Clicks1.6K
Viem,že to už bolo,ale musím si to dať aj ja na svoj profil. Veľmi sa mi páči ako pobludení židia spoznávajú skutočnú pravdu o právom mesiašovi Ježišovi Kristovi,ktorý je pravý syn živého Boha na …More
Viem,že to už bolo,ale musím si to dať aj ja na svoj profil.
Veľmi sa mi páči ako pobludení židia spoznávajú skutočnú pravdu o právom mesiašovi Ježišovi Kristovi,ktorý je pravý syn živého Boha na nebesiach.
Skutočná pravda je znázornená aj na tomto videu.
Ježiš je iba jediná pravda,cesta a večný život a iba cez pravú kresťan…
tovika
Řím 11,25 Bratři, nechci vás nechat v nevědomosti, jak je to s tímto tajemstvím, abyste se proto nespoléhali jen na svůj vlastní názor. Část Izraele se zatvrdila, dokud nevstoupí (do církve) pohané v plném počtu, 31 Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim.
Peter(skala)
aktuálne pre tieto Sviatky, dobre vystihuje biblické naplnenie v Kristovi Ježišovi, ked piatok zomrel a na 3 Deň vstal zmrtvych, podla starozakoných prorokov

Inač ani som nevedel, že Židia (zakonici) vyňali tu časť z Izaiaša
😲 zrejme preto židia maju skreslene predstavy o Ježišovi

Páčilo sa mi ako jeden z oslovených povedal, že aj ked neverí v Ježiša, predsa na neho pasuju Izaiašove proroctvá. …More
aktuálne pre tieto Sviatky, dobre vystihuje biblické naplnenie v Kristovi Ježišovi, ked piatok zomrel a na 3 Deň vstal zmrtvych, podla starozakoných prorokov

Inač ani som nevedel, že Židia (zakonici) vyňali tu časť z Izaiaša
😲 zrejme preto židia maju skreslene predstavy o Ježišovi

Páčilo sa mi ako jeden z oslovených povedal, že aj ked neverí v Ježiša, predsa na neho pasuju Izaiašove proroctvá. Možno časom prijme Ježiša za Mesiaša.