Clicks1.7K

Známy protimafiánský sudca Giorgianni: Benedikt XVI. nikdy neabdikoval

Známy protimafiánsky sudca Giorgianni: Benedikt XVI. nikdy neabdikoval

„Je len jeden pápež, Benedikt XVI. Bergoglio je kardinál oblečený v bielom, komplic Nového svetového poriadku“.
Predniesol to vo verejnom prejave v Messine pred dvoma dňami známy protimafiánský sudcu Angelo Giorgianni, bývalý námestník ministra spravodlivosti Prodiho vlády.

Toto vyhlásenie samozrejme učinil nie vo svojej inštitucionálnej pozícii, ale ako prezident Svetovej organizácie pre život, združenia na dobrovoľnom základe, ktoré založil a ktoré sa zaoberá obranou ľudského života a všetkými právami, ktoré sa týkajú jeho ochrany a dôstojnosti, a venuje osobitnú pozornosť rôznym individuálnym slobodám, ktoré nie sú vždy zaručené, ako je sloboda myslenia, uctievania a posvätnosť ľudského života od okamihu počatia až po prirodzený koniec.

Doktor, po advokátovi Taorminovi qui, ste druhým mužom sekulárneho talianskeho fóra ktorý vyjadril pochybnosti o abdikácii pápeža Ratzingera …
Sledoval som tento príbeh a som absolútne presvedčený, že Benedikt XVI. štylizoval svoj akt abdikácie na miesto tj. praktický výkon moci, vyjadrením, ktoré nezahŕňa vzdanie sa pápežstva: je to úplný koktail právnicky neplatný tak, aby mohol byť po čase objavený.

Declaratio z roku 2013 je abdikácia, ktoré miesto na mumus petrinum smeruje na ministerium, teda na praktický výkon moci, ktorý sa netýka pápežstva, nanajvýš môže znamenať, že deleguje niektoré praktické funkcie na určitého biskupa. Banálne chyby v latinčine dokumentu pochádzajúce od rafinovaného latinistu akým je Ratzinger, sú prostriedkom, ako prebudiť pozornosť k právnemu aktu …

Nehovoriac o jeho správaní v nasledujúcich ôsmich rokoch, stačí pripomenúť, ako vždy opakuje „pápež je jeden“, bez toho, aby vyhlásil, ktorý z nich to je, alebo jednoznačné frázy, ktoré sa nedávno objavili z jeho kníh rozhovorov, ako napríklad: „Žiadny pápež v poslednom tisícročí nerezignoval“.

Nebojíte sa, že sa jedná o komplot?
Pozrite, ja pracujem s komplotami celý život. Sprisahanie je, keď vytvárate odvážne teórie, bez toho, aby boli založené na faktoch. V súdnej oblasti oproti tomu jednoznačné dôkazy o súbore stálych a neklamných indícií predstavujú dôkaz, a tu sú zjavné stopy, ktoré môže vidieť ktokoľvek, a ktorých je dokonca nadmerné množstvo.

Prečo hovoríte, že Bergoglio je kardinál oblečený v bielom?
Pretože ak pápež Ratzinger neopustil svoje miesto, ako je zrejmé, konkláve z roku 2013 bolo úplne neplatné a zvolilo „pápeža“ kardinála, ktorý zostáva kardinálom. Takže Bergoglio je len antipápež, akých bolo v histórii cirkvi niekoľko.

Pálčivý problém, ale zdá sa, že duchovenstvo príliš nevzrušuje …
V skutočnosti je to veľmi vážne. Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi by sa celá skladala z antipapežov. História ukazuje toto: v prvej polovici 12. storočia vládol antipápež Anacletus II. a po jeho smrti bol nahradený Viktorom IV., ďalším protipápežom, kým svätý Bernard z Clairveaux posledného nevyhostil a neobnovil tak legitímnu pápežskú nástupnícku líniu.

Ortodoxní katolíci si neustále sťažujú na Františkové reformy. Teraz sa obávajú o latinskú omšu ( „vetus ordo“), pretože sa zdá, že Bergoglio chce obmedziť slávenia v tradičnom ríte zrušením motu proprio „Summorum Pontificum“ Benedikta XVI.
A prečo čo sa čudujú? Duch Svätý pomáha pápežovi nielen v tých vzácnych časoch, kedy sa ex katedra vyslovuje o dôležitých dogmách viery. Existuje špecifický článok katechizmu 892, ktorý hovorí o Božej riadnej pomoci: »Božská pomoc je okrem toho poskytovaná aj nástupcom apoštolov, ktorí učia v spoločenstve s Petrovým nástupcom, a zvláštnym spôsobom rímskemu biskupovi, pastierovi celej Cirkvi, keď predkladajú pri riadnom výkone učiteľského úradu učenie, ktoré prispieva k lepšiemu pochopeniu zjavenia vo veciach viery a mravov«.

Ako si ale môžeme myslieť, že Bergoglio je skutočným pápežom, keď ničí katolícku identitu od samých základov? A ortodoxný katolíci si paradoxne zúfajú nad jeho opatreniami, namiesto aby kontrolovali, či má v poriadku podmienky, aby bol pápežom: je to ako zaoberať sa účinkami, bez toho aby sme skúmali príčiny.

Dokonca aj laikom sa javia tieto otázky celkom ľahostajné …
Veľká chyba: pápež má zásadnú úlohu v politike celého sveta. Zamyslime sa len nad úlohou Jána Pavla II., pri páde komunizmu. Pápež je politický vodca s vplyvom na viac ako miliardu ľudí: silno ovplyvňuje medzinárodnú politiku.

V tomto ohľade tvrdíte, že Bergoglio je akýmsi morálnym sponzorom Nového svetového poriadku.
Sám nedávno povedal veľkým novinám (La Stampa zo dňa 15.3.21): „Nesmieme premárniť pandémiu, ale musíme ju využiť na vybudovanie nového svetového poriadku“. Je niečo jasnejšieho ako toto? Teraz, keď je koncept vyložený, hovorí o ňom pokojne bez zahanbenia. V skutočnosti Bergoglio neustále trvá na tomto „medzináboženskom dialógu“ … Aj ja som pre dialóg, ale tu sa jedná o zámienku k vyhladeniu katolíckej identity a na to, aby sa Cirkev stala nádobou nového globalistického náboženstva. Úplne opačný proces vzhľadom k jedinečnosti Kristovho Zjavenia. Ale stačí sa pozrieť na postoj cirkvi počas pandémie …

Mimochodom: ste veľmi kritický k riadeniu zdravotnej krízy …
Samozrejme. Sme pre vakcíny, ale za predpokladu, že sú bezpečné a účinné; prečo však by sme mali ponáhľať s podávaním experimentálneho lieku, ak existujú účinné terapie, ktoré sú úplne zanedbávané. To je šialenstvo, dokonca i Bergoglio nikdy nehovorí pravdu o terapiách, prečo? Skôr demonštruje svoju podriadenosť občianskej moci proti akejkoľvek dohode a ústavnému poriadku, zbavuje toľko osôb možnosti praktizovať vieru, zatvára kostoly a odopiera sviatosti aj umierajúcim. Príliš veľa ľudí sa snaží zviesť sa na tajte zdravotnej kríze, aby stáli v rade na nové politické alebo finančné projekty.

Ale tieto pravdy treba priniesť na námestia: veríme v právny štát a v dodržiavanie poriadku.

Fonte
Foto zdroj: Internet
alianciazanedelu.sk/archiv/9265
Libor Halik shares this
718
Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi …More
Niektorí duchovní sa obávajú exkomunikácie (ale exkomunikácie od antipápeža je neplatná), iní si myslia, že po rezignácii alebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve môže dať tieto veci do poriadku. Ak však má kolégium kardinálov 80 nových kardinálov menovaných Bergogliom, nie sú skutočnými kardinálmi, a preto nemajú žiaden mandát k voľbe nového pápeža. Takže nástupnícka línia po Františkovi by sa celá skladala z antipapežov. História ukazuje toto: v prvej polovici 12. storočia vládol antipápež Anacletus II. a po jeho smrti bol nahradený Viktorom IV., ďalším protipápežom, kým svätý Bernard z Clairveaux posledného nevyhostil a neobnovil tak legitímnu pápežskú nástupnícku líniu.