Unam Sanctam SK
Burke je falošný tradicionalista. "Kardinál" Burke v skutočnosti nie je ani kňazom, nie to ešte biskupom. Bol vysvätený v novom neplatnom obrade ordinácie samotným Pavlom VI. Herézy Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách a jeho odpadlíctvo
https://vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/