duše do věčné propasti. )))))))))))))-:
tores
Oni vážně nevědí, na kterou stranu se postavit, jen když budou stále v opozici proti komukoli, kdo není podle představ Eliáše. To je nemoc ducha. A hodně zlá. ))))))))))))))-:
One more comment from tores
tores
Tys uvěřila, že Bůh chrání heretiky? Jistě - může se obrátit. Ale dokud tak neučiní, nevěřím jeho zasvěcování, když současně provádí permanentní znesvěcování.
☕

Zoša 11.11.2013 11:14:23
Bůh žehnej Bergogliovi!

bratr 11.11.2013 11:10:50
Podíval jsem se na:
Od 26.10.2013 pláče archanděl Michael
An icon of St. Michael is streaming tears from 26th of October 2013

Hned úvod tak nějak zvláštně začí…More
Tys uvěřila, že Bůh chrání heretiky? Jistě - může se obrátit. Ale dokud tak neučiní, nevěřím jeho zasvěcování, když současně provádí permanentní znesvěcování.
☕

Zoša 11.11.2013 11:14:23
Bůh žehnej Bergogliovi!

bratr 11.11.2013 11:10:50
Podíval jsem se na:
Od 26.10.2013 pláče archanděl Michael
An icon of St. Michael is streaming tears from 26th of October 2013

Hned úvod tak nějak zvláštně začíná : Z Boží milosti nám Bůh umožnil vidět současné city archanděla Michaela .... (???)
-------------------------------------------------------------------

Postava archanděla Michaela bývala ztotožňována s Kristem, druhou božskou osobou... Ať je to tak a nebo není, tak je vždy vůdcem andělů, strážným andělem Církve... Právě proto současný papež František zasvětil Vatikán tomuto archandělu a poznamenal:
„I když se ďábel stále snaží rozškrábat tvář archanděla i tvář člověka, Bůh je přesto silnější.“ 👍
tores
A nebetyčná pýcha ještě k tomu. To se nedá nic dělat. Kdo neslouží křesťanství, škoda s ním diskuzí.
Samson1
Toresi ty píšeš tak, jak by se vše vymklo Bohu z rukou. Naivita? Důležité, co zamýšlí Bůh. Co bude konat. Dopustil, ale má poslední slovo.

Nebetyčná a nebezpečná naivita. Z té se už jen tak nedostaneš, chlapče.
🤐
superiel
Benedikt XVI. zahájil svou papežství žádosti církve : "Modlete se za mě, že nemám utíkat ze strachu před vlky."
keepingitcatholic.blogspot.cz/…/benedicts-resig…

Papež Benedikt o třetím tajemství: "Je čas"keepingitcatholic.blogspot.cz/…/pope-benedict-o…
tores
Souhlas. Ale to už bylo v dějinách Církve tolikrát, že je zbytečné dělat okolo toho takový humbuk. Je potřeba v tom vidět snahu Zla po zničení Boží Církve.

superiel 11.11.2013 08:47:16
Ano, je to chyba v lidech, co se vydávají za římského biskupa, Mike...
tores
Možná jsem hloupý, superieli, ale nebylo by lepší dát sem jenom URL zdroje a ponechat laskavě na čtenářích, aby si text přeložili sami?
😲
superiel
Ano, je to chyba v lidech, zejména toho člověka, co se vydává za římského biskupa, Mike...
superiel
Velká kometa: Bude papež Utíkejte v prosinci?
keepingitcatholic.blogspot.cz/…/the-great-comet…
Nostradamus varoval, že příští-k-poslední papež by " opustit Řím v prosinci, kdy velká kometa je vidět ve dne . " To je nejnovější zprávy šíří přes síť, a zdá se, že může začít s World News NBC . Pokud to proroctví (nemluvě o ostatních, o kterých jsem psal) je přesné, příští-k-poslední papež je buď …More
Velká kometa: Bude papež Utíkejte v prosinci?
keepingitcatholic.blogspot.cz/…/the-great-comet…
Nostradamus varoval, že příští-k-poslední papež by " opustit Řím v prosinci, kdy velká kometa je vidět ve dne . " To je nejnovější zprávy šíří přes síť, a zdá se, že může začít s World News NBC . Pokud to proroctví (nemluvě o ostatních, o kterých jsem psal) je přesné, příští-k-poslední papež je buď Benedikt XVI., papež emeritní nebo ten, kdo bude zvolen v konkláve, který oficiálně otevře zítra, 12. března.

Čtenáři tohoto blogu vědí, že témata mých nejnovějších článků zahrnovala "biskupa v bílém", který je popsán v třetím tajemství z Fatimy (Vision), zesvětlení, která zasáhla katedrálu svatého Petra hodin poté, co Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci, zemětřesení v okolí Říma, tři dny po oficiálním abdikace, a prorokuje jako údajných St Malachy "Petrus Romanus" proroctví. Můj poslední článek, komety a náhody , učinil spojení mezi nadcházejícílistopad 2013 Comet Ison a další Nostradamus proroctví.

Ačkoliv nejaktuálnější proroctví výpis o útěku papeže v prosinci (zatímco velká kometa světla na denní obloze) je jistě zajímavé, myslím, "nejsem si jistý, jestli zpravodajské autoři dostali tuhle právo. Ve World News článku se další informace o tomto konkrétním Nostradamus proroctví nabízí - ne čtyřverší číslo, a to ani celý proroctví. Všechno, co máme, je výňatek. (Mezitím jsem již provedla vyhledávání. Zatím každý web nebo blog jednoduše opakuje přesný výpis věty (slovy "prchnout Řím v prosinci, kdy se velká kometa vidět ve dne"), a nic víc . okud mohu, chtěl bych pozvat čtenáře, aby si to vyhledat Pokud má někdo nějaký úspěch s hledáním. celý proroctví, ocenil bych heads-up, s odkazem Díky moc).!

Zde je věc: Pokud Nostradamus dělal opravdu prorokoval těmito slovy uvedl, že prosinec je měsíc "velké komety." NBC World News článek je stručný odkaz na kalendářní rozdílu času Nostradamus 'jako my, ale článek opět nenabízí žádné specifika. Skutečností je, že Nostradamus zemřel v roce 1566 našeho letopočtu a gregoriánský kalendář byl zaveden v 04.10.1582 - postupující kalendář o 10 dní (ale v přestupném roce, 11 dnů). Tak to je trochu podivný, pokud Nostradamus to proroctví o prosince komety, a tady je důvod, proč:

1). Comet Ison vstoupí sluneční orbitu na 28 listopadu 2013 AD Pokud přežije, astronomové předpovídají, že by se mohl stát tak jasný, že to bude vidět v denních hodinách - a vskutku, to by bylo. "velkou kometu"

. 2) Jak jsem uvedl v Komety a náhody, Nostradamus však předpovídají, že "velká hvězda bude hořet sedm dní " , a mrak způsobí dva slunce se objeví . Dochází k závěru proroctví: " . [Velké] doga Howl celou noc, a papež uprchne do jiného státu " Ve své knize, katolická proroctví , Yves Dupont přemýšlel, že "velká doga" mohl být "arabské síly."

3) Pokud můžeme vzít doslova Nostradamus, a je-li Kometa Ison je "velká kometa," začne hořet jasně na nebo kolem 28. listopadu, a dále hoří přes středy 4 prosince nebo čtvrtku 5.prosince. Nastane-li takový případ, Nostradamus měl pravdu o "velké komety," až do samého měsíce.

Když už mluvíme o kometárních proroctví, tady je ještě jeden z St Hildegardy z Bingenu (zemřel 1179 nl):

"Než kometa pochází, mnoho národů, s výjimkou dobře, bude chtít prala a hladem. Velký národ v oceánu, který je obýván lidmi různých kmenů a sestupu zemětřesení, bude bouře a přílivové vlny zničený. To bude rozdělen a ve velké části ponořené. Že národ bude mít také mnoho neštěstí na moři, a ztratí své kolonie na východě přes tygr a lev. "

"Comet svým obrovským tlakem, donutí hodně z oceánu a povodňových mnoha zemích, což hodně chtějí a mnoho ran. Všechny mořské pobřeží města bude strašný a mnoho z nich bude zničen přílivové vlny a většina živých tvorů bude být zabit, a dokonce i ti, kteří uniknout zemře hroznou nemoc. Neboť v žádném z těchto měst má člověk žít podle Božích zákonů. "


Je to velmi úžasné, když tyto "náhody" bleskových stávek, menších zemětřesení, komet a papežských proroctví jsou stále pozornost světských zpravodajských zdrojů. Mezitím se mnoho katolíků, kteří dělají dotazů u kněží o těchto příznaků obvykle bylo řečeno, aby se uklidnila, relaxovat, a prostě žít život posvěcující milosti.

Upřímně řečeno, pokud by mělo více lidí žije v posvěcující milosti, nebyli bychom přijímat tyto varovné příznaky od Boha. Řekl jsem to již dříve, ale řeknu to znovu, citovat Fr.Bernard Kramer, který byl biblický exegeta, zejména na Apokalypse : "V Septuaginty, [slovníoznačení ] se používá pro úkazů . " (Septuaginta je starověký řecký překlad Starého zákona.)

Ve Starém zákoně Bůh řekl: "Budiž světlo provedené na obloze nebeské, aby oddělovala den a noc, a ať jsou na znamení a pro období , af nebo dny a roky . " ( Gn 1:14-16, Bible Kralická-Rheims Bible) V hebrejštině slovo "sezóna" je " Moed " a znamená, a ustanoveného nebo pevné času (což znamená, že neuvádí sezón jaro, léto, podzim, nebo zimní).

V Novém zákoně , Ježíš Kristus, náš Pán, řekl: "A tam musí být znamení na slunci a na měsíci a na hvězdách a na zemi úzkost národů, z důvodu zmatku řev moře a vln,.. Muži odumírání strachu a očekávání, co přijde na celý svět moci nebeské budou přesunuty " (Lk 21: 25-26) To je neomylný prorokovat. Stane se to. A co víc, tento neomylná proroctví Zdá se, že máte připojení k St Hildegarda je, je uvedeno výše. Navíc slovo "nebe" by mohlo znamenat, nebe nahoře, ale může to také znamenat "církve", protože v biblických proroctví, slovo "nebesa" nebo "nebesa" obvykle označuje církev. Opět platí, že pokud tomu tak je, by znamenalo náš Pán "Pro pravomocí církve budou přesunuty" - ukazuje papeže a možná i hierarchii.

Z těchto důvodů, pojďme věnovat velmi uctivý pozor na příznaky doposud poskytnuta. Je to opravdu náhoda, že blesk udeřil do kupole baziliky svatého Petra, těsně předtím, než osmnáct hodin, ve stejný den Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci? Jak se o "light" zemětřesení, které zasáhlo v blízkosti Říma, tři dny poté, co oficiální rezignaci papeže?Možná, že byly malé, ale pozoruhodné "náhody" (zpráva o jak jistě věnována pozornost), ale pojďme se rovněž domnívají, že v Bibli , Bůh používá osvětlení a zemětřesení jako znamení.

Nakonec, pojďme se také podívat na letošní komety a načasování jejich vystoupení.Kometa, které zářily přes Rusko udělal první pátek v postní době , kometa Pan-STARRS se objeví na jeho nejjasnější během půstu a Comet Ison (pokud úspěšně projde Slunce) bude hořet jasně v průběhu prvního týdne adventu 2013. Oba postní a adventní jsou smírčí "období" církve. Zdravý rozum věrný katolík by se říci, že je velmi pravděpodobné, že tyto komety jsou znamení od Boha. Věnujte pozornost a reagovat, jak bychom měli. Modlete se a dělat pokání za naše vlastní hříchy a za obrácení hříšníků.
tores
Nebetyčná a nebezpečná naivita. Z té se už jen tak nedostaneš, chlapče.
🤐

Samson1 11.11.2013 08:35:26
Jak jsem četl ty zprávy Glorie, že se někde homomanželství uzákonilo díky papežovu přístupu, tak už nepochybuji. Tak si myslím, že by měl papež prožít něco jako ten kněz, co byl odsouzen do pekla a dostal milost se vrátit, věci napravit.
Samson1
Jak jsem četl ty zprávy Glorie, že se někde homomanželství uzákonilo díky papežovu přístupu, tak už nepochybuji. Tak si myslím, že by měl papež prožít něco jako ten kněz, co byl odsouzen do pekla a dostal milost se vrátit, věci napravit.
superiel
Věřil bych tomu, že to zednáři nasměrovali schválně pomocí HARPu na ty chudáky křesťany na Filipínách...

www.matrix-2012.cz/index.php
tores
To taky - to mi něnapádlo - díky za doplnění!
👍

Samson1 11.11.2013 08:30:47
Jo já a nádiva?
Samson1
Jo já a nádiva? 😀
tores
Jenže ty zednáře tam přece pozval jejich soudruh - papež, ty naivo přesvatá.
😀 😀 😀
Samson1
Zošo, jak jsem viděl ten cirkus na nádvoří Vatikánu, jak se tam zednáři roztahují, tak jsem trochu zapochyboval, jestli je to možné změnit. No chyba je, že ten tajfun nezasáhl současný Vatikán, ale v podstatě zemi, kde jsou křesťané. 😇
Zoša
🤬 Samsone nedělej si legraci, myslet to vážně tak už tam nejsi a víš dobře , kam se uchýlit a přečkat bez úhony tento zmatený čas.

Samson1 10.11.2013 21:23:24
Když archanděl Michael pláče, papežova slova podporují přijetí zákonů o manželství stejných pohlaví, asi je to skutečně k pláči a to Zošino varování před duchem antikrista má toho hodně do sebe. Zůstat a nepřijat ducha asi vyžaduje buď …More
🤬 Samsone nedělej si legraci, myslet to vážně tak už tam nejsi a víš dobře , kam se uchýlit a přečkat bez úhony tento zmatený čas.

Samson1 10.11.2013 21:23:24
Když archanděl Michael pláče, papežova slova podporují přijetí zákonů o manželství stejných pohlaví, asi je to skutečně k pláči a to Zošino varování před duchem antikrista má toho hodně do sebe. Zůstat a nepřijat ducha asi vyžaduje buď odejít a nebo mít ochranu Boží milosti. Cirkus, homosexualita, vnitřní i vnější nepřátelé, no hrůza.
tores
Co to je proti škodám, které páchá papež František. Tím - pochopitelně - Adru nesnižuji. Mám u ní kamaráda adventistu a modlím se i za jeho obrácení ke katolické víře, protože to je člověk mimořádně vnímavý. Jen poněkud vedle a hodně věcí si odkopává od sebe - prostě podobný případ jako ty, Šamšule.
☕

Samson1 10.11.2013 21:54:40
ADRA ČR ze svého pohotovostního fondu uvolnila 100 tisíc korun …More
Co to je proti škodám, které páchá papež František. Tím - pochopitelně - Adru nesnižuji. Mám u ní kamaráda adventistu a modlím se i za jeho obrácení ke katolické víře, protože to je člověk mimořádně vnímavý. Jen poněkud vedle a hodně věcí si odkopává od sebe - prostě podobný případ jako ty, Šamšule.
☕

Samson1 10.11.2013 21:54:40
ADRA ČR ze svého pohotovostního fondu uvolnila 100 tisíc korun a otevřela veřejnou sbírku s číslem účtu 41594159/0300, v.s. 395. Projektový manažer ADRA Filipíny, který je na ostrově Bohol, popisuje dopady tajfunu jako nedozírné. "Škody, které kolem sebe vidíme, jsou obrovské.
tores
To dělají katoličtí kněží už dlouho /někteří NOM předsedové se sice snaží, ale sedí na špatné židli/ a nic to nepomáhá. Třeba mons. Marcel Lefébvre to taky dělal a jak dopadl. Četls něco o něm? Já nic o něm do loňska neznal a pak jsem se nestačil divit, jak je možné oficiálně likvidovat někoho, kdo je až k smrti věrný katolickému učení. Na toho, Šamšulo, se svojí vymáchanou hubou zdaleka nemáš. …More
To dělají katoličtí kněží už dlouho /někteří NOM předsedové se sice snaží, ale sedí na špatné židli/ a nic to nepomáhá. Třeba mons. Marcel Lefébvre to taky dělal a jak dopadl. Četls něco o něm? Já nic o něm do loňska neznal a pak jsem se nestačil divit, jak je možné oficiálně likvidovat někoho, kdo je až k smrti věrný katolickému učení. Na toho, Šamšulo, se svojí vymáchanou hubou zdaleka nemáš. Na tebe stačí zlehka zadupat a hned jsi poslušný otrok bludného učení.
☕

Samson1 10.11.2013 22:49:35
Škoda, že P. P. Natanka nikdo nepřekládá do češtiny. On v Polsku měl zakázané působit jako kněz, protože se hodně vyjadřuje k církevním poměrům.
One more comment from tores
tores
To jsem ti psal tolikrát, že tu mast potřebuješ sám. Charisma ano - ale pohanské charo-lubicho-sdružení rozhodně NE.
☕

Samson1 10.11.2013 21:53:54
Co jsou to podle tebe toresi kořeny církve? Asi je třeba vidět obouma očima. Jinak jde koupit mast na oči, viz zj. sv. Jana. Duch svatý a charisma k církvi neoddělitelně patří.
Samson1
Škoda, že P. P. Natanka nikdo nepřekládá do češtiny. On v Polsku měl zakázané působit jako kněz, protože se hodně vyjadřuje k církevním poměrům.

Pytania do Papieża Franciszka
Samson1
ADRA ČR ze svého pohotovostního fondu uvolnila 100 tisíc korun a otevřela veřejnou sbírku s číslem účtu 41594159/0300, v.s. 395. Projektový manažer ADRA Filipíny, který je na ostrově Bohol, popisuje dopady tajfunu jako nedozírné. "Škody, které kolem sebe vidíme, jsou obrovské.
One more comment from Samson1
Samson1
Co jsou to podle tebe toresi kořeny církve? Asi je třeba vidět obouma očima. Jinak jde koupit mast na oči, viz zj. sv. Jana. Duch svatý a charisma k církvi neoddělitelně patří.
tores
Kéž bys co nejdříve došel na to, že jediné možné řešení je návrat ke kořenům Cíkve. Bůh Ti na přímluv Panny Marie Zlatohorské otevři zrak.
😇

Samson1 10.11.2013 21:23:24
Když archanděl Michael pláče, papežova slova podporují přijetí zákonů o manželství stejných pohlaví, asi je to skutečně k pláči a to Zošino varování před duchem antikrista má toho hodně do sebe. Zůstat a nepřijat ducha asi …More
Kéž bys co nejdříve došel na to, že jediné možné řešení je návrat ke kořenům Cíkve. Bůh Ti na přímluv Panny Marie Zlatohorské otevři zrak.
😇

Samson1 10.11.2013 21:23:24
Když archanděl Michael pláče, papežova slova podporují přijetí zákonů o manželství stejných pohlaví, asi je to skutečně k pláči a to Zošino varování před duchem antikrista má toho hodně do sebe. Zůstat a nepřijat ducha asi vyžaduje buď odejít a nebo mít ochranu Boží milosti. Cirkus, homosexualita, vnitřní i vnější nepřátelé, no hrůza.
superiel
Božím dětem bude řečeno, že zlo je přijatelné a že jisté hříchy Boha neurážejí. Lidé jim uvěří a následkem toho se k Bohu obrátí zády.
Modlete se, modlete se, modlete se, aby jejich vláda byla krátká a aby Pravda zvítězila, a tak církev mého Syna mohla zůstat nedotčena.
superiel
738. Poselství Panny Marie ze dne 18. března 2013 v 19:35.

ROZDĚLENÍ VE SVĚTĚ, KTERÉ MÁ PŘINÉST GOG A MAGOG, ROZŠTĚPÍ RODINY VE DVÍ

Mé dítě, nesmíš nikdy pochybovat o důležitosti této mise, anebo dovolit útokům na tebe, aby odvedly tvou pozornost od mého milovaného Syna.
Díky lásce a milosrdenství mého Syna jsou odhalovány plány Zlého k polapení duší před časem konce. Tento vychytralý …More
738. Poselství Panny Marie ze dne 18. března 2013 v 19:35.

ROZDĚLENÍ VE SVĚTĚ, KTERÉ MÁ PŘINÉST GOG A MAGOG, ROZŠTĚPÍ RODINY VE DVÍ

Mé dítě, nesmíš nikdy pochybovat o důležitosti této mise, anebo dovolit útokům na tebe, aby odvedly tvou pozornost od mého milovaného Syna.
Díky lásce a milosrdenství mého Syna jsou odhalovány plány Zlého k polapení duší před časem konce. Tento vychytralý plán byl vypracován již před velmi dlouhým časem a bude použit na Boží děti zednářskými silami, jejichž věrnost náleží Zlému.
Ať nikdo nepochybuje o proroctvích odhalovaných vizionářům a prorokům po celá staletí mnou, vaší Matkou. Děti, nesmíte být vystrašené. Místo toho byste měli být plné naděje a radovat se, neboť čas pro nové nebe a novou zemi přijde brzy a Boží děti budou konečně zbaveny zla, jehož je každý z vás svědkem od narození po celý život.
Tento čas byl předpověděn v Knize mého Otce a kvůli tomu musíte přijmout Pravdu obsaženou v Knize Zjevení. Pokud nepřijmete Knihu Zjevení danou Janovi, pak nemůžete říct, že přijímáte zbytek Knihy – nejsvětější Bible.
Mnoho z toho, co má přijít, bude těžké a zraňující, neboť rozdělení ve světě, které mají způsobit ve světě Gog a Magog (*), rozštěpí rodiny ve dví. Zlé úklady a zrádné plány vymyšlené falešným prorokem a Antikristem budou tím největším podvodem od [doby], kdy farizeové odmítli mého Syna. Když oni, farizeové, odmítli mého Syna, tak zabránili, aby Pravda byla dána Božím dětem. To omezilo počty následovníků mého Syna během času jeho pobytu na zemi a zabránilo jim stát se křesťany. Totéž bude u těchto dvou, kteří pod maskou dobra přivedou mnoho Božích dětí na scestí. Mnohé zaslepí vůči Pravdě, když za jejich vlády jimi zavedené rozsáhlé změny oddělí lidi od Božích zákonů.
Božím dětem bude řečeno, že zlo je přijatelné a že jisté hříchy Boha neurážejí. Lidé jim uvěří a následkem toho se k Bohu obrátí zády.
Modlete se, modlete se, modlete se, aby jejich vláda byla krátká a aby Pravda zvítězila, a tak církev mého Syna mohla zůstat nedotčena.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

(*) Zj 20, 7-9, Ez 38;39; - poznámka překladatele.