Clicks17
vi.news

Cho ai? Lời kêu gọi hợp thời mới trong kinh thánh Joseph

Vào ngày 1 tháng 5, Francis đã bổ sung thêm bảy lời kêu gọi mới vào kinh thánh Joseph, phần lớn phản ánh những ý tưởng riêng của ông ta:

Người giám hộ của Chúa cứu thế,
Tôi tớ của Chúa Kitô
Bộ trưởng Y Tế
Giúp đỡ trong khó khăn
Bảo trợ người tị nạn
Bảo trợ người yếu
Bảo trợ người nghèo

Các hội đồng giám mục có thể thêm các cách viện dẫn khác được cho là "phổ biến" ở quốc gia của họ. Trên thực tế, kinh thánh Joseph - và các kinh nói chung - hầu như không còn được sử dụng trong giáo hội Novus Ordo.

#newsAqqvsffgyr